Danes mineva 28 let od rojstva DEMOS-a, ki je vodil slovensko osamosvojitev

Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Minilo je 28 let od ustanovitve Demosa. Pred 28 leti je močno zadišalo po slovenski pomladi. Aretacija četverice je vodila v zavedanje, da gre za stvar. Začeli smo sanjati, verjeti in se boriti – za demokracijo, za lastno državo. Vzpostavljena je bila Demokratična opozicija Slovenije oziroma rodil se je Demos, ki je močno vplival na prelomne trenutke procesa demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Prišel je čas, ko se lahko ozremo nazaj in vidimo, kje smo bili in kam smo prišli. Bivši poslanec v prvem slovenskem parlamentu Anton Tomažič je tako objavil kopije izvirne ustanovne listine formiranja Demokratične opozicije Slovenije.

Danes mineva 28 let od ustanovitve Demokratične opozicije Slovenije ali skrajšano DEMOS. Koalicija, ki so jo ob ustanovitvi leta 1989 sestavljali Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije, je bila eden od ključnih akterjev, ki so se borili in tudi dosegli osamosvojitev Slovenije leta 1991. Leto po ustanovitvi so se Demosu pridružile še Slovenska kmečka zveza, Zeleni Slovenije, Slovenska obrtniška stranka in Sivi panterji.

(vir: Anton Tomažič)

Ob tem dogodku se zdi vredno vrniti nazaj v preteklost in pogledati, kje se je vse skupaj začelo. Kakor lahko razberemo iz dokumentov ustanovne listine, je Slovenija na določenih področjih naredila pomemben korak naprej, medtem ko na ostalih še vedno stoji na mestu. Demos se je v svoji ustanovni listini zavezal resnici do preteklosti, demokratizaciji novonastajajoče slovenske države ter odpravi krivic, ki jih je zagrešil komunistični režim.

 

Program ustanovne listine je urejal:

  • Odnos do preteklosti
  • Suverenost slovenske države
  • Vzpostavitev pravne države in odpravo politično motiviranih kazni
  • Upoštevanje in varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin
  • Od države neodvisno in avtonomno lokalno samoupravo
  • Svobodni trg, ki bi bil z zakonom omejen le, kadar je to potrebno za ohranjanje naravnih virov, kulturne dediščine in osnovne socialne varnosti
  • Skrb za okolje
  • Pomoč socialno ogroženim
  • Politično nevtralnost vojske in uvedbo civilnega vojaškega roka

Demos je pod vodstvom Jožeta Pučnika dobil prve volitve v zgodovini samostojne Slovenije. Idejo samostojne Slovenije je na plebiscitu leta 1990 podprlo 85 odstotkov volivcev.

 

(vir: Anton Tomažič)

Na žalost so se po dosegu osamosvojitve Slovenije pojavila razhajanja znotraj koalicije. Zelo hitro smo se lahko prepričali, da volk dlako menja, nravi pač ne. Tako so pripadniki prejšnjega režima znotraj Demosa skušali sabotirati vsakršen resnični poskus privatizacije. Prva slovenska vlada je zaradi razhajanj razpadla aprila 1992, vsega dve leti od zmage na volitvah.

(vir: Anton Tomažič)

(vir: Anton Tomažič)

(vir: Anton Tomažič)

(vir: Anton Tomažič)

(vir: Anton Tomažič)

(vir: Anton Tomažič)

Ivan Šokić