Butalci in policijska ura

Datum:

Groza! Vlada Janeza Janše je uvedla policijsko uro. Med 21.00 in 06.00 se ne bomo mogli gibati na prostem. Fašistoidno, zatiralsko in ponižujoče, tako bi lahko povzeli dominantne medije. Toda kaj je in kaj ni res.

V Sloveniji tako imenovane policijske ure in je brez potrebe nikoli ne bo. Policijsko uro, če ji tako sploh lahko rečemo tudi pogojno določa 56. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki pravi takole:

56. člen

(začasna omejitev gibanja)

(1) Osebi, ki je v policijskem postopku, je gibanje začasno omejeno, če se dejansko ne more svobodno gibati zaradi izvedbe določenega policijskega pooblastila ali drugega uradnega dejanja. Ta omejitev sme trajati le nujno potreben čas za izvedbo policijskega pooblastila ali drugega uradnega dejanja.

(2) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za privedbo na podlagi:

–        naloga pristojnega organa,

–        zakona, ki ureja kazenski postopek, razen če gre za odvzem prostosti, in

–        zakona, ki ureja postopek o prekrških.

(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za zadržanje na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek.

(4) Policisti smejo izprazniti območje, prostor ali objekt in okoliš, prepovedati dostop, ga pregledati, začasno omejiti gibanje na območju, v prostoru, objektu, okolišu ali v njihovi bližini in določiti smer gibanja do izvedbe policijske naloge, če:

–        obstaja verjetnost, da bo na določenem območju, prostoru ali v določenem objektu in okolišu prišlo do velike nevarnosti,

–        je na določenem območju, prostoru ali v določenem objektu in okolišu prišlo do velike nevarnosti,

–        je to potrebno za zagotavljanje varnosti določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov,

–        je to nujno, da se prime iskana oseba,

–        je treba opraviti ogled kraja dejanja.

(5) Ukrepi policistov iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za brezpilotne zrakoplove, daljinsko ali avtonomno vodena vozila ali plovila ali druga primerljiva tehnična sredstva.

(6) Območje, kjer velja začasna omejitev gibanja, policisti lahko označijo s trakovi ali zaščitijo z ograjami ali drugimi sredstvi.

(7) Policijsko pooblastilo iz četrtega odstavka tega člena smejo policisti v tujem stanovanju in drugih prostorih izvesti le, če so hkrati izpolnjeni pogoji iz 53. člena tega zakona.

(8) Kot posebni primeri začasne omejitve gibanja po tem zakonu se štejejo:

–        privedba na podlagi tega zakona,

–        prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi,

–        prepoved udeležbe na športnih prireditvah in

–        prekinitev potovanja.

(9) Ob začasni omejitvi gibanja policisti osebo seznanijo z razlogi začasne omejitve gibanja, v zakonsko določenih primerih pa tudi z drugimi pravicami.

(10) Zoper osebo, ki ne upošteva začasne omejitve gibanja, smejo policisti uporabiti druga policijska pooblastila.

(11) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sme čas začasne omejitve gibanja trajati največ šest ur.

(12) Na njeno zahtevo mora policist osebi, ki ji je bilo začasno omejeno gibanje za več kot eno uro, izdati potrdilo z navedbo časa začetka in konca začasne omejitve gibanja ter navesti, kateri policijski postopek je bil izveden.

Nič od tega se ne dogaja ta čas. Vlada je prepovedala gibanje med 21.00 in 06.00 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sicer na podlagi 39. člena tega zakona, ki pravi:
“Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje ukrepe:

1.      določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh držav;

2.      prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;

3.      prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;

4.      omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti Državni zbor Republike Slovenije in javnost”.

Kaj je torej res in kaj ni? Resnica je le ena. Toda naši dominantni mediji jo potvarjajo. Policijske ure v Sloveniji torej ni. Res pa je, da je prepovedano gibanje v omenjenem času, torej v času od 21.00 do 06.00.

dr. Vinko Gorenak

Sorodno

Zadnji prispevki

Azijski vrh: Peking, Seul in Tokio so za jedrsko razorožitev Severne Koreje

Danes v južnokorejski prestolnici Seul poteka vrh voditeljev Južne...

Makarovičeva na zatožni klopi zaradi izbruha sovražnega govora in žalitve

“V Ljubljani se bo zaradi satirične pesmi Utrip laži...

Metlika: Obnovljen most do gradu Gradac

Grad Gradac, eden redkih kulturnih spomenikov državnega pomena v...