fbpx

Minister Vizjak podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Tržiču

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. (Foto: sta)

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje kanalizacije v Občini Tržič v okviru operacije  Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save. Za 6,9 milijona evrov vredno izvedbo gradbenih del, ki jih izvaja Občina Tržič, bo država prispevala 386.000 evrov, EU iz Kohezijskega sklada pa 2,18 milijona evrov.

V okviru projekta bo zgrajenih 11,7 kilometra fekalne kanalizacije (10,7 kilometra gravitacijske in 1 kilometer tlačne) ter 10 črpališč. Na novozgrajeno kanalizacijo se bo priključilo 1560 PE iz naslova prebivalcev in 168 PE iz naslova dejavnosti. V sklopu izvedbe del je predvidena tudi izgradnja vodovoda in meteorne kanalizacije, ki pa predstavljata neupravičen strošek za sofinanciranje.

Sara Kovač