Računsko sodišče RS v reviziji državnega proračuna za 2019 ugotovilo več nepravilnosti v času Šarčeve vlade: od nepravilnosti pri plačah, do nepravilnosti pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna!

Datum:

Osrednji mediji so povsem”spregledali”, da je Računsko sodišče RS v četrtek na svoji uradni strani objavilo revizijo državnega proračuna za leto 2019, ko je bila na oblasti vlada Marjana Šarca. Nepravilnosti pri plačah, nepravilnosti pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna, kršitve predpisov s področja oddaje javnih naročil  in  kršitve na področju dodeljevanja transferjev so med najpogostejšimi nepravilnostmi, ki so bile ugotovljene pri izvrševanju državnega proračuna. 

Računsko sodišče je z namenom izreka mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa (obsega bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) in mnenja o pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2019, objavilo pozitivno mnenje o predlogu splošnega dela zaključnega računa. s pridržkom glede pravilnosti izvršitve državnega proračuna.

“V delu, ki se nanaša na pravilnost izvršitve državnega proračuna, so bile med pogostejšimi ugotovljene nepravilnosti pri plačah (nepravilno obračunani in izplačani dodatki pri plačah javnih uslužbencev, prepozno izdane odredbe za delo preko polnega delovnega časa), nepravilnosti pri prevzemanju in plačevanju obveznosti iz proračuna (sredstva proračuna niso bila uporabljena za izvajanje nalog državnih organov, pred prevzemom obveznosti nista bila preverjena pravni temelj in višina obveznosti), kršitve predpisov s področja oddaje javnih naročil (nepravilno vodenje postopkov) in predvsem kršitve na področju dodeljevanja transferjev (nepravilnosti v postopkih izvedbe razpisov in nepravilnosti pri izvajanju nadzora neposrednih proračunskih uporabnikov nad posrednimi proračunskimi uporabniki),” so zapisali.

Foto: STA

Ob enem so opozorili na nezakonito, kar 16-letno zamudo pri sprejemanju podzakonskega predpisa, ki bi omogočal odmerjanje in zaračunavanje okoljske dajatve za rabo vode. Sodeč po ocenah so bili na račun tega premalo realizirani prihodki proračuna v vrednosti kar 6,5 milijona evrov.

Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav naj bi sodeč po načrtu v sprejetem proračunu za leto 2019 za 523 milijonov evrov presegla plačila sredstev v proračun Evropske unije. “Dejansko pa je bil ta presežek realiziran v znesku 217 milijonov evrov, kar je 41,5 % načrtovanega zneska.” Sklenili pa so, da po njihovo v področnih zakonih ni mogoče predpisovati izjem od določb Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, kar je bilo sicer mogoče opaziti pri poslovnih dogodkih, kjer agenti izvajajo posle v imenu in za račun države.

O prelitem črnilu ne sluha ne duha
Osrednji mediji se o nepravilnostih Šarčeve vlade niso razpisali oziroma temi niso namenili pozornosti v poročilih, kar pa po eni strani niti ne čudi toliko glede na to, da gre za čas, ko je bila na oblasti Šarčeva vlada. Ker družabna omrežja lajšajo pretok informacij, so tisti, ki to želijo, seznanjeni z informacijami okrog omenjene revizije.

Kaj si o vsem skupaj mislijo ljudje, najbolje pričajo komentarji, ki so ji uporabniki Twitterja zapisali na družabnem omrežju Twitter: “24ur.com pompozno objavljate nenapovedan nadzor Nemca na NPU, a zmanjkalo vam je besed ali ste v šoku, da bi objavili vse nepravilnosti, ki jih je ugotovilo računsko sodišče v času vladanja Šarca-leto 2019??!!”; “Bo kaka Tarča o tem slučajno? Morda kak nov žvižgač? Bosta RTV in POP poklicala komika na zagovor?”; “Ne, ne, te nepravilnosti vlade v letu 2019 -to ni mogoče v stranki LMŠ, ki je cvet slovenske inteligence.”

Nina Žoher

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Tina Gaber kljub Golobovim zagotovilom promovirala drago restavracijo

Spremljevalka predsednika vlade Tina Gaber je pričela znova oglaševati...

Aktivistični levičarski norci jih v ZDA končno dobivajo po grbi

Študentski "revolucionarji" v ZDA so jih začeli dobivati po...