Varnostna grožnja v EU: Vlada v “vojno” celo z lastno policijo in vojsko!

Datum:

“Vojaški in policijski sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade. V kolikor vlada ne bo prisluhnila vojakom in policistom, lahko vzporedno s policijsko stavko pride do protestnega shoda pripadnikov Slovenske vojske,” sporoča Sindikat vojakov Slovenije (SVS). 

“V Republiki Sloveniji na ravni javnega sektorja potekajo intenzivna pogajanja za prenovo plačnega sistema, katerega prvi cilj naj bi bila odprava plačnih nesorazmerij, nastalih v osnovnih plačah po letu 2018. Na pogajanjih v ponedeljek, 10. junija 2024, pa smo predstavniki sindikatov v policiji in vojski doživeli nesprejemljivo in ponižujočo potezo vladne strani, ki je nekaterim drugim (primerljivim) poklicnim skupinam in skupinam pooblaščenih uradnih oseb ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno tehničnim delavcem,” sporoča Sindikat vojakov Slovenije (v nadaljevanju SVS).

Vlada želi povsem razvrednotiti poklic vojaka in policista!Ta dejanja vlade po njihovem jasno kažejo, da Vlada Republike Slovenije namenoma krši veljavna pravila in kriterije, ki veljajo za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede, ter popolnoma zanemarja zahtevnost, odgovornost ter prepovedi in omejitve, ki izhajajo iz dela policistov in vojakov ter delno tudi iz dela strokovno tehničnega kadra, in jih tako želi povsem razvrednotiti v primerjavi z ostalimi poklici in poklicnimi skupinami v javnem sektorju.

Namesto pravične, pravne in strokovne obravnave, kar je temelj pravne države, smo priča podlim političnim interesom, ki uničujejo motivacijo in integriteto naših varuhov reda in stopnjo varnosti – vse to pa ima znake PROTIPRAVNEGA RAVNANJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE.

Golobova vlada v konflikt tudi s policijo in z vojsko. (Foto: STA)

V času zaostrene varnosti zapostavlja varnost in obrambo države
Vlada Republike Slovenije v času zaostrenih varnostnih razmer s svojo neodgovorno in zavržno politiko ignorira policiste in vojake, ki so ključni subjekt na področju notranje varnosti in obrambe države, kar po našem mnenju neposredno prispeva k ogrožanju varnosti prebivalcev Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije to izvršuje tako, da zavestno in naklepno zavira razvoj, zaposlovanje, pravično plačilo ter motiviranost policistov in vojakov za opravljanje njihovega dela, vse z namenom, da bi nas pasivizirala in obvladovala.

Jedrne države EU v notranjo varnost in obrambo vlagajo znatna dodatna sredstva. Kljub temu dejstvu pa Vlada Republike Slovenije počne ravno nasprotno, saj zaradi lastne nekompetentnosti slepo sledi mnenju uradnikov, ki izživljajo svoje frustracije do sistemov notranje varnosti in obrambe, s tem pa sporočajo, da jim varnost države članice EU in njenih prebivalcev ne predstavlja prioritete – pomembnejše so jim lastne koristi!

Vaške straže so naravna posledica nezaupanja prebivalcev
SVS: “Ker Vlada Republike Slovenije s svojim nepremišljenim in ponižujočim ravnanjem povzroča vedno večje nezaupanje prebivalcev v pravno državo in neposredno negativno vpliva na posameznikovo občutenje in percepcijo varnosti, nas ne čudi, da smo vse pogosteje priča ustanavljanju t. i. vaških straž in drugih skupin, katerih namen je nezakonito prevzemanje nalog policije.” Pričakovati je, da bomo zaradi takšnega odnosa lahko kmalu soočeni še z neobvladovanjem migracij, povečanjem števila kaznivih dejanj in vse manjšo operativnostjo policijskih in vojaških enot, kar bo imelo katastrofalne posledice za varnost države in njeno prebivalstvo.
Slovenija, Brdo pri Kranju, 20. 3. 2024, 20. marec 2024. Častna četa slovenske vojske na Brdu pri Kranju. Slovenska vojska, garda, vojaki, sprejemi z vojaškimi častmi. (Foto: Bobo)

Velik kadrovski odliv iz policije in vojske
Če se bo takšno ravnanje Vlade Republike Slovenije nadaljevalo, bomo priča še večjemu odlivu kadra iz že tako kadrovsko izčrpanih vrst policije in vojske, saj se mladi za zaposlitev ne odločajo prav iz razloga podvrednotenosti omenjenih poklicnih skupin, česar pa v Policijskem sindikatu Slovenije, Sindikatu policistov Slovenije, Sindikatu ministrstva za obrambo, Sindikatu vojakov Slovenije, Sindikatu varnosti, obrambe, zaščite in družine in Sindikatu pilotov ministrstva za obrambo ne bomo dopustili, ker to ogroža varnost policistov in vojakov in posledično tudi prebivalcev Republike Slovenije.

Zaradi teh nesprejemljivih pogojev so se danes sestali člani organov reprezentativnih sindikatov v policiji. Predstavljeni so jim bili “predlogi” vlade in predlagani ostri ukrepi za dosego ustreznega vrednotenja njihovega dela.

“Ne glede na vladno stališče, da so pogajanja v t. i. drugem plačnem stebru zaključena, reprezentativni sindikati v policiji in vojski vztrajamo pri nadaljevanju pogajanj, dokler delovna mesta policistov, vojakov in strokovno-tehničnih delavcev, ki nudijo (specifično) podporo pri izvajanju varnostnih in obrambnih nalog, ne bodo pravično ovrednotena,” še sporoča SVS.

Obvestili bodo pristojne institucije EU!
Vlada Republike Slovenije z neodgovornim in nespoštljivim ravnanjem do ključnih stebrov varnosti države in državljanov, po opažanju SVS grobo spodkopava stabilnost in varnost naše države, posledično pa tudi varnost drugih držav članic EU. Če Vlada Republike Slovenije ne bo nemudoma spremenila svojega odnosa do poklicnih skupin, ki delujejo na varnostno-obrambnem področju, bodo o tej nesprejemljivi situaciji obvestili tudi pristojne institucije EU ter uporabili vse razpoložljive ukrepe za zaščito svojih pravic in dostojanstva.

SVS: “Naša dolžnost je, da zaščitimo integriteto in vrednost našega dela ter zagotavljanje visoke stopnje varnosti vseh prebivalcev Republike Slovenije, s tem pa tudi prebivalcev EU.” Žal tega za Vlado Republike Slovenije ni mogoče trditi. Spodaj podpisani: Policijski sindikat Slovenije Rok Cvetko, predsednik; Sindikat policistov Slovenije Adil Huselja, predsednik;  Sindikat ministrstva za obrambo Marjan Lah, predsednik; Sindikat vojakov Slovenije Gvido Novak, predsednik; Sindikat varnosti, obrambe, zaščite in družine Janez Ilnikar; Sindikat pilotov ministrstva za obrambo Matija Zupančič, predsednik.

Ukom: “V zvezi z vladnim predlogom, ki ga policijski in vojaški sindikati zavračajo in hkrati napovedujejo stopnjevanje pritiskov na vlado, velja poudariti, da naj bi se plače večini policistov in vojakov zvišale za 25 do 35 % oziroma za več kot 400 evrov. Takšno predvideno povišanje plač za policiste in vojake je odraz zavedanja aktualne vlade o pomenu varnosti in spoštovanja obeh poklicnih skupin.

Policisti in vojaki so nepogrešljiv del sistema nacionalne varnosti – s predanostjo svojemu poklicu ter požrtvovalnim in odgovornim delom, ki ga izkazujejo v vsakodnevnih preizkušnjah, si zaslužijo primerno plačilo in temu sledi tudi vladni predlog o povišanju plač za ti dve poklicni skupini. Vlada ponovno poudarja, da je pravo mesto za iskanje konstruktivnih rešitev pogajalska miza in nikakor zaostrovanje retorike, še manj napovedano stopnjevanje pritiskov s strani sindikalnih vodij.”

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Jelinčič: Maljevac, strokovnjak za lizanje riti, pripravlja nov priročnik

"Govori se, da na levi strani političnega prostora gospod...

[Fotogalerija] Prešerno vzdušje na srečanju podpornikov SDS v Bovcu

S sobotnim tradicionalnim srečanjem odborov stranke SDS v Bovcu...