fbpx

Svoboda, neodvisnost in soodvisnost “treh vej oblasti”

Odgovorni urednik Demokracije Metod Berlec (Foto: Demokracija)

V tokratni številki Demokracije podrobno pišemo o lažeh, ki si jih je v zadnjem času očitno privoščil predsednik vlade Robert Golob. Razkrivamo, kako z neposrednimi pritiski na ministrstvo za notranje zadeve, policijo in Nacionalni preiskovalni urad ter s tem povezanimi kadrovskimi rošadami želi preprečiti, da bi preiskovali njegove sporne posle, v katere je bil vpleten kot prvi človek energetske družbe GEN-I. Na vrhu izvršilne veje oblasti imamo tako človeka, ki niti približno ni primeren za to funkcijo, saj mu je slovenska ustava deveta briga. Hkrati je očitno, da ni ponotranjil načel parlamentarne demokracije, kaj šele pravne države ali vladavine prava, da o tem, da si je za svojega svetovalca za osebno varnost izbral človeka, izredno sumljivega, spornega slovesa, sploh ne govorimo. Vse skupaj žal spominja na mafijske prakse.

Ko sem se prejšnji teden na Novi univerzi v Ljubljani udeležil predstavitve knjige (zbornika) “Omejitev oblasti: Liber Amicorum v spomin na prof. dr. Lovra Šturma” in sem poslušal razmišljanja, da “kakovost slovenske ustavne demokracije in institucij njene demokratične in pravne države tlakujejo ljudje, ki v njih delujejo”, sem si mislil, da bi bilo branje te knjige vsekakor zelo dobrodošlo za našega predsednika vlade, ki je dal v ime svoje stranke (pred zadnjimi državnozborskimi volitvami) besedo “svoboda”, pri čemer je namigoval na omejeno možnost gibanja v koronakrizi v času prejšnje vlade.

A kot opozarja Simon Umek v prispevku “Svoboda kot ideal vladavine prava”, to ni samo možnost prostega gibanja ali osvoboditev od okupatorja, kot je to veljalo po drugi svetovni vojni, ampak mnogo več. “Fenomen svobode je redefinicijo doživel ob padcu železne zavese, ko smo tudi v Sloveniji zahtevali pravo in ne navidezne svobode. To so nenehno propagirali z idejo o izbojevani svobodi.” In nadaljuje: “Oče slovenske državnosti, profesor dr. Jože Pučnik, je vztrajal, ‘da smo si Slovenci s plebiscitom in z osamosvojitveno vojno izbojevali tudi politično svobodo’, svobodo misli, vere in vesti torej.” Svoboda namreč zajema neomejen spekter človeškega udejstvovanja. Umek: “Bistven in neločljiv del človekove svobode je svoboda izražanja, katere specialna oblika je svoboda vere in vesti. Ob priznanju osebne in politične svobode ne smemo pozabiti na svobodo lastnega podjetniškega udejstvovanja in možnosti reinvestiranja dobička lastnih gospodarskih ukrepov.” In kot ob tem še poudarja omenjeni avtor, je izredno pomemben “duh svobode”, ki pa je pod sedanjim avtoritarnim premierjem nedvomno vse bolj ogrožen.

Pod novo vlado smo dobesedno priča “zlizanosti” treh vej oblasti
Naj na tem mestu citiram še misel nekdanjega predsednika ustavnega sodišča dr. Ernesta Petriča, ki jih je zapisal v prej omenjenem zborniku v prispevku “Neodvisnost in soodvisnost ‘treh vej oblasti'”. “Demokracija je politična in pravna ureditev, ki omogoča soobstoj različnosti, tekmo med njimi ter svobodno izbiro ljudi (na volitvah in v javnem delovanju) med družbenimi, političnimi in drugimi opcijami. Pogoj za svobodno izbiro – ter hkrati za mirno in ustvarjalno sožitje razlik v skupni demokratični državi – je prav uveljavljena delitev in neodvisnost treh vej oblasti. Vendar ne brez medsebojnega nadzora (in sodelovanja) v sistemu ‘zavor in ravnotežij’. Izvrševanje javne oblasti katerekoli njene veje mora dopuščati sodbe in ocene o pravilnosti ali nepravilnosti, dopustnosti ali nedopustnosti, ustavnosti in zakonitosti njenega izvrševanja. Sodbe in ocene ene veje oblasti o delovanju druge veje oblasti, pohvalne ali kritične, zato niso kršitev demokracije, pač pa njen varuh oziroma jamstvo. Niso torej kršitev načela delitve oblasti, ki je uveljavljena v sodobnih ustavnih demokracijah, temveč varuh tega, da so vse veje oblasti – z ustavo zavezane skupnim ciljem – pod medsebojnim nadzorom v sistemu ‘zavor in ravnotežij’. Samostojnost veje oblasti, ki bi pomenila njen izvzem iz sistema ‘zavor in ravnotežij’, iz medsebojnega nadzora torej, bi odprla pot v njeno samovoljo in arbitrarnost.”

Skratka, vse tri veje oblasti morajo druga drugo nadzirati. No, žal je pri nas tako, da smo daleč od tega ideala, saj smo pod novo levo vlado dobesedno priča “zlizanosti” treh vej oblasti, ki ne nadzirajo druga druge, ampak si “krijejo hrbet” in si gledajo “skozi prste”, saj je po novem pomembno samo to, “da na oblasti ni Janša”. Četudi se krši slovenska ustava, zakonodaja in grobo teptajo pravila parlamentarne demokracije. Četudi smo soočeni z avtoritarnimi popadki predsednika vlade Goloba.

Predsednik vlade Robert Golob (Vir: STA)

P. S. Želim vam blagoslovljen Božič in ponosno ter slovesno proslavljanje dneva samostojnosti in enotnosti! Časi so težki in vlade se menjajo, naša država Republika Slovenija pa bo ostala!

Dr. Metod Berlec