Obisk premierja Janeza Janše v UKC Maribor: Dogovor o ključnih investicijah v vrednosti 134,5 milijona evrov

Datum:

Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem danes obiskal Univerzitetni klinični center Maribor, kjer se je srečal z vodstvom bolnišnice in dekanom Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Na srečanju so spregovorili o pripravah in izvedbi investicijskih vlaganj v zdravstvo v UKC Maribor in na območju Mestne občine Maribor.

Danes sta se premier Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar v UKC Maribor srečala z vodstvom bolnišnice, tema srečanja pa so bile priprave in izvedbe investicijskih vlaganj v zdravstvo v UKC Maribor in na območju Mestne občine Maribor, ob čemer so se dotaknili tudi aktualnih investicij. Med obiskom si je predsednik vlade ogledal tudi prenovljene prostore oddelka za kardiokirurgijo, oddelek za onkologijo in požarna dvigala.

Minister Janez Poklukar je ob dogovoru izrazil veselje nad modernizacijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki je največji zdravstveni center v vzhodni Sloveniji, saj bo to po njegovih besedah močno pripomoglo k dodatnemu izboljšanju zdravstva v Sloveniji, ki je že zdaj odlično, in dodal, da “le ustrezni delavni pogoji omogočajo kakovostno, varno in pravočasno obravnava vseh Slovenk in Slovencev”.

Premier Janez Janša na delovnem sestanku z vodstvom bolnišnice in dekanom Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (Foto: Vlada RS)

Med srečanjem so prišli do skupnega dogovora o investicijah in zarisali načrt v sklopu zakona o investicijah v zdravstvo:

   • Zaradi dostopnejše obravnave onkoloških bolnikov v vzhodni slovenski regiji se bo dogradila in izgradila nova stavba v sklopu širitve onkološke dejavnosti. Trenutni Oddelek za onkologijo meri več kot 5.000 m2; na novo pa se bo rekonstruiralo še dobrih 1.300 m2 in na novo zgradilo več kot 7.400 m2 dodatnih površin, vrednost projekta je ocenjena na skoraj 57 milijona evrov.
   • Modernizirala in selila se bo pulmološka dejavnost iz dislociranega objekta na Slivniškem Pohorju v prostore UKC Maribor, s čimer se bodo zagotovili primerni pogoji in oprema za kakovostno izvajanje dejavnosti. Vrednost je ocenjena na 4 milijone evrov, od tega pa kar 3,6 mio € financira EU v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike.
   • Sredstva v vrednosti 55 milijonov evrov se bodo namenila tudi nadomestni novogradnji stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki naj bi bila zaključena do konca leta 2025, s tem bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za opravljanje zdravstvenih storitev, boljšo oskrbo bolnikov in kakovostnejšo specialistično zdravstveno obravnavo. 40 mio sredstev bo zagotovljenih v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (Recovery in Resiliance Facility).
   • Prenovila se bo Negovalna bolnišnica, v katero se bo investiralo 9 milijonov evrov, s tem pa bodo vzpostavljeni primerni pogoji za rehabilitacijo in terapijo bolnikov po akutni bolnišnični obravnavi ter bolj kakovostna paliativna oskrba.
   • V vrednosti 3 milijonov evrov bodo zamenjani vsi agregati hlajenja, s čimer bo opravljena celovita sanacija hladilnega sistema stavbe medicinsko funkcionalnega trakta (MFT), posledično se bodo zmanjšali tudi stroški in povečala energetska učinkovitost.
   • V vrednosti 6,5 milijonov evrov bo vgrajeno tudi gasilsko požarno dvigalo in predelava požarnih sektorjev na stolpnici UKC Maribor, ki je že v zaključnih fazah pridobivanja uporabnega dovoljenja, predvidenega v aprilu 2022.
  •  

   Tanja Brkić

Sorodno

Zadnji prispevki

Golobičev dvorni norec športno prireditev izkoristil za politično manifestacijo

Nekdanji poslanec stranke Zares in medijski povratnik Franci Kek...

Sojenje: Mučenje otroka v pasjem boksu

Primer dvanajstletnega dečka, ki je bil zaprt v pasji...