fbpx

Bosta vrhovno in ustavno sodišče presekala škodljivo prakso oškodovanja upnikov v stečajnih postopkih?

Ustavno sodišče Republike Slovenije. (Foto: STA)

V razvpiti aferi Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju je, kot kaže, postopek mediacije pred Okrožnim sodiščem v Mariboru samo “kratek premor” pred naslednjo etapo v spopadu glavnih akterjev za preostanek evrov iz izropane stečajne mase, v kateri bosta glavno vlogo odigrali Vrhovno sodišče RS in Ustavno sodišče RS

V uredništvu Nova24TV smo prejeli informacije, ki jih še dodatno preverjamo, da se bo finale zaključka razvpite afere Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju odvijal v slovenski prestolnici in to pred vrhom slovenskega pravosodja to je Vrhovnim sodiščem RS in Ustavnim sodiščem RS.

Kot je razvidno iz informacij s katerimi razpolagamo sta popolnoma nepotrebna, neutemeljena in v nasprotju z zakonom tako revizijski postopek pred Vrhovnim sodiščem RS kot tudi postopek pred Ustavnim sodiščem RS. Sprožitev revizijskega postopka je stečajni upraviteljici Meliti Butara, ki je sicer pravni laik, svetoval odvetnik Matjaž Jan, ki je sicer (še) zaposlen v odvetniški družbi Ilič in partnerji iz Ljubljane (ODI Law), za katero obstaja sum, da je protizakonito in v nasprotju s kogentnimi določili ZFPPIPP prejemala visoke odvetniške honorarje iz stečajne mase nekoč največjega mariborskega gradbinca Konstruktor VGR.

Analiza zaslužkov odvetnika Matjaža Jana izkaže, da je odvetniška družba Ilič & Partnerji o.p.d.o.o. (ODI Law) dobila v obdobju sodelovanja s stečajnimi upravitelji v zadevi Konstruktor VGR (obdobje od 2011 do 2020) za opravljene odvetniške storitve honorar v višini 377.080,04 evrov, kar pomeni v povprečju na letnem nivoju 37.708,00 evrov, to pa pomeni na mesec 3.142,33 evrov. Pri tem je potrebno upoštevati, da gre za denar samo iz enega stečajnega postopka ob znanem dejstvu, da odvetniška družba Ilič & Partnerji o.p.d.o.o. (ODI Law) v Mariboru sodeluje še v drugih stečajnih postopkih (npr. v stečajnem postopku Mestna vrata d.o.o.). Kot kaže gre za dobro domišljeno in prefinjeno obliko izčrpavanja stečajnih mas.

Sprožitev stroškovno dragega revizijskega postopka je kot kaže s strani upraviteljice Melite Butara zgolj poizkus prikrivanja iz zamegljevanja nezakonitosti, ki so se zgodile v stečajnem postopku pred mariborskim sodiščem, ki se vodi pod opr. št. St 1451/2011 in za katere v celoti odgovarja stečajna upraviteljica Melita Butara.

Oškodovanje proračuna Republike Slovenije in delavcev mariborskega gradbinca
Stečajna upraviteljica je že davnega dne 28.3.2013 na drugi redni seji upniškega odbora, ki ga vodi mariborska odvetnica mag. Nataša Štelcer, sama izjavila “da stečajna masa ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečajnega postopka“. Navadni upniki tako ne bodo dobili nobenega poplačila iz stečajne mase. Kljub temu upraviteljica navaja, “da stečajnega postopka, čeprav bi ga morala takoj zaključiti skladno z določili ZFPPIPP, tega ne more storiti saj obstoji veliko število nepremičnin, ki so knjižene kot last stečajnega dolžnika, dejansko pa so bile predhodno prodane.” Iz navedenega jasno izhaja, da bi morala stečajna upraviteljica predmetni stečajni postopek ustaviti že dne 28.3.2013.

Nekdanji zaposleni delavci v gradbenem podjetju Konstruktor VGR, ki so podjetje morali zapustiti s skromnimi odpravninami, po veljavni zakonodaji pa bi morali prejeti 90 odstotkov svojih v stečaj prijavljenih terjatev iz naslova v prisilni poravnavi neizplačanih plač. Oškodovanje stečajne mase, ki ga s tihih soglasjem mariborskega sodišča nezakonito vodi stečajna upraviteljica Melita Butara, presega 1 milijon evrov.

Tako je jasno, da je zaradi nezakonitega stečajnega postopka in nezakonitega ravnanja upraviteljice Butare upnikom, med katerimi so tako proračunski uporabniki Republike Slovenije, kot tudi bivši zaposleni delavci v gradbenem podjetju, zaradi velikega števila nepotrebnih pravd nastala zelo velika škoda. Posledično pa je upnikom pravnim osebam nastala tudi velika gospodarska škoda. Iz javno dostopnih podatkov na AJPES je tako razvidno, da je bilo iz naslova tekočih stroškov v stečajnem postopku izplačanih 979.250,88 evrov po presečnem datumu na dan 31.12.2019 in to na škodo prej vseh omenjenih upnikov, ki bi sicer v letu 2013, ko bi postopek v skladu z zakonom moral biti ustavljen, prejeli kar 90 odstotno poplačilo.

Odvetnik Uroš Ilič (ODI Law), stečajna upraviteljica Melita Butara, ki zadnje mesece zaposluje vse nivoje slovenskega pravosodja, vse od okrajnih sodišč do Ustavnega sodišča RS z zgodbo, ki je zelo podobna negativni izkušnji upnikov v stečajnem postopku GPG in mariborski sodnik Matjaž Štok.

Ker upraviteljica Butara postopka ni ustavila je nedvomno prišlo do t.i. “izčrpavanja stečajne mase” oziroma še preostalih razpoložljivih sredstev v obdobju od 2013 pa do danes in to v škodo upnikov, ki so tudi v lasti Republike Slovenije, ki bi po nekaterih ocenah prejeli 90 odstotkov svojih terjatev, prejeli pa so zgolj 15.07 odstotkov. Takšno nezakonito ravnanje stečajne upraviteljice pa pomeni, da je prišlo do zelo agresivne oblike izčrpavanja stečajne mase s strani odgovorne stečajne upraviteljice, ki je nezakonita in to v vrtoglavem znesku 1,2 milijona evrov. Takšno nezakonito ravnanje, ki očitno kaže na visoko oškodovanje tudi proračuna Republike Slovenije, pa bi lahko izpolnjevalo tudi morebitno pravno kvalifikacijo v smislu elementov morebitnega kaznivega dejanja. Očitek o oškodovanju proračuna Republike Slovenije je povezan s položajem Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS, ki je bil upravičen do plačila iz stečajne mase za sredstva, katera je zagotovil kot nadomestila  delavcem družbe Konstruktor VGR za neizplačane plače v času trajanja prisilne poravnave.

Ali sodniki Vrhovnega sodišča RS s figo v žepu “porivajo” (pre)vroč kostanj na Ustavno sodišče RS? Ali so pri tem bila prekoračena pooblastila in prekršen Kodeks sodniške etike? Kako bodo ukrepali ustavni sodniki na Ustavnem sodišču RS? (Foto: STA)

Po naših informacijah je revizijski postopek, ki ga je sprožila upraviteljica Butara pred Vrhovnim sodiščem RS neutemeljen in bi ga Vrhovno sodišče RS moralo zavrniti. Že samo dejstvo, da je Vrhovno sodišče RS zadevo preusmerilo na Ustavno sodišče RS, meče tako na Vrhovno sodišče RS kot tudi na celoten primer slabo luč.

Po naših informacijah na Ministrstvu za pravosodje, ki ga je pred ministrico mag. Liljano Kozlovič vodila visoka predstavnica Socialnih Demokratov (SD) Andreja Katič, namreč že tečeta, tako postopek za izvedbo izredne revizije stečajnega postopka v zadevi Konstruktor VGR, kot tudi postopek odvzema licence upraviteljici Meliti Butara. Glavni očitek upraviteljici je vodenje stečajnega postopka v nasprotju z 355. in 378. členom ZFPPIPP, ki določata, da mora upravitelj stečajnega dolžnika ves čas vodenja stečajnega postopka imeti dovolj sredstev za pokrivanje vseh, tako tekočih stroškov (za vodenje stečaja) kot tudi občasnih stroškov (za vodenje prisilne poravnave) skupaj.

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. (Foto: STA)

Z drugimi besedami to pomeni, da je bila upraviteljica že leta 2013 dolžna podati predlog za ustavitev stečaja. Enako ta dolžnost upraviteljico veže še danes, zato bi opustitev te dolžnosti pomenila njeno neposredno odškodninsko odgovornost in odškodninsko odgovornost Republike Slovenije (v primeru nastanka škode vsem tistim upnikom, ki še sodelujejo v stečajnem postopku).

Izčrpavanje stečajne mase in morebitni dodatni odškodninski zahtevki do Republike Slovenije
Očitno ni dovolj, da je proračunu Republike Slovenije že nastala škoda v višini čez 500 tisoč evrov, sedaj verjetno želita upraviteljica Melita Butara in odvetnik Matjaž Jan (ODI Law), ki mu očitno kverulantsko pravdanje ni popolnoma tuje (saj se od tega v primeru izčrpavanja stečajnih mas lahko zelo dobro živi in zasluži!) od Ustavnega sodišča RS izsiliti nezakonito in protiustavno odločitev, ki bi za posledico imela ponovno in še dodatno oškodovanje proračuna Republike Slovenije. Glede na stanje zadeve je namreč jasno, da bi v primeru odločitve Ustavnega sodišča RS po predlogu Vrhovnega sodišča RS (razveljavitev 131. člena ZFPPIPP), upniki bili upravičeni zahtevati oziroma uveljavljati morebitno oškodovanje zaradi vrnitve že prejetih zneskov. Zahtevki bi izhajali iz 26. člena Ustave RS, ker je nedvomno, da je prišlo do kršitev pravil stečajnega postopka, kar pomeni, da bi bili upniki zaradi nezakonitega dela upraviteljice Melite Butare upravičeni zahtevati visoke odškodnine direktno od Republike Slovenije.

Rok Krajnc