fbpx

Ministrstvo za infrastrukturo upokojencem in drugim upravičencem razdalo že 118 tisoč brezplačnih vozovnic

Z Ministrstva za infrastrukturo sporočajo, kako so doslej z brezplačnimi vozovnicami pomagali tako upokojencem, kot tudi ostalim upravičencem: Izdanih že skoraj 118.000 brezplačnih vozovnic. Projekt brezplačnih vozovnic za upokojence in druge upravičence se lepo razvija. Upamo, da bomo do konca leta dosegli število 200.000 izdanih vozovnic. Vsem uporabnikom želimo varno vožnjo in prijetno potovanje.” 

Ob izbruhu in razglasitvi epidemije koronavirusa se je vlada odzvala urgentno in tako večkrat dokazala, da ima socialni čut. Tako je nemudoma začela pripravljati pakete pomoči, kamor so vključili pomoč samozaposlenim, plačilu nadomestila delavcem in financiranje podjetjem plačila čakanja delavcev na delo. Kasneje je skozi nadaljnjo sprejete ukrepe veljavnost določenih ukrepov podaljšala, prav tako pa je uvedla pomoč podjetjem v obliki ugodnih posojil. Ker je bil turizem najbolj prizadeta panoga, je vlada državljanom omogočila brezplačne počitnice, da je s tem pomagala turizmu pri okrevanju. Pozabila pa ni niti na upokojence, ki so jih leve vlade desetletje zanemarjale. Več kot 300 tisoč upokojencev je prejelo solidarnostni dodatek, ter regres in turistični vavčer za vse. Poleg tega pa še brezplačne vozovnice za javni promet.

Brezplačna vozovnica javnega medkrajevnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter velja eno leto. Brezplačno vozovnico za javni medkrajevni potniški promet lahko pridobijo upokojenci, tisti, ki so starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi, ki posedujejo evropsko kartico ugodnosti namenjeno prav tej ranljivi skupini, sporoča Vlada RS. Vendar pa je za vse pripadnike navedenih skupin nujno za prejem tovrstne pomoči, da niso zaposleni oziroma nimajo prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki in ne nastopajo v vlogi poslovodnih oseb gospodarskih družb ali direktorjev zasebnih zavodov. Vozovnica pa ni prenosljiva. Tisti, ki so upravičeni pa morajo izpolniti ustrezno vlogo oziroma obrazec, ki ga je objavilo že omenjeno ministrstvo. Poleg tega jo je mogoče pridobiti tudi na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), kar pomeni, da je dostopna na postajah avtobusnega in železniškega prometa.

Kako do brezplačne vozovnice?
Tisti, ki so do pravice upravičeni pa morajo poleg izpolnjenega obrazca na mestih, kjer se vozovnice prodajajo, pokazati še svoj osebni dokument, izkaznico vojnega veterana ali pa že omenjeno evropsko kartico namenjeno invalidom. Posameznikom, ki vlogo oddajajo po pošti ali elektronski pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki vlogo oddajajo z običajno pošto, morajo izpolnjeno vlogo posredovati pristojnemu Ministrstvu za infrastrukturo, na pošiljko pa pripisati brezplačna vozovnica Slovenija. Vsi tisti, ki so do ugodnosti upravičeni in obrazec oddajajo preko spleta pa morajo le-tega poslati na elektronsko pošto ministrstva: [email protected] . Ob tem naj bo v naslovu sporočila napisano brezplačna vozovnica Slovenija”.

Ob tem pa je treba navesti še to, da znaša strošek za izdajo kartice za brezplačno vozovnico tri evre, kar vključuje strošek za kartico in zavarovanje, znesek pa je potrebno poravnati na prodajnem mestu. “Če upravičenec želi kartico prejeti po pošti, se strošek plača po povzetju. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da nastanejo dodatni stroški, stroški poštnine, ki znašajo 3 evre.” Že omenjeno ministrstvo in posamezna prodajna mesta ustrezne vloge najprej tudi preverijo z namenom njihove odobritve. Ob tem se trudijo, da bi proces odobritve stekel kar se da hitro, predvidoma pa postopek traja tri delovne dni.

Domen Mezeg