Ravnanje skladno z zakonom o digitalni operativni odpornosti (DORA): Ključna zahteva za finančne institucije

Datum:

Ker se finančni sektor vse bolj zanaša na digitalne tehnologije, je postala potreba po zanesljivi kibernetski varnosti in operativni odpornosti bistvenega pomena. Evropska unija (EU) je prepoznala ta ključni izziv in sprejela zakon o digitalni operativni odpornosti (DORA), prelomno zakonodajo, ki določa stroge zahteve za finančne institucije in njihove ključne tretje ponudnike storitev.

Razumevanje nujnosti uskladitve z zakonom o digitalni operativni odpornosti (DORA)

Datum začetka izvajanja zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA), tj. 10. januar 2025, se hitro približuje in finančne institucije morajo odločno ukrepati, da bodo zagotovile skladnost. Neupoštevanje zahtev zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA) lahko ima za posledico stroge kazni vključno z globami, sankcijami in celo omejitvami poslovanja. Nujnost izpolnjevanja zahtev je še toliko pomembnejša zaradi vse bolj izpopolnjenih kibernetskih napadov in potencialnih sistemskih tveganj, ki jih ti predstavljajo za finančni sektor.

Daljnosežne posledice zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA)

Vpliv zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA) sega precej dlje od samih finančnih institucij, saj zajema celoten ekosistem tretjih ponudnikov storitev, ki podpirajo njihovo poslovanje. Tretji ponudniki storitev, kot so ponudniki storitev v oblaku, podjetja za upravljanje podatkov in prodajalci programske opreme imajo ključno vlogo v digitalni infrastrukturi finančnih institucij. Zato tudi zanje veljajo zahteve zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA) z namenom zagotovitve, da celoten finančni sektor deluje v varnem in odpornem okviru.

Glavne posledice za finančne institucije

DORA uvaja spremembo paradigme načina, na katerega finančne institucije pristopajo h kibernetski varnosti in operativni odpornosti. V nadaljevanju so navedene nekatere glavne posledice:

Okrepljena strategija kibernetske varnosti: zakon o digitalni operativni odpornosti (DORA) predpisuje celovito strategijo kibernetske varnosti, ki vključuje upravljanje ranljivosti, načrte odzivanja na incidente in redne varnostne ocene. Ta proaktivni pristop je bistvenega pomena za ublažitev novih kibernetskih groženj.

Močna operativna odpornost: inštitucije morajo izvajati zanesljive načrte za obnovitev po nesreči in neprekinjeno poslovanje, da zagotovijo hitro obnovitev po motnjah. Ta poudarek na odpornosti je ključnega pomena za ohranjanje razpoložljivosti finančnih storitev in za zaupanje strank.

Brezhibno upravljanje tveganj: jasni postopki ocenjevanja in upravljanja tveganj so bistveni za proaktivno prepoznavanje in obvladovanje operativnih tveganj. Zakon o digitalni operativni odpornosti (DORA) poudarja pomen vključitve upravljanja tveganj v DNK podjetja.

Pregledno poročanje in skladnost: finančne inštitucije morajo voditi natančne in posodobljene evidence kot dokaz skladnosti z zahtevami zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA). Ta preglednost spodbuja odgovornost in omogoča nadzornim organom učinkovito spremljanje skladnosti.

Spirity Enterprise: vaš zaupanja vreden partner na področju skladnosti z zakonom o digitalni operativni odpornosti (DORA)

V družbi Spirity Enterprise razumemo kompleksnost zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA) in izzive, s katerimi se soočajo finančne institucije pri njegovem izvajanju. Naša ekipa strokovnjakov za kibernetsko varnost je pripravljena, da vam pomaga pri doseganju skladnosti z zakonom o digitalni operativni odpornosti (DORA) in vzpostavitvi odporne digitalne infrastrukture.

Ponujamo celovit nabor storitev, ki vam bodo v pomoč:

Temeljita ocena skladnosti: izvedemo temeljito oceno trenutne kibernetske varnosti in operativne odpornosti vaše organizacije, ugotovimo vrzeli in jo uskladimo z zahtevami zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA).

Rešitve kibernetske varnosti po meri: izvajamo prilagojene rešitve za kibernetsko varnost, ki upoštevajo vaše specifične profile tveganja in ščitijo vašo kritično infrastrukturo pred novimi grožnjami.

Načrtovanje neprekinjenega poslovanja:a razvijamo in izvajamo zanesljive načrte neprekinjenega poslovanja in obnovitve po nesreči, da lahko vaša organizacija v primeru motenj nemudoma nadaljuje z delovanjem.

Upravljanje tveganj tretjih ponudnikov storitev: vodimo vas pri izvajanju temeljitega skrbnega pregleda, spremljanju delovanja tretjih ponudnikov storitev in izmenjavi informacij z nadzornimi organi, da bi spodbudili varen ekosistem tretjih ponudnikov storitev.

Stalna regulativna podpora: zagotavljamo sprotno spremljanje razvoja zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA) in stalno podporo, da vaša organizacija ostane skladna z zakonodajo in se prilagaja spreminjajočim se zakonskim zahtevam.

Vlaganje v skladnost z zakonom o digitalni operativni odpornosti (DORA) za varno in odporno prihodnost

Zakon o digitalni operativni odpornosti (DORA) pomeni pomembno priložnost za finančne inštitucije, da izboljšajo svojo kibernetsko varnost in operativno odpornost ter tako postavijo temelje za dolgoročni uspeh in zaščitijo celovitost finančnega sistema. S sodelovanjem z družbo Spirity Enterprise lahko samozavestno obvladate kompleksnost zakona o digitalni operativni odpornosti (DORA), zagotovite skladnost in zgradite robusten digitalni ekosistem, ki je odporen na nove grožnje. Skupaj lahko spodbujamo varno in odporno finančno okolje, ki podpira rast in stabilnost gospodarstva EU.

Sorodno

Zadnji prispevki

[X odzivi] Javnost ogorčena, da je na Tarči ponovno nastopal poulični kričač Jenull

Včerajšnja Tarča je po predvajanju vzpodbudila živahno javno razpravo....

Je vladanje Golobove vlade z odloki za predsednico tudi “pravno huliganstvo”?

Med korono je kar nekaj držav vladalo z vladnimi...

Džihadisti v napadu na cerkev v Burkini Faso pobili najmanj 15 kristjanov

Vatican News poroča, da so oboroženi džihadisti med nedeljskim...

Maročan osumljen drznih tatvin v Ljubljani

Ljubljanski policisti so na podlagi zbranih obvestil odvzeli prostost...