Pritisk migrantov po balkanski migrantski poti postaja čedalje močnejši

Foto: STA

Problem migrantov se krepi in ohranja zelo močan pritisk v smeri balkanske poti. Pričakovani so individualni ali skupinski prehodi, izvedeni v lastni režiji ali s pomočjo organiziranih kriminalnih družb, zaradi česar je KNOVS predlagala nadaljnji razvoj in krepitev pregona organiziranega kriminala, čeprav policija na tem področju ne načrtuje ničesar novega.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki je na seji kot zainteresirano delovno telo obravnavala spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in proračun Republike Slovenije za leto 2018, je obravnavala  poročila o delu KNOVS v letu 2015, finančno stanje slovenske vojske ter opozorila na splošno varnostno situacijo v zvezi z migranti.

Predsednik komisije Branko Grims je navedel, da bo področje notranjih zadev deležno določenih finančnih spodbud in izboljšav,  medtem ko pri vojski kakšnega bistvenega premika ni. Komisija zavzema pozitivno stališče glede izboljšanja financiranja vseh sistemov, ki sodijo pod okrilje te komisije, vendar bodo sprejete spremembe realizirane šele po dokončni potrditvi proračunov.

Delovanje varnostnih in obveščevalnih služb poteka normalno
“Pri vsem ostalem smo lahko ugotovili, da varnostne in obveščevalne službe delujejo normalno in v okviru zakona, je pa to področje zelo podhranjeno. Če pogledamo druge primerljive države, npr. sosednjo Hrvaško, je tam obseg teh služb in raven njihovega dela nekaj ravni nad Slovenijo,” je ocenil Grims in dodal, da je stvari treba postaviti na novo, ne le finančno, ampak tudi kadrovsko. Po njegovih besedah je v tem trenutku sicer nesmiselno delati velike sistemske spremembe, “ker službe potrebujemo tu in ta hip ter v teh razmerah, bo pa to naloga za naprej, ko se stvari umirijo.”

Nato je Grims dodal tudi, da “sedanji uvoz migrantov, ki – žal – poteka, prav gotovo ne izboljšuje varnostne situacije. Vemo, da se zaostrujejo stvari na vseh pritokih migrantov, v Italijo je dneven pritok 5000 migrantov in več na dan, kar je primerljivo stanje z lanskim letom na balkanski poti. Pri nas se sicer o tem poroča na način, da so herojski in junaški reševalci rešili 5000 migrantov, prevod v slovenščino pa je, da jih je spet 5000 pripeljanih v Evropo in da bo to postal problem, ki ga bodo hoteli reševati na ramenih drugih, vključno s Slovenijo.”

Slovenska vojska degradirana
Predsednik komisije je dodal, da je javnost pretresla vest v zvezi s Slovensko vojsko. “Vsi poznate zgodbo humanitarne pomoči Slovenski vojski s strani italijanskega malteškega viteškega reda – kaj takšnega ne more biti v ponos niti državi niti vojski niti vsem tistim, ki so na odločevalskih funkcijah. Če pa ob tem upoštevamo še varnostne izzive, ki so pred nami in so izjemni ter bistveno drugačni, kot so bili nekoč, potem je to še toliko bolj problematično,” je dejal predsednik KNOVS.

Problem organiziranega kriminala v zvezi z migranti pomeni obremenitev policije
Grims je poudaril, da se problem migrantov še krepi in da se ohranja zelo močan pritisk v smeri balkanske poti. Pričakovani so individualni ali skupinski prehodi, izvedeni v lastni režiji ali s pomočjo organiziranih kriminalnih družb, zaradi česar je KNOVS predlagala nadaljnji razvoj in krepitev pregona organiziranega kriminala, čeprav policija na tem področju ne načrtuje ničesar novega.

Predsednik KNOVS Grims je še dejal, da je vlada v celoti potrdila, kar je delala komisija in kakor je opozarjala javnost, opozorila pa je vlada še nadgradila s problematiko otrok, ki so jih teroristi urili za svoje delovanje.

A. B.