Begunci, (naše) ženske in seksualnost oz. zakaj je Evropejke lahko upravičeno strah?

Psihoanalitični diskurz se v teh časih ponuja kot eden od najbolj kompetentnih miselnih konceptov, skozi katerega je mogoče marsikaj drugačnega povedati o sedanji begunski krizi – ne samo tej, ki jo imamo v Sloveniji, pač pa tudi tisti, ki pretresa celo Evropo in ki je sedaj zabeljena s terorističnimi napadi. Islamizacija Evrope je izjemno delikatna in za laika težko misljiva. Psihoanalitični diskurz je sicer nadležen in nepriljubljen prav zaradi svojega kroničnega pan(hetero)seksualizma.

Za islam se ve, da je pač militantna vera, ki ima za nameček še precej mizoginije in seksizma. Ženska je v družbenem smislu obravnavana kot marginalna in družbeno gledano povsem nepomembna. V (med)spolnem smislu pa je ženska zreducirana na seksualni objekt (in tudi stroj za rojevanje otrok), ki ga je v določenem kontekstu brez škode in (moralnih) konsekvenc mogoče tudi posiliti.

Vera, ki zagovarja idejo, da je moški lahko poročen z več ženskami hkrati in da ima harem, ni samo mačistično-egoistična, pač pa z evropsko-krščanskega gledišča preprosto psihotična, da ne rečem psihopatska. Ker ima otrok/deček eno mamo, mora imeti moški (samo) eno ženo. Islamisti pa vsa ta naravna psihološka načela kršijo in Evropejke legitimno in po svoje logično sklepajo – sklepanje pa je lahko zgolj nezavedno, torej intuitivno –, da si jih ti islamisti lahko kar seksualno vzamejo, saj jim to na nek način dovoljuje ali celo zapoveduje vera oz. šeriatsko pravo.

Scenarij posilstva
Ravno vero in šeriatsko pravo barbarski muslimani (op.: barbari so ljudje brez lastne države) povzdigujejo nad evropsko pravo in tukajšnje kulturne navade. Izhod v stiski pred intuitivnim (torej nezavednim) scenarijem posilstva, ki je resnično legitimna opcija, je nošenje hijaba/feredže, torej rute, ali celo burke/nikaba (pokrivala za celo telo) in je logičen izhod v sili, torej nekakšno blažilo za premagovanje akutnega strahu in nelagodja. Nezavedno ima namreč svojo logiko, ki je dokaj spontana in po svoje dokaj legitimna. Ženske nezavedno čutijo, da so seksualno motrene, gledane, videne tudi s strani seksualno nepotešenih in simbolno kastriranih beguncev.

Prav simbolno kastrirani moški, kakršni so begunci moškega spola, imajo v resnici pravilno razrešen Ojdipov kompleks in znajo biti še kako testosteronski, seksualno agresivni, napadalni, njihov Nadjaz pa je kontaminiran z vero, torej islamom, s Koranom … Nimajo takšne moralne razsodnosti kot povprečni evropski (krščanski) moški. Begunci oz. barbari moškega spola so – karikirano rečeno – brez simbolne potentnosti, t. r. »brez (erektiranega) penisa« – in kot taki predstavljajo tempirano (libidinalno, seksualno) bombo.

Morda vas bo zanimalo tudi: Je Violeta Tomić kradla gobe?

Ženske je upravičeno strah
Njihova pohota je t. r. nebrzdana. In evropske ženske – tudi Slovenke – to nezavedno vedo oz. intuitivno slutijo, zato jih je upravičeno strah, so zmedene in preplašene. Prav simbolno kastrirani moški nezavedno rabi nek boj, falični eksces – četudi teroristični napad – da sebi in drugim (nezavedno) dokaže, da v resnici ni kastriran; nasprotno, da je prav potenten. In v tem simbolnem boju in upiranju svoji simbolni kastriranosti mu pride prav vse od upora, neposlušnosti, disidentstva do terorističnih napadov. Te agresivno-libidinalne ekscese seveda najraje uprizori v (tuji) državi, v kateri kot begunec gostuje. Taka je pač psihološka oz. psihoanalitična logika.
Najbolj neposrečen vdor simbolne kastracije v obnašanje teh prisilnih »evnuhov«, torej simbolnih kastrirancev, je »impotentnost«, torej nesposobnost kakršnekoli simbolne (družbene) penetracije. Tarča teh »kastrirancev« bo slej ko prej oz. je že postala ženska avtohtonega moškega, domačina, Evropejca, ki pa je simbolno potenten, nekastriran. In ta ženski strah pred posilstvom s strani simbolno kastriranih moških je povsem na mestu.

Moški bi z ograjo zaščitil svoje ženske
Seksualne frustracije moškega dela beguncev/barbarov so zato eden najbolj nevarnih atributov sedanje in katerekoli begunske krize. In povsem legitimno je pričakovati – in to se v Nemčiji, Franciji, državah Beneluksa in Skandinaviji že dogaja – seksualno znašanje nad domačinkami, evropskimi ženskami. Posilstva so povsem realna opcija – največji skriti užitek beguncev, barbarov moškega spola. In evropske ženske, tudi Slovenke, to nezavedno vedo. In pravi moški tudi – in natančno zato bi radi z ograjo in vojsko zaščitili svoje ženske, otroke, družine in nenazadnje cel teritorij Slovenije, ki na simbolno nezavedni ravni predstavlja infantilno mamo – mamo, ki jo je deček doživljal v času razreševanja Ojdipovega kompleksa.

Koran v povezavi s simbolno kastriranimi muslimani, kakršni so begunci, torej barbari, je ena najbolj družbeno eksplozivnih libidinalnih zmesi. In to je tisto, na kar opozarja psihoanalitični diskurz, ki ni kontaminiran s kakšno levo-liberalno ideologijo človekovih pravic.

Roman Vodeb