Dr. Rožič: Levičarske vlade, kot jo imamo sedaj, so povsod po svetu zagotovilo za nazadovanje

Dr. Robert Rožič (Foto: Twitter)

“Kar se pa dogaja pod to vlado, me pa niti ne preseneča, saj takšne levičarske vlade, kot jo imamo sedaj, so povsod po svetu zagotovilo za nazadovanje in revščino. Projekt se bo podražil in terminski plani za izgradnjo se bodo podaljševali v nedogled, za kar ne bo nihče prevzel odgovornosti,” je zapisal dr. Robert Rožič, nekdanji podpredsednik nadzornega sveta Darsa. Ministrica Alenka Bratušek je v minulih dneh namreč sporočila, da se gradnja tretjega dela tretje razvojne osi zamika.

Gradnja severnega dela tretje razvojne osi se zamika, natančna časovnica pa bo predvidoma znana aprila, je pred dnevi po srečanju s predstavniki Darsa in župani nekaterih občin sporočila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je predlagala vzpostavitev stalne koordinacije treh ministrov, ki bi vsake tri mesece spremljali, ali se kje stvar zatika. “Na Darsu se bomo še naprej trudili, da vsa dela končamo v rokih, ki so postavljeni,” pa je obljubil predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in ob tem dodal, da bodo skladno z dogovorom preverili, kako lahko časovnice za posamezne sklope optimizirajo.

“Dokler sva bila člana nadzornega sveta Darsa dva Korošca (do lanskega leta 2022 jaz kot podpredsednik in dr. Štefan Šumah kot član nadzornega sveta), sva redno skrbela, da je bil projekt tretja razvojna os in hitra cesta na Koroško v nadzor vključen na vsaki seji nadzornega sveta,” je na Facebooku napisal nekdanji podpredsednik nadzornega sveta Darsa dr. Robert Rožič, ki je tudi pojasnil, da so imeli na vsaki seji NS obvezno točko dnevnega reda obravnavanje projektov, kjer so redno nadzorovali tudi aktivnosti izgradnje tretje razvojne osi in v sklopu tega hitro cesto na Koroško. “NS v prejšnji sestavi ni in ne bi dopustil nobenega popuščanja pri izgradnji hitre ceste na Koroško,” je poudaril.

“Kar se pa dogaja pod to vlado, me pa niti ne preseneča, saj takšne levičarske vlade, kot jo imamo sedaj, so povsod po svetu zagotovilo za nazadovanje in revščino,” je še opozoril Rožič, ki je zapisal, da se bo projekt  podražil, terminski plani za izgradnjo pa se bodo podaljševali v nedogled, za kar ne bo nihče prevzel odgovornosti. To je po njegovih besedah zelo slabo za gospodarski razvoj regije in dnevne delovne migracije njenih prebivalcev. In to je zelo slabo za vso Slovenijo! “Ljudje se bodo morali pričeti zavedati, da so volitve za to, da se voli v državni zbor ljudi, ki jim je mar in so s svojim delom že pokazali dobre rezultate, in ne ljudi, ki rinejo tja izključno za svoje lastne interese. Žal,” je še poudaril.

Prevaljski in velenjski župan, Matic Tasič in Peter Dermol, sta po poročanju nekaterih medijev zaradi zamika del razočarana, a zadovoljna z dogovorom. Dermol je izpostavil, da na srečanju ni bilo nikakršnega populizma, ampak so zelo realistično govorili o sami tretji razvojni osi. “Na eni strani smo lahko veseli, ko ugotavljamo, da se investicija ne ustavlja, po drugi strani pa smo nekoliko manj veseli z danes predstavljeno časovnico,” je dejal v torek in dodal, da verjame, da bodo pristojni znali poiskati nekatere hitrejše variante. “Ti roki so pogosto tudi onkraj razumnih rokov, to pa so okoliščine, na katere Dars nima vpliva, posledice pa seveda lahko merijo tako v mesecih kot tudi v letih,” pa je glede dolgotrajnih postopkov pri umeščanju v prostor pri pridobivanju različnih okoljevarstvenih soglasij in pridobivanju gradbenih dovoljenj dejal Hajdinjak.

Kot smo že poročali, zapletom pri gradnji tretje razvojne osi ni videti konca niti na južnem delu od Novega mesta do Bele krajine, saj se začetek gradnje hitre cestne povezave odmika. Druga vlada Janeza Janše je državni prostorski načrt za državno cesto od avtoceste A2 pri Novem mestu do priključka Maline z uredbo sprejela že leta 2012. V tretji Janševi vladi pa je bilo oktobra 2021 pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo prve in druge etape (od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek), vendar to ni postalo pravnomočno, saj ga je sodišče julija 2022 odpravilo. Vloga se je vrnila na takratno ministrstvo za okolje in prostor v ponovni postopek, Dars pa je dopolnjeno vlogo za gradbeno dovoljenje nato oddal septembra 2022. Pristojno ministrstvo še vedno ni izdalo novega gradbenega dovoljenja za gradnjo prve in druge etape tretje razvojne osi. Torej trditev ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek 12. januarja 2023 na zaslišanju pred odborom za infrastrukturo, okolje in prostor, da je bilo omenjeno gradbeno dovoljenje že izdano, ki pa še ni pravnomočno, ne drži. Vse tri vlade Janeza Janše so projekt tretje razvojne os uvrstile med prioritetne projekte in dala projektu pospešek, so poudarili v Demokraciji.

Sara Bertoncelj