fbpx

Ogrožena je naša identiteta!

Prof. dr. Andrej Umek (Foto: STA)

Naša slovenska, evropska ali identiteta Zahoda se je oblikovala skozi stoletja. O tem so pisali številni avtorji. Zaradi omejenega prostora naj tukaj omenim samo dva avtorja. Kot prvega, lahko rečem že klasičnega avtorja, ki je v veliki meri oblikoval tudi moj pogled na svet, želim omeniti britanskega filozofa Bertanda Russella in njegovo knjigo Modrost Zahoda v angleškem originalu Wisdom of the West. Kot drugega in sodobnega avtorja želim navesti kanadsko-ameriškega filozofa Stevena Pinkerja in njegovo knjigo Razsvetljenstvo ZDAJ, ali v angleškem originalu Enlightenment NOW. Seveda se je med obema pojavilo še mnogo odličnih in relevantnih del, vendar ti dve knjigi oklepata moje aktivno življenjsko obdobje. Obe knjigi imata tudi pomembno skupno značilnost. Kot osnovo evropskosti in pripadnosti zahodnemu civilizacijskemu krogu smatrata razum – racionalizem in na njiju temelječo znanost, humanizem in napredek, slednji je seveda postopen in zajema tako tehnološki napredek kot tudi napredek v medčloveških – družbenih odnosih. Tako spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter zaupanje v napredek tvorijo bistvo naše evropske – zahodne identitete. Na teh principih temeljijo vse evropske demokracije in njihova povezava – Evropska unija, Združene države Amerike, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. Pri vseh ostalih državah pa imam že bolj ali manj resne pomisleke.

Razvoj evropske družbe in gospodarstva v zadnjih dvesto letih nikakor ni bil zvezen in premočrten. To jasno dokazuje dejstvo, da govorimo o industrijskih revolucijah prvi, drugi, tretji in sedanji četrti. Tem hitrim prehodom v tehnologiji so sledile tudi hitre spremembe na trgu dela.

Oglejte si še: Oživljanje totalitarizma

Nastajali so novi poklici in stari so se razdelili na bolj in manj iskane. Tem spremenjenim zaposlitvenim možnostim praviloma izobrazbena struktura prebivalstva ni mogla slediti. Zato so se povečevale socialne razlike, kar je v evropski družbi občasno ustvarjalo krizne razmere.

Nahajamo se v dvojni krizi, ki jo hočejo določene skupine izkoristiti
Drugi izvor kriznih razmer so bili izredni dogodki kot so vojne in epidemije, ki so resno omajali vero v, na humanizmu temelječo, evropsko družbo. Tako je prva industrijska revolucija vodila v pojav, na Marxovem nauku temelječega komunizma, ki je bil v jasnem nasprotju s temelji evropske identitete, razumom in humanizmom. To izrojeno ideologijo so v naslednjih kriznih obdobjih dopolnjevali Lenin in Stalin v Rusiji ter Tito in Kardelj pri nas. Lenin je uspel s svojimi boljševiki, ki so predstavljali neznatno manjšino prebivalstva, izvesti komunistično revolucijo v Rusiji, ko je bila ta v dvojni krizi prve industrijske revolucije in Prve svetovne vojne. Ta dvojna kriza mu je omogočila uspeh. Zelo podobno je dvojna kriza omogočila vzpon in prevzem oblasti dvema, komunizmu konkurenčnima in sorodnima, totalitarizmoma fašizmu in nacizmu. Oba slednja sta izkoristila posledice prve svetovne vojne in povojne gospodarske krize, ki so dodobra omajale zaupanje v razum in humanizem. Ti zgodovinski primeri omogočajo jasnejši pogled na sedanje dogajanje v Evropi in Svetu.

Benito Mussolini in Jaša Jenull. (Foto: wikimedia commons)

Tudi v sedanjem času se države evropskega, zahodnega civilizacijskega kroga srečujejo z dvojno krizo. Četrta industrijska revolucija vodi v pospešeno robotizacijo in uporabo umetne inteligence. S tem se spekter zaposljivih poklicev izredno hitro spreminja. Mnogi, že zaposleni in še šolajoči se, tem hitrim spremembam na trgu dela ne uspejo slediti in postajajo težko ali nezaposljivi. Na drugi strani je tukaj kriza zaradi pandemije Covid-19, ki ima za posledico omejevanje svobode gibanja in združevanja. Oboje skupaj predstavlja dvojno krizo. Ta res ni tako resna in globoka, kot so bile predhodne dvojne krize, ki so vodile do vzpostavitve totalitarnih sistemov v Evropi v preteklem stoletju. Očitno pa se dejstva, da se svet nahaja v dvojni krizi, zavedajo nekatere sicer nepomembne skupine in upajo, da bodo to dvojno krizo izkoristile zase, za prevzem oblasti. Je pa tudi ena bistvena razlika med preteklimi prevzemi oblasti in sedanjimi poskusi. Tako komunisti kot tudi fašisti in nacisti so skušali evropsko civilizacijo predrugačiti, preoblikovati skladno s svojimi pogledi.

Nevarnost “kolesarjenja”
Današnji izgredniki pa poskušajo evropsko civilizacijo uničiti in izbrisati. Posebno očitno je to pri gibanju BLM (Black lives matter), ki je zajelo Združene države in nekatere države zahodne Evrope. Njihov osnovni slogan je v očitnem protislovju z evropskim humanizmom in spoštovanjem ter enakopravnostjo vsakega človeka. Podobno značilnost in gesla, da so nekatera življenja več vredna od drugih, moram žal ugotoviti tudi pri slovenskih “kolesarjih”. Parole “Ubi Janšu” so več kot zgovoren dokaz, da je za te vstajnike “in spe” dovoljeno, če ne celo zaželeno, da se likvidira vsakega, ki se z njim ne strinja. Prav tako je grozljiva njihova uporaba pravila  iz revolucije imenovane NOB: kdor ni z nami je proti nam in ta je izdajalec. Le tako je možno pojasniti zmerjanje slovenskih gardistov ob proslavi Dneva samostojnosti.

Foto: Nova24TV

Osebno sem prepričan, da se večina protestnikov globljega pomena “kolesarjenja” sploh ne zaveda. Nezadovoljni so z neko stvarjo npr. epidemijo in z njo povezanimi omejitvami, s svojim gmotnim položajem in perspektivo ali še s čem tretjim. Namesto, da bi prevzeli kot polnoletni državljani odgovornost sami zase, pričakujejo rešitev po principu “deus ex machina” od države, in da bi to dosegli protestirajo. Ne zavedajo pa se, da s tem postajajo orodje neke dobro organizirane manjšine, ki vidi v sedanji dvojni krizi priložnost, da zruši demokracijo in po zgodovinskih zgledih vzpostavi svoj  totalitarizem. In tem je potrebno pokazati, da je velika večina Slovencev zavezana demokraciji in evropski civilizaciji. Jasno je potrebno dati tem izgrednikom vedeti, da si teh vrednot ne bomo pustili vzeti.

dr. Andrej Umek