Občina Grosuplje pridobila certifikat iso 9001:2015

Foto: Občina Grosuplje

V začetku leta 2017 je Občina Grosuplje pristopila k pridobitvi mednarodnega standarda kakovosti ISO 9001:2015 – sistemi vodenja kakovosti in izpolnila vse zahteve za pridobitev standarda.

V četrtek, 14. decembra 2017, ji je bil zato na Županovem novoletnem sprejemu podeljen certifikat ISO 9001:2015. Certifikat je direktorju občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušanu Hočevarju podelil direktor področja ocenjevanja sistemov vodenja pri SIQ Miloš Seražin. Ob podelitvi certifikata je povedal, da se je Občina Grosuplje certificirala za sistem vodenja kakovosti, ki govori o tem, da občinska uprava izvaja storitve na način, kot pričakujejo ali kot jih zahtevajo njihovi uporabniki, to so občani. Verjame, da bo sistem v naslednjih letih zaživel v povsem polnem življenju. “Čestitke vsem,” je še dejal.

Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je ob prevzemu certifikata dejal, da je izjemno vesel in ponosen, da smo ta certifikat prejeli. Omenil je raziskavo mlade raziskovalke, ki je ugotavljala, ali kakovost življenja vpliva na srečo. Znanstveno dokazano naj bi bili najbolj srečni ljudje Danci, ta raziskava pa primerja Slovenijo in Dansko ter ugotavlja oz. nas napeljuje na to, kako bi lahko bili Slovenci še bolj srečni. Ob pregledu številnih parametrov pa je pravzaprav ugotovil, da v občinski upravi, z županom na čelu vse te parametre izpolnjujejo in si tako prizadevajo, da bodo kar najbolj srečni. “Da bomo v naši občini zadovoljni in nenazadnje tudi v naši državi.”

Povedal je, da so v zadnjih letih v občini pridobili kar veliko število certifikatov, saj je občina dobrega življenja, mladim in starejšim prijazna občina, presojati so se prepustili tudi Fakulteti za družbene vede in pridobili Zlati certifikat upravljavske sposobnosti občine. A največ truda je bilo potrebno vložiti prav za pridobitev tega certifikata. Ob tem se je zahvalil ekipi SIQ-ja, ki je občino strokovno vodila skozi proces pridobitve, zahvala gre  tudi celotni ekipi na občinski upravi, vključno z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin Grosuplje, Ig in Škofljica in Medobčinskim razvojnim centrom občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje.

Svoj govor pa je zaključil s sklepno ugotovitvijo omenjene mlade raziskovalke, da se kakovost življenja in s tem povezana sreča izboljšuje. Da smo ljudje bolj odločni, bolj usmerjeni k svojim ciljem, ki so čedalje višji in tako dosegamo višjo raven sreče v svoji notranjosti. Ni pa vse denar, izobrazba in materialne dobrine, pri sreči veliko pomenijo medsebojni odnosi, druženje s prijatelji, kar pripelje do zadovoljstva v življenju in nenazadnje do sreče vsakega posameznika. “Ravnajte se v letu 2018 po tem in srečno,” je še dejal.

Certifikacija za pridobitev certifikata ISO 9001:2015 je sicer obsegala opravljanje upravnih, strokovnih, razvojnih in drugih nalog, v pristojnosti občinske uprave Občine Grosuplje in skupnih uprav – Medobčinskega razvojnega centra in Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Zunanja presoja skladnosti in ustreznosti z mednarodnim standardom je tako vključevala pregled inšpekcijskega postopka, področja civilne zaščite, procesa prijave projekta, vodenje upravnih postopkov na področju urejanja prostora in priprava prostorskih aktov, proces izvajanja javne službe, proces finančnega poslovanja, proces javnega naročanja, ravnanje z zaposlenimi, obvladovanje pošte, vodenje investicij na področju infrastrukture, postopek komunalnega prispevka in proces vodenja – odgovornost vodstva, planiranje, tveganje, izboljšave,…

S pridobitvijo certifikata se je Občina zavezala k sledenju kakovosti in odličnosti, ki jih zahteva standard kakovosti, in k nenehnim izboljšavam ter zagotavljanju pogojev in storitev, ki bodo prispevali h kakovosti življenja in dela občanov in ostale zainteresirane javnosti in s tem k blaginji občine, pri čemer je bistvenega pomena učinkovit sistem vodenja.

N. Ž.