fbpx

Cerarjeva vlada bi rada krajše čakalne dobe – denarja za to pa ne bi dala

Foto: sta.

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bi morala danes odločalati o predlogu finančnega načrta za prihodnje leto, a tega ni storila. Od vlade vseeno zahteva, da vrne del obveznosti iz zdravstvene blagajne na državni proračun in spremembo zakonodaje, da bi se iz državnega proračuna namenjala sredstva za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu. Po mnenju predstavnika zavarovancev Ladislava Rožiča je trenutni predlagani finančni načrt namreč premalo ambiciozen.

Ladislav Rožič poudarja, da je potrebna sprememba sistema financiranja zdravstva, “saj tako več ne gre in ljudje umirajo, ko čakajo na vrsto za zdravstveno storitev. Tudi neoliberalne države prispevajo bistveno več za zdravje državljanov iz proračuna, kot pa ga prispeva Slovenija”.  Zaskrbljena je tudi Frančiška Četkovič, ki je opozorila, da bomo v prihodnjem letu za zdravstvo namenili manjši delež v primerjavi z bruto domačim proizvodom kot letos. Zato takšnega finančnega načrta ne more podpreti, vodstvo ZZZS pa je pozvala, naj pripravi predlog finančnega načrta v skladu s potrebami, ki obstajajo v zdravstvu. Po njenem mnenju bi morali razliko, ki je ne more kriti proračun ZZZS, pokriti državni proračun.

Skupščina je sicer soglasno podprla Rožičev predlog, s katerim zahteva od vlade, da zagotovi podlage za prenos financiranja pripravnikov, sekundarijev, specializacij ter terciarja 1 v zdravstvu iz zdravstvene blagajne na državni proračun. V skladu s tem bi moral državni proračun v prihodnjem letu zagotoviti eno tretjino teh sredstev, oz. 30 milijonov evrov. Skupščina pa vlado Mira Cerarja poziva tudi, naj s spremembo zakonodaje določi, da se iz državnega proračuna namenijo sredstva za dodatne programe zdravstvenih storitev, ki bodo skrajšali čakalne dobe na dopustni čas.

ZZZS tako danes sploh ni odločal o predlogu finančnega načrta za prihodnje leto, saj so raje glasovali o predlogu, da bi odločanje predložili na naslednjo skupščino. Ta bo predvidoma 13. decembra. Predlog ni bil izglasovan, pred glasovanjem o predlogu proračuna pa je bila skupščina nesklepčna.

So pa uspeli potrditi vsaj rebalans finančnega načrta za letošnje leto. Prihodki ZZZS bodo tako letos za skoraj 33 milijonov evrov višji od načrtovanih, zlasti na račun višjih prispevkov zavarovancev. Odhodki pa bodo za 52,6 milijona evrov višji, kot je bilo načrtovano.

L. S.