Uvoz in izvoz sta višja od povprečnih vrednosti v letu 2019

Datum:

Izvoz v lanskem novembru je bil za 24,1 odstotka višji, uvoz pa za 25,6 odstotka višji kot v novembru 2020. Vrednosti uvoza in izvoza pa so bile tudi višje v primerjavi s povprečno vrednostjo v letu 2019, in sicer izvoz za 32,5 odstotka in uvoz za 46,6 odstotka. Slovenija je tudi od januarja do novembra 2021 izvozila in uvozila več blaga kot v istem obdobju 2020. Izvozila ga je vrednostno za 19,3 odstotka več, uvozila pa za 30 odstotkov. Največ smo trgovali z državami EU, trgovinska bilanca pa ostaja negativna, saj smo več uvozili, kot pa izvozili.

Slovenija je v novembru 2021 izvozila za 3,7 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je za 4,2 milijarde evrov. Izvoz je bil za 24,1 odstotka višji kot v novembru 2020, uvoz pa za 25,6 odstotka. Vrednosti obeh sta bili višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 2019, in sicer izvoz za 32,5 odstotka in uvoz za 46,6 odstotka.

V blagovni menjavi s tujino je bil v novembru 2021 zabeležen trgovinski primanjkljaj. Znašal je 0,5 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 88,9-odstotna, kar pomeni, da je izvoz bil nižji od uvoza za 11,1 odstotne točke, kar je razlog za trgovinski primanjkljaj oziroma za negativno blagovno menjavo.

Rast izvoza in uvoza (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

V zadnjih desetih letih je Slovenija sicer v novembru večinoma ustvarila primanjkljaje, le da je bila vrednost primanjkljaja v novembru 2021 največja v zadnjih desetih letih, kar pomeni, da je lani novembra bil presežek uvoza nad izvozom mnogo večji kakor kadarkoli v zadnjih desetih letih.

Blagovna menjava je višja pri državah EU
Izvoz v države članice EU je bil v novembru 2021 za 22,2 odstotka višji kot v novembru 2020, uvoz pa za 27,1 odstotka. Vrednost izvoza v novembru 2021 v te države je namreč znašala 2,5 milijarde evrov, vrednost uvoza iz teh držav pa 2,6 milijarde evrov. Z državami članicami EU je Slovenija v novembru ustvarila 68,4 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 63,1 odstotka vrednosti celotnega uvoza. Slovenija je med državami EU največ uvozila in izvozila iz Nemčije, sledi ji Italija.

Slovenski uvoz po državah (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Izvoz v države zunaj EU je bil v novembru 2021 za 28,4 odstotka višji kot v novembru 2020, uvoz iz omenjenih držav pa za 23,1 odstotka. Vrednost izvoza v te države je v novembru 2021 znašala 1,2 milijarde evrov, vrednost uvoza od tam pa 1,5 milijarde evrov. Slovenija je največ uvozila s Kitajske, izvozila pa je največ v Švico.

Slovenski izvoz po državah (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2021 višja kot v istem obdobju 2020
V enajstih mesecih leta 2021 je Slovenija izvozila za 36,3 milijarde evrov blaga ali za 19,3 odstotka več kot v istem obdobju leta 2020, uvozila pa ga je za 38,1 milijarde evrov ali za 30 odstotkov več kot v istem obdobju leta 2020.

Skupna vrednost izvoza v omenjenih enajstih mesecih je bila od vrednosti uvoza v tem obdobju nižja za 4,7 odstotka, primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 1,8 milijarde evrov. Primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino je bil ustvarjen v vseh mesecih razen v januarju, februarju in marcu, ko smo imeli presežek izvoza nad uvozom.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

Če si tranzicijski levičar, lahko dobiš kredit tudi na “lepe oči”?

Kako je mogoče, da novoustanovljena stranka dobi kredit za...

Luka Koper: Je SD zainteresirana za nadzor nad drogami?

Včeraj smo objavili tri dokumente, ki pričajo o rabotah...

Nizozemski aktivistki sodijo, ker je objavila posnetek agresivnih migrantov

Nizozemska aktivistka Raisa Blommestijn bo morala na sodišče, ker...

Republika Slovenija (in njena zemlja) na razprodaji

Najnovejša prodaja kmetijskih zemljišč v Prekmurju tiste, ki nam...