Župani srednjega dela tretje razvojne osi za usklajen nastop

Datum:

Župani posavske, savinjske, dolenjske in zasavske regije so v torek, 20. februarja, v Laškem podpisali sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje tretje razvojne osi na svojem območju. Sporočili so, da si želijo biti aktivno vključeni v projekt in biti na tekočem s časovnico, ki se vsako leto bolj odmika.

Srednji del tretje razvojne osi je bodoča prometna povezava, ki bo potekala od Celja prek Radeč, Sevnice in Mirne do Trebnjega.

Prva študija variant za predvideno povezovalno državno cesto med štajersko in dolenjsko avtocesto je bila objavljena že leta 2008. Konec leta 2016 so v devetih občinah omenjenih regij potekale javne razgrnitve in predstavitve dopolnjene študije variant s predlogom najustreznejše variante in dopolnitvami okoljskega poročila.

V sklopu javne razgrnitve so posamezniki, občine in predstavniki gospodarstva podali svoje pobude in predloge. Stališča do pripomb in predlogov so bila objavljena sredi leta 2017. Nato so aktivnosti bolj ali manj zastale, kar je v sklopu revizijskega poročila leta 2021 ugotovilo tudi računsko sodišče, ki je presojalo načrtovanje in vodenje projekta s strani ministrstva za infrastrukturo in takratnega okoljskega ministrstva.

V porevizijskem poročilu je takratno ministrstvo za okolje in prostor navedlo predvideno časovnico za sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu. Ta predvideva sprejem uredbe za srednji del tretje razvojne osi, ki bi potekala od Celja prek Radeč, Sevnice in Mirne do Trebnjega, do septembra 2026. Rešitve optimizirane in kombinirane trase je nato direkcija za infrastrukturo občinam v omenjenih regijah predstavila junija lani.

Za čimprejšnje nadaljevanje postopka sprejema državnega prostorskega načrta za omenjeno cesto so župani v torek predlagali, da se trasa srednjega dela tretje razvojne osi razdeli na več odsekov oz. faz in da se državni prostorski načrt glede na dolžino trase sprejema po posameznih odsekih.

Napovedali so, da bodo v pomladnih mesecih ministre in predstavnike resornih ministrstev povabili na skupni sestanek, kjer bo poudarjena potreba po izboljšanju cestne povezljivosti, ki predstavlja eno izmed najpomembnejših razvojnih možnosti za vse občine na predvideni trasi.

Opozorili so, da na najbolj obremenjenem delu trase, to je na cesti Laško-Celje, naštejejo v povprečju od 15.000 do 20.000 vozil dnevno, od tega je najmanj 800 težkih tovornih vozil z maso prek 3,5 tone. Ob tem Celje kot tretje največje slovensko mesto še vedno nima prave obvoznice.

Prav tako dnevno prevozi vozlišče v Zidanem Mostu približno 5500 vozil, kar pomeni pet do šest vozil vsako minuto. In to preko mostu, ki omogoča le enosmerni promet. Obenem pa je tranzitni promet med Celjem in Krškim prepovedan, a se tovorna vozila tem predpisom uspešno izogibajo. Vse to dodatno obremenjuje in uničuje državno cesto Celje–Zidani Most–Krško.

Župani so še poudarili, da je izrednega pomena tudi obnova in nadgradnja cestnega odseka preko Mirnske doline med Sevnico in Trebnjem.

Županja in župani devetih občin: Marko Šantej (Laško), Matija Kovač (Celje), Marko Funkl (Hrastnik), Dušan Skerbiš (Mirna), mag. Franc Glušič (Mokronog–Trebelno), Tomaž Režun (Radeče), Srečko Ocvirk (Sevnica) in Mateja Povhe (Trebnje) so podpisali sporazum o skupnem in usklajenem zastopanju interesov za dokončanje tretje razvojne osi – sredina. Za srečanje se je Tomaž Ramovš opravičil, vendar so drugi župani povedali, da je tudi Občina Šentrupert pripravljena pristopiti k podpisu.

Moja Dolenjska

Sorodno

Zadnji prispevki

Judovski rabin šokiran nad grožnjami s smrtjo, ki jih dobiva od Slovencev

Judovski rabin David Belman, ki deluje v Sloveniji, je...

Krvav obračun v javnih sanitarijah v Celju

Celjski policisti so v nedeljo v enem izmed javnih...

Svet se pripravlja na globalni spopad, Golob pa nabira šparglje in zajtrkuje

Neposredni napad Irana na Izrael je povsem in za...

Utrinki z nedeljskih srečanj podpornikov stranke SDS

Včeraj je potekalo srečanje članov in podpornikov Posavske in...