Zakon o drugem tiru začasno suspendiran – vrhovno sodišče zahteva oceno ustavnosti zakonov o referendumu in volilni kampanji!

Datum:

Vrhovno sodišče RS je pri obravnavi pritožbe zoper poročilo Državne volilne komisije o izidu glasovanja in izidu referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper sprejelo sklep, da bo na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in šestega odstavka 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji. Kot kaže je vrhovno sodišče mnenja, da sta zakona protiustavna, zato ju ne more uporabiti pri odločanju in dokler ne bo podana odločitev ustavnega sodišča, bo postopek odločanja o tem referendumskem sporu prekinjen. 

                   

Ustavno sodišče je sicer 28. septembra letos sprejelo odločitev, da je treba v okviru presoje referendumskega spora pred Vrhovnim sodiščem RS v presojo vzeti vse morebitne nepravilnosti, ki so ali bi lahko imele vpliv na poštenost postopka in njegov izid, med drugim tudi kršitve pravil referendumske kampanje, vključno z njenim financiranjem. Ustavno sodišče namreč zagovarja prepričanje, da je spoštovanje teh pravil nujno za zagotavljanje enakopravnega položaja organizatorjev referendumske kampanje. Ti imajo namreč vso pravico, da volivcem predstavijo svojo izbiro in razlog zanjo, pravila pa zagotavljajo tudi učinkovito izvrševanje pravice volivcev do glasovanja na referendumu.

Učinkovitost sodnega varstva pravic, ki so varovane v skladu z ustavno in zakonsko ureditvijo referenduma, je po prepričanju vrhovnega sodišča nujno. Iz tega razloga je sledilo ustavni dolžnosti in prekinilo postopek odločanja ter vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakonov pred ustavnim sodiščem.

Foto: iStock

Vrhovno sodišče je ugotovilo da mu odločitev o pritožbi v referendumskem sporu preprečuje zdajšnja zakonska ureditev referendumskega spora zaradi neustavnih pravnih praznin. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter Zakon o volilni in referendumski kampanji namreč ne vsebujeta potrebnih vsebinskih meril in postopkovnih pravil, ki bi Vrhovnemu sodišču RS omogočila, da bi ta podal odločitev glede pritožbe v predmetnem referendumskem sporu. Zaradi tega sta v nasprotju z 2., 22. in 23. členom ustave, saj ne zagotavljata učinkovitosti sodnega varstva pravice do poštenega referendumskega postopka iz 44. člena, v povezavi z 90. členom ustave.

Vrhovno sodišče predlagalo obravnavo, ki bo absolutno prednostna
Glede na to je, da je nujna čim hitrejša razrešitev referendumskega spora, vrhovno sodišče navaja, da je nujno, da ustavno sodišče čim prej oblikuje svoja stališča. Zato ne čudi, da je to ustavnemu sodišču predlagalo, da zadevo obravnava absolutno prednostno.

N. Ž.

Sorodno

Zadnji prispevki

Klakočarjeva užaljena, ker nesojenega partnerja na slavnostno sejo spet ne bo

Premier Golob se bo na predvečer dneva državnosti udeležil...

Francoska desnica pripravljena voditi državo

Da so pripravljeni vladati Franciji, je na programski konferenci...