fbpx

Skoraj 60 odstotkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2022 za investicije

Foto: Gašper Stopar

V sredo, 9. februarja 2022, je prvič v letošnjem letu zasedal občinski svet Občine Ivančna Gorica, ki je na 27. redni seji v tem mandatu soglasno potrdil rebalans proračuna za leto 2022.

Občinski svet občine Ivančna Gorica je soglasno sprejel rebalans proračuna za leto 2022. Letošnji proračun je rekorden tako po prihodkih kot odhodkih. Od 28,7 milijonov evrov celotnih odhodkov je kar 16 milijonov evrov namenjenih za investicije v občini. Občinski svetniki so v razpravi pohvalili kakovostno pripravljeno gradivo in razvojno naravnanost občine. Večji projekti, ki se jih lahko obetamo v letošnjem letu, so, poleg že začete izgradnje zahodne obvoznice pri Malem Hudem in skorajšnjega začetka gradnje nadvoza čez železniško progo, še: vrtec v Šentvidu pri Stični, prenova splošnih ambulant v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, izgradnja kanalizacije Spodnja Draga, izgradnja vodovoda Ravni Dol, prenova športnega parka pri šolskem centru v Ivančni Gorici, modernizacija cest in pločnikov po občini … Poleg njih bo odprtih še več manjših gradbišč predvsem zaradi prenove cest, javnih igrišč, vodovodov in kanalizacijskih omrežij.

Župan Dušan Strnad je navedel naslednje: “Proračun za leto 2022 je bil sprejet pred več kot letom dni. Zato je bil potreben rebalans – popravek proračuna, ki že velja. Predvsem so se stvari spremenile na prihodkih. Sedanja Vlada RS je občinam namenila bistveno več denarja za delovanje kot doslej, kar je bilo potrebno upoštevati v rebalansu. V teku je tudi precej razpisov, na katere se bo občina prijavila, in računamo, da bomo na nekaterih tudi uspešni. Glavni razlog, da smo malce pohiteli z rebalansom, pa je predvidena izgradnja vrtca v Šentvidu pri Stični.” Kot še dodaja župan Dušan Strnad, so se v zadnjem času iz različnih razlogov drastično podražile cene v gradbeni panogi, temu primerno bo dražji tudi projekt izgradnje šentviškega vrtca. “Zato je bilo potrebno z rebalansom zagotoviti tudi dodatna sredstva, da se gradnja 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu čim prej začne,” še navaja.

Foto: Gašper Stopar

V nadaljevanju je občinski svet soglasno sprejel predlog Letnega programa športa za leto 2022, akcijski načrt Občine Ivančna Gorica za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica za obdobje 2021 do 2030 in predlog Programa dela Občinskega sveta za letošnje leto.

Tudi tokratna seja se je začela s priložnostno razstavo obeležitve leta Josipa Jurčiča, ki smo ga obeležili lani. Knjižnica Ivančna Gorica je razstavila knjižna dela, nastala v letu Josipa Jurčiča, Društvo likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični pa je pripravilo razstavo likovnih del, ki so jih naslikali člani društva na temo “Jurčičevo leto”.

Gašper Stopar