“Gazda” ogroža pitno vodo, a mu vseeno odgovorni “držijo štango”

Novinarka Demokracije Lea Kalc Furlanič

Neustrezen izbor trase čez edini vodonosnik Ljubljane po poplavnem območju, izbrana neustrezna tehnologija cevi, nestrokovna vgradnja in zasipanje kanala … Cevi že puščajo in to dokazljivo. Poleg tega je trasa kanala speljana po potresnem območju, cevi pa so zaradi nestrokovne graditve in prevelikega premera podvržene eksplozijam plinov, ki se nabirajo v njih. Zadnje poplave so dokazale, da cevi niso ustrezno nameščene, saj jih je na območju Sneberij kar izvrglo na površje. Če bo kanal C0 v obratovanju, bo prišlo do onesnaženja pitne vode za 340.000 uporabnikov ljubljanskega vodovoda, saj kanal teče čez varovano območje s podtalnico, edinim virom pitne vode za Ljubljano, in ni alternative, kjer bi se lahko načrpale potrebne količine vode za Ljubljano.

To so tehnične napake 12,4 kilometra dolgega kanala s cevjo za fekalije, odpadne vode, ki jih bodo iz občin Medvode in Vodice speljali v čistilno napravo na Brodu v Ljubljani.

Že ta odločitev je zgrešena in je izvor vseh težav, a kdo ve, zakaj so jo župani sprejeli. Dela so bila pod prejšnjo vlado ustavljena, saj Mestna občina Ljubljana kot nosilec naložbe ni imela vseh dovoljenj.

Janković je denimo drobil gradbeno dovoljenje na sedem delov, samo da bi se izognil pogoju okoljevarstvenega soglasja za območje nad vodonosnikom. V projektu so tako spretno manipulirali z besedami o posegih, vrsti in namembnosti gradnje, da bi jim še hudič verjel. Težko je dojeti, česa so sposobne naše institucije, od upravnih enot do ministrstev, celo vlade, samo da zaščitijo oz. “držijo štango” ljubljanskemu “gazdi”.

Foto: Jure Zorčič, STA

Tudi mariborska pravna fakulteta, ki je na pobudo okoljskega ministrstva izdelala pravno mnenje o vseh gradbenih dovoljenjih in drugih postopkih projekta, se spreneveda, saj v mnenju ni upoštevala ne uredbe o vodah ne vodnega soglasja za območje vodonosnika. Temeljnih dokumentov torej, na katerih graditev kanala C0 takoj pade. Sedaj vsi čakamo, kaj bo. Če okoljevarstveno soglasje res ni potrebno, bo Janković v svoji maniri zgradil kanal, dobil uporabno dovoljenje in po njem, ki že pušča, spustil fekalije. Ljubljančani, Slovenci, mu boste to res dovolili? Boste res dovolili, da se vaši otroci, starejši, oboleli … zastrupijo z onesnaženo pitno vodo?

Lea Kalc Furlanič