fbpx

Vse najboljše Primorska, ponovno združena z matično domovino

Foto: Primorska24

15. septembra, drage Slovenke in Slovenci, drage Primorke in Primorci, obeležujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini. Prva vlada Janeza Janše je pomembnost tega datuma prepoznala in ga z novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS jeseni 2005 potrdila kot državni praznik. Kajti gre za praznik, ki je vzgled domoljubja, složnosti in enotnosti slovenskega naroda.

Prve izpričane vire o naselitvi slovanskih plemen v zahodne dele slovenskega naselitvenega prostora najdemo v knjigi langobardskega zgodovinopisca Pavla Diakona iz 7. stoletja. Odtlej pa vse do italijanskega narodnega prebujanja so “Slovenci” na tem “primorskem” območju živeli pod različnimi fevdnimi gospodi. Italija je v letu 1866 s priključitvijo nekdanje Beneške republike dosegla, da so beneški Slovenci postali prva skupina, ločena od svoje matice pod direktno italijansko oblastjo.

Toda italijanski apetiti po območju, kjer živijo Slovenci, s tem niso bili potešeni. Delno so si jih potešili med prvo svetovno vojno s tajnim Londonskim sporazumom, podpisanim leta 1915. Italija je s tem vstopila v veliko vojno in tako se je odprla soška fronta, ki je terjala premnogo slovenskih življenj. V zameno za vstop ji je bilo s strani antantnih sil (Velika Britanija, Francija in Rusija) obljubljen tudi velik del zahodne Slovenije z dolino Sočo, Trstom, Gorico, Trento in Istro. Velika tragedija slovenstva se je zgodila v Rapallu leta 1920, ko je bil podpisan sporazum med Kraljevino SHS in Italijo. Slovenija je takrat izgubila tretjino svojega ozemlja, na katerem je živelo okrog 350.000 Slovencev.

Dan združevanja
Prišla so leta življenja pod italijansko oblastjo, a se kljub težkim časom Slovenke in Slovenci niso zlomili. Nekateri primorski Slovenci so se italijanskemu zatiranju uprli in ustanovili prvo protifašistično organizacijo TIGR, ki je vzgled, kako povezovati in ne razdvajati. Z njihovo slogo in pogumom ter borbo za slovenstvo je lahko Primorska vstala. 15. september je datum, ko so se izgubljeni sinovi in hčere vrnili k matični domovini. Leta 1947 je bil podpisan pariški sporazum, s katerim se je z Rapalsko pogodbo odvzeti del slovenskega ozemlja vrnil Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji. To je bilo izjemno zgodovinsko dejanje, ki nas je kot narod zaobjelo in pustilo močan pečat v slovenski narodni zavesti.

Vrnitev Primorske k matični domovini je dan, ki je simbol združevanja, in ne delitev. Je dan, ki ohranja spomin na dogodke, ko so Slovenke in Slovenci, Primorci in Primorke s pogumom, enotnostjo in srčnostjo pripomogli k temu, da je lahko Primorska vstala v novo življenje. Pomembno je obeleževati ta spomin predvsem zaradi prihodnjih generacij, ki bi se morale zavedati, da je takratni čas prinesel slogo in enotnost Primorcev, kakor tudi preostalih Slovencev.

C. Š.