Gradnja kanalizacijskega omrežja v Celju, Vojniku in Štorah v polnem teku

Datum:

Občine Celje, Štore in Vojnik na več lokacijah gradi kanalizacijsko omrežje. Gre za izvedbo 11,1 milijona evrov vredne operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore in Vojnik, ki jo v veliki meri sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Precejšen del kanalizacijskega omrežja je že zgrajen, preostali kanali in objekti pa se intenzivno še dograjujejo. Rok za dokončanje vseh del je junija prihodnje leto.

Na območju Mestne občine Celje se dela trenutno izvajajo v Pečovniku, Lokrovcu (ob potoku), pri Klenovšku v Dobrovi, Leskovcu in Zadobrovi. Ob zaključku projekta se bosta tako na novo kanalizacijo lahko priključila kar 432 objektov, položenih pa bo skupaj 16.697 metrov kanalov in zgrajenih 12 črpališč. Dela intenzivno potekajo tudi na območju občine Štor, in sicer na Opoki in nad Stolarno. Tukaj se bo na 7.182 metrov dolgo kanalizacijsko omrežje priključilo 117 objektov, zgrajena pa bodo tudi 4 črpališča. Tudi v občini Vojnik (OPPN Žgajner) že brnijo gradbeni stroji, s pomočjo katerih bo položenih 2.880 m kanalov, nanje pa se bo lahko priključilo 59 vojniških gospodinjstev.

Z novimi priključitvami se bo kakovost reke Savinje še dodatno izboljšala ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda. V vseh treh občinah se bo na 26.760 m dolg sistem na novo priključilo okoli 2180 prebivalcev. Projekt je razdeljen na 8 sklopov po različnih območjih občin. Za izvajalca gradbenih del sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega.

Vse tri občine so za projekt prejele nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja, in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Ostali denar bodo občine prispevale iz občinskih proračunov.

Projekt koordinira Območno razvojno partnerstvo Osrednje Celjsko, ki deluje pod okriljem družbe Simbio. Vodja ORP Bojana Stopinšek je poudarila, da je precej del že zaključenih ali so v zaključni fazi, npr. v Vojniku, ter da bo večina z gradbenega vidika končana do konca leta. “Dela tečejo skladno s terminskim načrtom. Nekaj rokov je bilo potrebno podaljšati zaradi covida in zamud pri dobavi materialov ter tudi zaradi vzporednih investicij občin. Če že imamo odprto gradbišče, je pač smiselno sočasno urediti še drugo infrastrukturo, kot so meteorna kanalizacija, vodovod, asfaltiranje cestišča, javna razsvetljava ipd.,” je povedala Bojana Stopinšek.

Simbio, Celjski Glasnik

Sorodno

Zadnji prispevki

Še naslednjih pet let

"Njene napovedi so dovolj splošne in všečne vsem stranem,...

Zakaj ni slovenske zastave, kjer nastopa državna predstavnica?

Slovenska državna zastava simbolizira zgodovinski pogum skozi stoletja, ki...

Ruska mornarica je izgubila pomorsko bitko na Črnem morju

Ruska črnomorska flota je pred vojno z Ukrajino vzbujala...

Neverjetno veliko Američanov podpira politično nasilje

Ameriška politična resničnost je vedno bolj podobna slovenski. "Pajdaška"...