fbpx

[FOTO] Občina Grosuplje s tretjo osnovno šolo – OŠ Šmarje – Sap

(Foto: Občina Grosuplje)

Podružnična šola Šmarje – Sap je z novim šolskim letom postala samostojna šola. Oddelili so jo od Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, ki je bila ena izmed največjih šol v državi, z namenom, da bo izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa v občini Grosuplje potekalo še učinkoviteje.

Občina Grosuplje je tako s 1. septembrom 2017 dobila tretjo samostojno osnovno šolo. Slavje ob otvoritvi samostojne Osnovne šole Šmarje – Sap pa je potekalo v četrtek, 14. septembra 2017, na šolskem igrišču.

Prireditve so se udeležili župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednik krajevne skupnosti Šmarje – Sap Janez Pintar, v. d. ravnateljice Osnovne šole Šmarje – Sap Pavlina Antolič, ravnateljica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje Janja Zupančič, ravnateljica Osnovne šole Brinje Grosuplje Natalija Kotar, pa tudi občinski svetnice in svetniki, učiteljice in učitelji nove šole in ostalih šol v občini, starši in učenci nove šole ter tudi nekateri drugi krajani Šmarja – Sapa.

Zbrane na prireditvi sta nagovorila v. d. ravnateljice Osnovne šole Šmarje – Sap Pavlina Antolič in župan občine Grosuplje Verlič. “Z današnjo prireditvijo slovesno obeležujemo ustanovitev šole, ki svoje poslanstvo v kraju vrši že mnogo let. Od 1. septembra 2017 obstaja kot neodvisen javni vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola Šmarje – Sap,” je povedala v. d. ravnateljice Pavlina Antolič in pojasnila, da je Osnovno šolo Šmarje – Sap letos zgodaj spomladi ustanovil Občinski svet Občine Grosuplje z odlokom o ustanovitvi, ki je odločil, da se takratna podružnična šola oddeli od matične šole, Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, ter zaživi kot samostojen zavod. “Danes, ko praznujemo realizacijo sprejetega odloka o ustanovitvi šole, z veseljem sporočam, da smo ravno včeraj prejeli še zadnje potrdilo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga je Osnovna šola Šmarje – Sap potrebovala za samostojno pot,” je še povedala.

(Foto: Občina Grosuplje)

Zaupala nam je, da je med študijskimi leti, ki jih je preživela v Ljubljani, spoznala dobre prijatelje iz Šmarja – Sapa, in vedno znova so ji pojasnjevali, da so obiskovali podružnično šolo še v osmem in devetem razredu, saj je njihova šola največja podružnična šola, a se bo osamosvojila, ko bo dosežen pogoj dveh oddelkov v vseh razredih šole. Takrat se ji je zdelo to zelo nenavadno. Nato pa jo je življenje kot šolsko svetovalno delavko prineslo ravno na to šolo, ki je še vedno čakala na čas, ko bo število otrok zadostno za ustanovitev samostojnega zavoda.

“Potrpežljivost in močna želja sta nas z jasnim ciljem pripeljala do današnjega dne, ko lahko skupaj praznujemo ter z vsemi vami delimo veselje, da se nam je uresničila dolgoletna želja po novi šoli,” je dejala. Nadalje pa je povedala, da se ta želja ne bi uresničila brez jasnega uvida ustanoviteljice šole Občine Grosuplje in njenega vodstva, da vsak človek bistveno bolje živi in deluje v manjši skupini. To še zlasti velja za otroke, ki bodo v osnovni šoli s 400 učenci in 50 zaposlenimi imeli možnost za bolj družinske odnose, hitro reševanje težav, jasno povratno informacijo ter dosledno spoštovanje reda in pravil. Šola, ki kot osrednja družbena institucija v svoj proces vključuje vsakega mladega posameznika, je za kraj izjemno pomembna, saj se na tem prostoru stikajo generacije različnosti vseh vrst. Krepi se sprejemanje, otroci tu poleg znanja prejemajo vse potrebno za življenje. Šola v Šmarju – Sapu  je z bogato tradicijo svojim učencem nudila vse potrebno za uspeh v življenju, danes pa čutijo, da lahko v jutrišnji dan stopajo še bolj pogumni in samozavestni. Energija in volja mladih šolarjev pa tudi predanost učiteljic in učiteljev sta jasno zagotovilo, da ima nekdaj podružnična šola v svoji samostojni prihodnosti vse možnosti za uspeh.

(Foto: Občina Grosuplje)

“Spoštovani gostje, dragi prijatelji, čestitam vsem, ki ste sodelovali in z nami uspeli pri podvigu prenove in pri ohranjanju tradicije osnovne šole. Skupaj lahko poskrbimo, da bo šola tudi v prihodnje prostor, v katerem domujejo ustvarjalnost, optimizem, prijateljstvo, ki se ne konča ob koncu devetega razreda, ampak ostane za vse življenje,” je še povedala Pavlina Antolič.

(Foto: Občina Grosuplje)

 “Spoštovani, pa jo imamo, samostojno Osnovno šolo Šmarje – Sap! Bravo! Danes smo tukaj vsi, ki smo kadarkoli v sedanjosti ali pa v preteklosti upali, da se bo ta trenutek uresničil. Hvala vam vsem in vsakemu posebej,” pa je zbrane nagovoril župan Verlič.

Šola je pomembna vrednota
Zaupal nam je, da je v teh dneh tudi sam vzel v roke Šmarsko knjigo. Je izredno lepa publikacija, ki so jo izdali ob 500-letnici šolstva v Šmarju. To je bilo omenjeno že leta 1504. Pred pol tisočletja je bil namreč tukaj duhovnik, človek, ki je začel šolstvo. “Predstavljajte si, kako je bilo tukaj pred pol tisočletja. Kako daljekovidni ljudje so bili takrat tukaj,” je dejal župan. Šolstvo v Šmarju – Sapu pa se je dejansko začelo, ko je bila Habsburška monarhija. In za velik uspeh se je štelo, če je 10 odstotkov ljudi znalo brati in pisati. Vprašal se je, kako bi bilo danes, če bi vsak  deseti izmed nas znal brati, pisati, računati, in dejal, da je šola velika vrednota in da smo lahko res hvaležni, da imamo to vrednoto. Da imamo šolo, da imamo učitelje.

Povedal je še, da se Šmarska knjiga konča leta 2000 z devetletko. Sam pa se dobro spominja zgodovine, ki smo jo začeli pisati leta 2010. Spomni se, ko sta z direktorjem občinske uprave mag. Dušanom Hočevarjem prvič obiskala to šolo. Ugotovili smo, da šola ne bo nikoli samostojna, če ne bo večja. Če ne bo imela več učilnic, če ne bo imela telovadnice. Pogoj ministrstva namreč je, da mora biti šola večja. In tedaj smo začeli iskati rešitve. Narisano in pripravljeno smo imeli lepšo šolo, vendar pa nam avtorske pravice arhitektov in naša zakonodaja na tem objektu niso dovolili nobenih sprememb, tako da je bila edina rešitev nadzidava obstoječe telovadnice. Tako pa so bili izpolnjeni vsi pogoji za samostojno Osnovno šolo Šmarje – Sap.

(Foto: Občina Grosuplje)

“In danes nam nov logotip šole pove vse. V Turenčku so pred mnogimi časi otroci začeli hoditi v šolo. Zadaj za tem Turenčkom pa je odprta knjiga. Draga samostojna šola Šmarje – Sap, vi ste sedaj odprta knjiga, zaenkrat še nepopisana. Vi pišete zgodovino Osnovne šole Šmarje – Sap, vi pišete zgodovino, srečno!” je svoj govor zaokrožil župan.

(Foto: Občina Grosuplje)

Župana pa je ta dan pričakalo tudi veliko presenečenje. Prvošolci in njihovi starši so že večkrat slišali, da je sam od svojih staršev na svoj prvi šolski dan prejel lepo darilo, to je bil vlak. Lep lesen vlak, ki ga je izdelal učenec šole, pa so mu zato ob otvoritvi samostojne Osnovne šole Šmarje – Sap podarili tudi učenci, učitelji ter ravnateljica in ostali sodelavci šole.

(Foto: Občina Grosuplje)

Učenci šole so poskrbeli za res lep in bogat kulturni program, z igro in petjem se jim je na odru pridružil tudi Dejan Vunjak. In kot se za takšen dogodek spodobi, so župan, direktor občinske uprave Hočevar in v. d. ravnateljice Antoličeva na koncu zarezali še v veliko torto. Skozi prireditev sta popeljala Meta Zoran in Janez Dolinar, po prireditvi pa so si lahko ogledali še razstavo o šolstvu v Šmarju – Sapu in razstavo likovnih del učencev.

(Foto: Občina Grosuplje)

(Foto: Občina Grosuplje)

(Foto: Občina Grosuplje)

Šolska zgradba, v kateri danes domuje samostojna Osnovna šola Šmarje – Sap, sicer na tem mestu stoji že od leta 1959. Po treh dozidavah danes vanjo vstopajo 404 učenci v devetnajstih oddelkih, v njej pa je zaposlenih 51 oseb. Od leta 1965 je bila podružnična šola Osnovne šole Grosuplje, zdaj pa je v varnih rokah, da lahko kot institucija samostojno nadaljuje svojo pot.

J. F.