Ivančna Gorica bo dobila novo tržnico

Foto: Gašper Stopar

Spodbujanje lokalne samooskrbe je v današnjem času bistvenega pomena. Občina Ivančna Gorica vse od vzpostavitve tržnice v Ivančni Gorici (leta 2011) spodbuja občanke in občane k nakupu doma pridelane hrane. 

Poleg spodbujanja uživanja domačih živil pa si je Občina Ivančna Gorica že dalj časa prizadevala pridobiti stalni tržni prostor ob vstopu v občinsko središče v Ivančni Gorici. Zdajšnji prostor tržnice ob kulturnem domu v Ivančni Gorici zaradi prihajajoče gradnje Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica tega več ne bo dopuščal.

V ta namen je občina v letu 2021 izvedla natečaj za vzpostavitev stalne tržnice v samem občinskem središču Ivančne Gorice. Lokacijo tržnice je bila izbrana oziroma določena v občinskem podrobnem prostorskem načrtu I3 SC Ivančna Gorica – center (Uradni list RS, št. 7/13, 81/16 in 25/17) na območju parkirnega prostora pri banki NLB in trgovini TUŠ. Na omenjenem območju se poleg tržnice na levi strani ohranja pas z vodnjakom, na desni strani (pri banki) pa bo na novo urejenih do 10 parkirnih mest. Osrednji del bo namenjen ureditvi tlakovanja in postavitvi tržnice.

Foto: Gašper Stopar

Tržni prostor se bo razprostiral na 250 kvadratnih metrih in bo vseboval pokriti prostor s fiksno postavitvijo stojnih mest za prodajo izdelkov, servisnim objektom z notranjimi prostori (shramba stojnic, hladilnikov, …), prostorom za avtomate in sanitarijami. Objekt tržnice bo ob večjih sejemskih dogajanjih imel možnost dodatnega pokritega tržnega prostora s premično streho.

V sredini letošnjega leta predviden začetek gradnje
Z novo tržnico bo pridobljen nov prostor za druženje, izvedbo tematskih dni oziroma drugih vrst prireditev v centru kraja. Dodatna parkirna mesta se bodo zagotovila z ureditvijo peščenega parkirišča na območju med trgovino TUŠ, stanovanjskimi bloki in pošto. Začetek gradnje nove sodobne tržnice je predvidena v sredini letošnjega leta in dokončanje do konca leta 2023.

Gašper Stopar