fbpx

Začela se je izgradnja vrtca v Šentvidu pri Stični

Foto: Gašper Stopar

Občina Ivančna Gorica je pričela z gradbenimi deli za izgradnjo 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični. Na območju ob gasilskem domu Šentvid pri Stični so v tem tednu zabrneli delovni stroji in s tem se je tudi uradno začela ena izmed največjih naložb občine Ivančna Gorica v letošnjem letu. Z izgradnjo vrtca želi občina rešiti problematiko odklonjenih otrok v občini. Začetek del si je danes ogledal tudi župan Dušan Strnad.

Gradbena pogodba, v višini 4,2 milijona evrov, zajema izgradnjo objekta, parkirišč, otroškega igrišča ter zunanjo in prometno ureditev. Dela izvaja novomeško podjetje GPI Tehnika d.o.o.

Vrtec bo postavljen v bližini gasilskega doma v Šentvidu pri Stični in bo podolgovate oblike, sestavljen iz treh kubusov, in sicer bo vzporedno s cesto umeščen servisni krak s kuhinjo v pritličju in upravo v nadstropju, vzdolž gradbene parcele bo podolgovat volumen z igralnicami v dveh etažah in na severnem delu bo krak z večnamensko-športno igralnico.

Etažnost objekta bo P + 1 z ravno streho. Stavba vrtca bo klasično grajena iz armirano betonskih (AB) konstrukcij, postavljenih na temeljni AB plošči. Nad delom pritličja in celotnim nadstropjem bo izvedena AB strešna plošča. Objekt je zasnovan kot skoraj nič energijski objekt, s kvalitetnimi toplotno izolativnimi materiali. Kot primarni vir ogrevanja je predvidena toplotna črpalka. Zunaj se bo zgradilo otroško igrišče na severnem delu zemljišča in vzdolž igralnic na jugozahodni strani. Igrišče se bo ogradilo in opremilo z igrali.

Foto: Gašper Stopar

Dostopne poti in tlakovane površine bodo urejene tako, da ne bo prišlo do križanja motornega prometa s potmi otrok na igrišče. Vrtec bo dostopen z lokalne javne ceste na južni strani. Dovoz bo eden, urejen pa bo še en priključek na javno cesto, ki bo namenjen izključno izvozu s parkirišča vrtca. Parkirišča bodo v večji meri urejena na glavnem parkirišču, deloma pa vzdolž dostopne poti.

Zaključek gradnje se predvideva v letošnji jeseni.

Gašper Stopar