Kaj Milan Kučan ve o umorih ujetnikov v Rogu?! Spomenka Hribar in Zdenko Roter molčita!

Milan Kučan in Zdenko Roter pred Opera barom.

Komunala Kočevje je začela odstranjevati kamnine, ki so posledica miniranj nad moriščem v breznu pod Macesnovo gorico, kjer bi lahko bili posmrtni ostanki 1.500 Slovencev.

V grobiščih pod Krenom, kjer je bila leta 1990 v Kočevskem Rogu spravna slovesnost, pa so, tako kažejo ugotovitve raziskovalcev, predvsem trupla vojnih ujetnikov iz drugih republik nekdanje Jugoslavije.

Spravna slovesnost je po teh odkritjih potekala ob truplih po vojni pobitih Srbov in Hrvatov in ne ob morišču, kjer so pokopani pomorjeni Slovenci, ker je prejšnja oblast prikrila prave kraje.

Kje so pobijali slovenske ujetnike?
Terenske raziskave Mitje Ferenca s študenti v letu 2004 so v vrtači pred breznom pod Macesnovo gorico razkrile množico predmetov, ki so verjetno pripadali tam umorjenim slovenskim vojnim ujetnikom. Da so tam verjetno pomorjeni slovenski ujetniki, so potrdile tudi arheološke raziskave in terenski pregledi, ki jih je vodil Uroš Košir.

Po podatkih popisov je bilo po nepopolnih podatkih v Kočevskem rogu umorjenih več kot 1.500 Slovencev. Macesnovo gorico kot morišče Slovencev omenja tudi stran storilcev, denimo Zdenko Roter, opozarja Jože Dežman.

Na območju grobišč pod Krenom v breznu pri Debliških livadah, kjer je bila spravna slovesnost, so po odstranjevanju komunalnih odpadkov, ki so jih v jamo namenoma nametali po vojni, jamarji novomeškega jamarskega društva in arheologi pred časom naleteli na veliko vojaške opreme vojnih ujetnikov, predvsem Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki so bili tam umorjeni.

Jože Dežman je celo nekdanjega predsednika Milana Kučana zaradi tega javno vprašal, ali je vedel za prevaro, da je bilo slovesnost na kraju, kjer so pokopani predvsem pobiti iz drugih republik.

“Niti ne, prav tako ne Spomenka Hribar in Zdenko Roter,” mi je Dežman pojasnil, ali so mu kaj odgovorili.

Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč je v program dela za leto 2019 uvrstila odstranitev minirane kamnine s posmrtnih ostankov umorjenih v breznu pod Macesnovo gorico, dela tam te dni že potekajo. Na posnetkih, ki ga je komisija posredovala javnosti, je viden obseg del:

27. 8. 2019, Macesnova gorica

Zadnje miniranje, da bi prikrili sledi, je bilo domnevno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

27. 8. 2019, Macesnova gorica

Po razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je Komunala Kočevje avgustu začela s pripravljalnimi deli, po poseku drevja so v prejšnjem tednu začeli z odstranjevanjem skal.

27. 8. 2019 Macesnova gorica

Peter Jančič / Spletnicasopis.eu