Zgodba o uspehu eTwinning projektov na OŠ Oskarja Kovačiča Ljubljana pod okriljem Erasmus+ mreže

Datum:

“Ob vedno večji globalizaciji je pomembno, da tudi pri otrocih razvijamo globalno zavest. Pri tem pa je nujno razvijanje komunikacijskih spretnosti, uporabe IKT in vsekakor znanja angleškega jezika, ki je primarno orodje in predpogoj za delovanje v današnjem svetu. Omogoča pa tudi posamezniku kakovostno izhodišče na pravzaprav vseh področjih dela, hkrati pa tudi osebnega razvoja,” sta povedali učiteljici OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani Petra Šlankovič in Manca Žuna, ki z učenci sodelujeta v mednarodnih eTwinning projektih, ki so del Erasmus+. 

Program Erasmus+ ima pomembno vlogo pri spodbujanju evropske identitete, zato mu je bilo v novi finančni perspektivi 2021-27 namenjenih skoraj dvakrat več sredstev kot v preteklem sedemletnem obdobju. Prav po zaslugi dr. Milana Zvera je Erasmus+ eden redkih evropskih programov, ki bodo novo obdobje začeli z bistveno višjim proračunom, kot so ga imeli na voljo v zadnjih 7 letih.

Kljub temu pa gre za polje izobraževanja, ki v Sloveniji še ni doseglo svojega potenciala, pravita učiteljici. Nekatere šole so tovrstnim dejavnostim začele namenjati več pozornosti, med njimi je tudi njihova, Osnovna šola Oskarja Kovačiča v Ljubljani, ki je v šolskem letu 2020/2021 sodelovala v dveh mednarodnih eTwinning projektih.

Učiteljici sami zasnovali projekt za svoje učence in k sodelovanju povabili še druge države
Projekt za prvošolce sta učiteljici Manca Žuna in Petra Šlankovič zasnovali sami in k njemu povabili učitelje in učence iz drugih držav članic, in sicer iz Francije, Italije, Poljske, Romunije, Turčije, Slovaške in Španije. Poimenovali sta ga Little Travellers oziroma Mali popotniki, saj “so bile rdeča nit projekta poleg mednarodnega povezovanja in učenja angleškega jezika vsebine, povezane s prevoznimi sredstvi in oblikami potovanja”. Kot pravita, so imeli raznovrstnih aktivnosti in tako poskrbeli, da je bilo učenje vedno zabavno. “Z učenci smo igrali interaktivne igre spomina, naredili e-knjigo in prave knjige, ustvarjali vozila iz doma narejenega plastelina, imeli video srečanja z vsemi učenci, ki so bili del projekta, ter tekmovali v poznavanju zastav vključenih držav,” pripovedujeta učiteljici. V prazničnem decembru pa so po Evropi poslali voščilnice ter posneli prvo skupno pesem.

Predstavili so Slovenijo učencem iz drugih držav
“Pripravili smo tudi videopredstavitve svojih držav, običajev, tradicionalnih jedi in plesov, s katerimi smo spoznali kulture drugod po svetu in svetu približali slovensko.” Pomlad pa so si popestrili z ustvarjanjem zastav in prepevanjem pesmi Kolesa avtobusa se vrte, ki so jo priredili v mednarodno obliko. Izdelali so tudi kazala, ki jih bodo spremljala pri pridobivanju novih znanj še v naslednjih šolskih letih.

Snemanje videoposnetka za skupno pesem The Wheels on the Bus (osebni arhiv učiteljic)

 

Projekt Virtual Trip Around Europe
S petošolci pa so se priključili projektu, ki sta ga zasnovali učiteljici iz Poljske in Turčije, zraven pa so poleg Slovenije sodelovali še z učenci iz Gruzije, Hrvaške, Italije in Islandije. Projekt se je imenoval Virtual Trip Around Europe in kot že samo ime projekta nakazuje, je bila glavna ideja projekta učence popeljati na virtualno potovanje po Evropi v današnjem času, ko potovanja težje izvedljiva. Učenci so spoznavali druge evropske kulture, tradicije in vsakdanje življenje njihovih vrstnikov. Cilj projekta je bil v učencih vzbuditi zavedanje, da so del velikega sveta, in da je angleški jezik orodje za pridobivanje znanja ter novih mednarodnih prijateljstev.

Učenci so se v začetnem delu projekta predstavili s svojo sliko, posnetkom ali opisom, ki so ga spremenili v zabavno igro, v kateri so poskušali ugotoviti, kdo je iz katere države. Decembra je vsaka država predstavila svoje božične in novoletne tradicije, nato je sledila predstavitev lastne države in izdelava kviza o njej, ki so ga marca slovenski učenci odigrali preko videokonference s poljsko šolo. Naloga učencev je bila tudi predstaviti svojo šolo, učne predmete, aktivnosti, prednosti in slabosti, tako da so vsi učenci pridobili uvid v šolske sisteme drugod po Evropi.

Videosrečanje z učenci s Poljske (osebni arhiv učiteljic)

Cilj učiteljic Petre in Mance je, da se otroci učijo angleščino na zabavnejši način
“Udeleženi učenci so projekta sprejeli z velikim zanimanjem in zadovoljstvom, pozitivne odzive na tovrstna mednarodna sodelovanja pa je opaziti tudi pri starših udeleženih otrok,” sta projekt analizirali učiteljica Petra in Manca in dodali, da so bile učencem od vseh aktivnosti najbolj všeč prav mednarodne videokonference, pri katerih so imeli priložnost v živo spoznati svoje vrstnike in z njimi klepetati ter uporabljati lastno znanje angleškega jezika. Njun cilj je, da se otroci skozi projekt učijo angleščino na zabavnejši način, učenci pa so tudi izrazili željo po nadaljnjem vključevanju v tovrstne projekte.

Kaj je eTwinning
eTwinning je skupnost evropskih šol in del programa evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanje, mladih in športa – Erasmus+. Pedagoškim delavcem ponuja spletni portal, preko katerega omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov in izmenjavo izkušenj. eTwinning projekta, ki ju je omenjena šola izvedla v okviru predmeta tuji jezik angleščina, sta potekala preko platforme Twinspace. Vključeni so bili učenci 1. in 5. razreda. Potekala sta celotno šolsko leto, saj so kljub obdobju šolanja na daljavo sprejeli izziv in vedno znova našli inovativne načine za izpeljavo vseh dejavnosti. Učenci so vsak mesec ustvarjali, izpolnjevali različne aktivnosti, spoznavali zanimive vsebine in sklepali mednarodna prijateljstva, pri tem pa aktivno uporabljali in razvijali spretnost komunikacije v angleškem jeziku.

Sara Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

[Kavarna Hayek] Zala Klopčič: Nevladniki mladim zastrupljajo možgane

V zadnji oddaji Hayek se je voditelj Jože Biščak...

Kako kraljica aneksov deli milijone gradbenim baronom

Imena gradbenih baronov se v Sloveniji postopoma spreminjajo, za...

Slovenske družine so na drugem mestu najbolj obdavčenih v Evropi

V mnogih državah OECD je srednji razred opazil upad...