[Video] Župani občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje podpisali namero o ustanovitvi skupne občinske uprave

Datum:

Župani občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, so podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. 

Ustanovitev skupne občinske uprave “Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje” (MRC) leta 2016 je bila korak prav v tej smeri, saj deluje na področju priprave projektov, pridobivanja državnih sredstev in sredstev s strani kohezijskih skladov ter vodenja pridobljenih projektov, in s tem zagotavlja profesionalizacijo, ki je potrebna za uspešno črpanje sredstev. Kot se je izkazalo tudi v praksi, pa je s sodelovanjem med občinami tudi razvojni preboj preko občinskih meja in prav tako preko meja Republike Slovenije v Evropo in širše veliko lažji. Evropska sredstva predstavljajo velik delež razvojnih sredstev za lokalne skupnosti, tako da je dodana vrednost evropskih projektov za vključene občine velika.

Prav tako že vse od leta 2012 deluje tudi “Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica”. In tudi sodelovanje občin na tem področju se je izkazalo kot uspešno, smotrno. Ob vsem tem naj izpostavimo, da se je ustanovitev skupnih občinskih uprav kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale. Učinkovit prenos znanja med občinami vpliva na kakovost dela in na končni rezultat skupnega dela.

Glede na to, da tudi ministrstvo za javno upravo s spremembo določila o sofinanciranju organov skupne občinske uprave sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin, so se odločili, da skupni občinski upravi združijo, razširijo. To vključuje širitev števila nalog in števila občin. S tem bodo prispevali k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. Delovanje skupnih občinskih uprav se namreč sofinancira v skladu z zakonom o financiranju občin, polovica upravičenih stroškov se tako povrne iz državnega proračuna. S spremembo omenjenega zakona pa so se določila tudi področja, ki so sofinancirana s strani RS.

Skladno s 26. členom zakona o financiranju občin bodo tako občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje ustanovile organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področjih občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.

V ponedeljek, 13. maja 2019, so tako župani omenjenih občin, dr. Peter Verlič, Dušan Strnad, Ivan Jordan, Janez Cimperman in Igor Ahačevčič, podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. “Vesel sem, saj smo danes tukaj zbrani prijatelji, ki se že dobro poznamo,” je ob podpisu namere dejal župan dr. Peter Verlič in pojasnil, da občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje že dolgo sodelujejo v skupnem podjetju, Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, z občinama Škofljica in Ig sodelujejo v medobčinskem inšpektoratu, z občino Ivančna Gorica pa še dodatno v medobčinskem razvojnem centru. “To pismo o nameri je začetek ene skupne poti, ki bo prinesla, prepričan sem, pozitivne učinke tako za naše občinske proračune kot tudi za vse te sinergije, ki se bodo lahko izvajale v skupni občinski upravi,” je še dejal župan, ob tem pa dodal, da je prepričan, da bo v prihodnje ta organ še prerasel zdajšnje okvire.

Organ skupne občinske uprave bo s svojim delovanjem predvidoma pričel s 1. januarjem 2020, njegov sedež pa bo v Grosupljem.

C. Š.

Sorodno

Zadnji prispevki

Pričetek dobrodelne akcije “Pomagajmo preživeti in živeti”

Slovenska karitas je na petkovi novinarski konferenci predstavila začetek...

Telekom ob 47 milijonih dobička ne bo izplačeval dividend?

Vseslovensko združenje mali delničarjev (VZMD) nasprotuje predlogu Uprave in...

Ddr. Jaklič poudarja, da je opravljal le dejavnosti, ki mu jih dovoljuje zakon

Potem ko se je Mladina razpisala o obstoju popoldanskega...

Bo policija ustavila nasilneža na Možino, preden bo prepozno?

"A kdo pozna tega tipa? Prejle se je drl...