Poglejte, kaj prinaša PKP 10: Solidarnostni dodatki za upokojence, kmete, invalide, vojne veterane, novorojence …

Datum:

Zakon o novih ukrepih za preprečitev širjenja, lajšanje, obvladovanje in odpravljanje posledic epidemije je bil v državnem zboru potrjen včeraj, 27. decembra 2021.

                   

Z njim so nekateri ukrepi podaljšani ter uvedeni novi. Novost predstavlja odškodninska odgovornost v primeru zapletov po cepljenju, ali po uporabi zdravila proti covidu-19.

UKREPI S PODROČJA ZDRAVSTVA

– denarna odškodnina za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti covidu-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje covida-19 – velja tudi za čas pred uveljavitvijo zakona

– možnost uvrstitve zdravnikov in zobozdravnikov do največ 63. plačnega razreda – do 31. decembra 2022

– možnost začasnega prerazporejanja zaposlenih pri izvajalcih socialno-varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcih zdravstvene dejavnosti – do 30. junija 2022

– povračilo nadomestil plače za delavce, ki ne prihajajo na delo zaradi karantene, varstva otrok ali višje sile – do 31. marca 2022

– možnost koriščenja treh dni odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika – do 28. februarja 2022

– dodatek za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah ter pri mobilnem testiranju in cepljenju – od 11. novembra 2021 do 30. junija 2022

– dodatek za direktorje v gasilsko-reševalni dejavnosti za delo v rizičnih razmerah – od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021

– dodatek za poklicne gasilce za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve – za čas opravljanja dela v rizičnih razmerah v času razglašene epidemije v letih 2020 in 2021

UKREPI ZA POMOČ PODJETJEM

– pomoč delodajalcem za nakup antigenskih hitrih testov za samotestiranje v višini 92,50 evra na delavca, ki se mora samotestirati – od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022

– možnost koriščenja turističnih bonov iz junija 2020 – do 30. junija 2022

– možnost izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2020 – do 1. aprila 2022

– možnost izrabe neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2021 – do 31. decembra 2022

– veljavnost določb glede postopkov pridobivanja gradbenih soglasij in dovoljenj iz tretjega protikoronskega zakona – do 1. junija 2022

UKREPI ZA POMOČ POSAMEZNIKOM

– solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 732 evrov v višini 130, 230 oz. 300 evrov – izplačilo do konca januarja 2022

– solidarnostni dodatek za kmete nad 65 let in z do 591,20 evra mesečnih prihodkov v višini 150 evrov – izplačilo do 31. januarja 2022

– solidarnostni dodatek za vojne veterane, vojne invalide in invalide v višini 150 evrov – izplačilo do 31. marca 2022

– solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov – do 30. junija 2023

Domen Mezeg

Sorodno

Zadnji prispevki