Novo mesto: Projekti za izboljšanje prometne obremenjenosti in povezanosti

Datum:

Konec novembra je bila na novomeškem Glavnem trgu na ogled razstava zmagovalnih natečajnih rešitev za most čez Krko v Srebrničah, ki je ključen objekt novomeške zahodne obvoznice. S tem bosta Novo mesto in širša okolica dobila dva prepotrebna mostova, in sicer cestni most ter pod njim most za pešce in kolesarje.

Skupno bo v naslednjih letih zgrajenih kar šest mostov, ki bodo rešili problematiko cestnega, peš in kolesarskega prometa na širšem področju Novega mesta, vsi pa so delo inženirja Marjana Pipenbaherja in ekipe strokovnjakov.

Občina tako na področju prometnih povezav nadaljuje s celovitim urejanjem vseh bistvenih mestnih in krajevnih povezav, poleg novih brvi pa dodatne možnosti za trajnostno mobilnost nudijo urejene večnamenske poti. Občina je objavila tudi več podrobnosti o nameravanih gradnjah in projektih, ki so že v teku, poimenovala jih je Povezujemo Novo mesto.

Most (in brvi) v Srebrničah in Ločni

Most dolžine 500 metrov in brez opornikov v reki, pod katerim se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje, bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo. Predvidena je gradnja mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišja mera ohranjanja obstoječe vegetacije. Na zahodnem delu Novega mesta je predviden tudi obsežnejši razvoj stanovanjskih, gospodarskih in športno rekreacijskih površin.

Z investitorjem projekta zahodne obvoznice, Direkcijo RS za infrastrukturo, so avtorji zmagovalne rešitve že podpisali pogodbo za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije. Pogoji za začetek gradnje mostu bodo predvidoma izpolnjeni v treh letih.

Most v Srebrničah, vizualizacija, pogled na most in brv z nivoja reke Krke (Vir: MO NM)

Prizadevanja občine za celostno izboljšanje prometne infrastrukture bodo poleg začetka gradnje prve faze zahodne obvoznice z mostom v Srebrničah uresničena z začetkom gradnje prvega odseka tretje razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do Osredka, del te trase pa bo tudi 310 metrov dolg most prek Šmarješke ceste in reke Krke v Mačkovcu oziroma Ločni. Ob avtocestnem mostu bo tudi tu pešcem in kolesarjem dodatno namenjena 135 metrov dolga brv sodobne minimalne konstrukcije. DARS bo z gradnjo 5,5-kilometrskega odseka tretje razvojne osi pri Novem mestu, vrednega 102,5 milijona evrov, začel po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja predvidoma v letu 2023. Gradnja naj bi trajala 48 mesecev.

Vizualizacija

Brv Loka–Kandija in Irča vas

Med prvimi bosta v naslednjih mesecih v uporabi mostova oziroma brvi v Irči vasi in na lokaciji Loke proti Kandiji, kjer gradnja napreduje. Brv Loka–Kandija z razglediščem na slikoviti Breg je povezana z devetimi segmenti jeklene konstrukcije. Navezana je na večnamensko pot ob Težki vodi in bo tako Regrčo vas, Šmihel in Gotno vas povezala z mestnim jedrom.

Brv Loka–Kandija

Prav tako pomembna trajnostna povezava nastaja z gradnjo brvi v Irči vasi, ki bo največjo stanovanjsko sosesko Drsko povezala z bršljinskim zaledjem (del povezave Lastovče–Groblje je že zgrajen) in Češčo vasjo, čez prenovljeno pešpot v Portovalu pa z mestnim jedrom in Kandijo.

Brv v Irči vasi dobiva zares impresivno obliko in velja za tehnično in arhitekturno izjemno zasnovan projekt. Takšne brvi v radiju 500 kilometrov ni moč najti, zato je Novo mesto tudi odlično učno okolje. Brv Krko premosti brez posegov v reko, v enem zamahu z uporabo tehnologe prednapete armirano-betonske konstrukcije, sestavljene iz 46 elementov.

Brv v Irči vasi

Omrežje peš in kolesarski poti – izgradnja regionalnih kolesarskih povezav

Med prvimi bo v skupni dolžini  skoraj 11 kilometrov nova kolesarska pot povezala Novo mesto in Stražo (gradnja v občini Novo mesto je v večji meri zaključena). V prihodnje sledijo kolesarske poti v smeri Trebnjega oziroma v prvi fazi do Mirne Peči, iz središča Novega mesta proti Šmarješkim Toplicam in Škocjanu, poteka pa tudi projektiranje kolesarske povezave Novo mesto–Stopiče.

V naslednjih mesecih bo ob prenovi ceste dokončana večnamenska pot za pešce in kolesarje med Malim Slatnikom in Petelinjekom, novozgrajena povezava Krka–Žihovo selo je že v uporabi, pripravljen pa je tudi projekt med Ragovim in vasjo Krka.

Prenova cest

Številni odseki cest, kjer trenutno potekajo prenove, prav tako prinašajo varnejše in trajnostno naravnano prometno infrastrukturo, na primer izgradnja manjkajočega pločnika in rekonstrukcija ceste v Birčni vasi, izgradnja manjkajočega pločnika in v prihodnje rekonstrukcija križišča v krožišče na Ratežu, pred kratkim začeta druga faza prenove Topliške ceste in pločnika v dolžini 600 metrov, prenova ceste v Črmošnjicah, pomembne podgorjanske povezave Pangrč Grm–Gabrje, že končana ureditev varne šolske poti Lešnica–Otočec, prenova Ceste brigad in Ulice Slavka Gruma. Predvidoma v začetku letošnjega leta bosta v prvi fazi del z varnimi površinami za pešce, kolesarje in avtobusnim postajališčem urejeni tudi Trdinova ulica in del Mušičeve pri Osnovni šoli Grm.

Varna šolska pot Lešnica–Otočec

Z naštetimi investicijami si tako občina prizadeva, da bo Novo mesto v nekaj letih v vseh smereh na voljo pešcem in kolesarjem, predvsem pa, da se s prenovo mestnih vpadnic, pomembnih krajevnih cestnih povezav in izgradnjo dveh mostov za motorni promet (Srebrniče, Ločna) ter obvoznic, zmanjšajo dvajsetletni zaostanki pri ureditvi prometne infrastrukture. Slednje je tako za novomeško občino kot širšo regijo jugovzhodne Slovenije ključni projekt, ki bo bistveno pripomogel k izboljšanju sedanje prometne obremenjenosti Novega mesta in njegovi povezanosti z ostalimi kraji.

Moja Dolenjska

Sorodno

Zadnji prispevki

Politični analitik: Mene bi bilo sram!

Predsednik vlade je zakuhal nov PR škandal, ko se...

Za oblečene kopalke islamske veroizpovedi kopalni red ne velja?

V kranjskem javnem kopališču so obiskovalci priča vse večjemu...

[Video] Meteorski vzpon zlagane Kamale Harris – od posteljnih aktivnosti do nameščenih afer

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v svoji domovini znana...

Ruska znanstvenica “padla skozi okno”

Umrla je ena izmed vodilnih ruskih ekonomistk Valentina Bondarenko....