SDS predlaga spremembe v stečajni zakonodaji

Datum:

Poslanska skupina SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele stečajnega zakona. Po njihovem so spremembe v zakonu potrebne zaradi položaja upnikov v stečajnih postopkih, saj so ti zaradi plačilne nediscipline dolžnikov v neenakovrednem položaju.

Predlog zakona po trditvah vlagateljev izboljšuje položaj upnikov, in sicer z dopolnitvami:

  • načela enakega obravnavanja upnikov,
  • načela zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov,
  • načela hitrosti postopka za postopke prisilne poravnave.

Glede načela hitrosti postopka se z novelo predlaga, da upravitelj ob prevzemu dolžnosti poda pred sodiščem izjavo, da bo vestno in odgovorno opravljal svojo dolžnost ter si prizadeval za kar najhitrejše končanje postopka in čim boljše poplačilo upnikov. Prav tako se v tem okviru dopolnjuje člen glede odločanja upniškega odbora v smeri njegove večje operativnosti.

Celotni predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, si lahko preberete tukaj.

Predlog novele spreminja tudi postopek razrešitve upravitelja. V primeru, da se sodišče odloči razrešiti upravitelja, njegova pritožba ne bo zadržala izvršitve odločitve sodišča.

V okviru večjega varstva upnikov predlog zakona dopolnjuje pogoje za začetek postopka prisilne poravnave. S tem namenom predpisuje, da bodo morali upniki prejeti najmanj 50-odstotne terjatve v obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih let, tako da bodo v prvem letu prejeli najmanj četrtino plačila, v drugem letu najmanj četrtino, v tretjem letu četrtino plačila in v četrtem letu preostanek plačila.

Institut poenostavljene prisilne poravnave omogoča oškodovanje upnikov
Z novelo stečajnega zakona poslanci in poslanke SDS predlagajo tudi ukinitev instituta poenostavljene prisilne poravnave, saj menijo, da je poenostavljena prisilna poravnava zaradi svoje »poenostavljenosti« institut, ki na široko odpira vrata zlorabe dolžnikov na škodo upnikov, saj niso predvideni nobeni mehanizmi nadzora dolžnika in njegovega predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo.

Spremembe v izogib zlorabam osebnega stečaja:
– bolj naključen izbor upraviteljev,
– podaljšanje izpodbojnega obdobja,
– dolžnost dolžnika, da sodišču predloži poročilo o stanju svojega trenutnega premoženja in o premoženju, s katerim je razpolagal v obdobju najmanj treh let pred začetkom postopka osebnega stečaja, ter pojasni, kam je premoženje izginilo,
– plačilo predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.

Žiga Korsika

Sorodno

Zadnji prispevki

Simbolika na pikniku Svobode, ki se je ne da prezreti

Boris Tomašič je v oddaji Kdo vam laže naredil...

Danes v DZ: Župani nočejo migrantov

"Vlada je sprejela sklep brez vednosti lokalne skupnosti. Vemo...

Svobodnjaška inkvizicija se je znova izkazala za farso

Bivši predsednik uprave Telekoma Tomaž Seljak in predsednik uprave...