Direktor Ukoma Urbanija od direktorja STA pričakuje opravičilo. Nanj je že naslovil zahtevo, da preneha s kršitvami in pritiski!

Foto: Zajetje zaslona

Direktor Ukoma mag. Uroš Urbanija od direktorja STA Bojana Veselinovića pričakuje opravičilo, hkrati pa je nanj naslovil še zahtevo, da preneha s kršitvami in pritiski. Z močnimi medijski pritiski in zlorabo podjetja STA direktor Veselinović namreč od državnega organa in njenih uslužbencev zahteva davkoplačevalski denar mimo vseh zakonsko določenih pravil. Poleg tega je besede Urbanije označil za laž, kasneje pa je s svojo izjavo priznal, da navedbe direktorja Ukoma držijo.

Direktor UKOM-a, mag. Uroš Urbanija, je na direktorja STA, Bojana Veselinovića, naslovil zahtevo, da preneha s kršitvami osebnostnih pravic in izvajanjem pritiskov na neodvisno in strokovno delo javnih uslužbencev. Z močnimi medijski pritiski in zlorabo podjetja STA direktor Veselinović od državnega organa in njenih uslužbencev zahteva davkoplačevalski denar mimo vseh zakonsko določenih pravil. S svojimi zavajajočimi izjavami o poseganju v svobodo medijev in s tem ustvarjenimi pritiski direktor STA sili državne uslužbence h kršitvam zakonov in ostalih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Medijski nastopi in javni pritisk s strani direktorja STA predstavljajo tudi posredno grožnjo in izsiljevanje javnih uslužbencev, ki so dolžni svoje delo opravljati zakonito, neodvisno, v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, je zapisano v izjavi za medije.

Direktor UKOM-a, mag. Uroš Urbanija, od direktorja STA, Bojana Veselinovića, pričakuje opravičilo za izjavo, izrečeno v oddaji Tarča na RTV SLO, dne 6. 5. 2021, v kateri je Bojan Veselinović, izjavo mag. Uroša Urbanijo označil za laž in manipulacijo:  “Žal pa vam bom tukaj prikazal, kaj pomeni dejansko vtikanje v medije. Dopis Bojana Veselinoviča, direktorja STA. Zanima me torej, ali ste ob tej navedbi poslanca Črnača to, o čemer govori, tudi preverjali pred objavo? En citat. Drug citat. Res je tudi, da poslanci lahko govorijo, kar hočejo, in imajo za to vse pravice, pa še plačani so med drugim za to, a to ne more argument za to, da objavimo tekst, v katerem piše, da je ta in ta nekaj dejal. To je vtikanje v konkretno uredniško delo na Slovenski tiskovni agenciji, ki ga direktor Veselinovič izvaja in ga nikoli ne bi smel izvajati. In to je nesprejemljivo.

Odziv direktorja STA, Bojana Veselinovića pa se glasi: “Pravzaprav je vse to, kar je povedal g. Urbanija, laž in manipulacija.” Na 27. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ Državnega zbora RS, dne 9. 6. 2021, je direktor STA, Bojan Veselinović, nato javno priznal, da se je v oddaji Tarča zlagal in potrdil, da navedbe, ki jih je v oddaji Tarča izrekel mag. Uroš Urbanija, držijo. “Jaz se za nobenega od mailov ne bom zagovarjal. Mojih mailov, namreč. Ker so bili v tistem trenutku še kako utemeljeni. Tudi ta dva, ki jih je prebral gospod Urbanija. In jih znam utemeljit v vsakem trenutku,” je na 27. nujni seji Komisije za nadzor javnih financ DZ, dne 3. 6. 2021, namreč dejal Veselinović.

“Spoštovani g. Veselinović, že več mesecev je v širši javnosti zaznati vaša zavajanja in pritiske, s katerimi želite od javnih uslužbencev doseči, da pri svojem delu izvedejo protipravna dejanja in s tem povzročijo škodo javnim financam. Sočasno z javnimi, neutemeljenimi obtoževanji mene osebno, kot direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje (v nadaljevanju: UKOM), posegate v mojo čast in dobro ime. Naprošam vas, da prenehate s svojimi protipravnimi dejanji, se opravičite za večmesečno javno izvajanje pritiskov name in javne uslužbence, ki so dolžni svoje delo opravljati zakonito, neodvisno, v skladu s pravnim redom Republike Slovenije,” je med drugim Urbanija sporočil Veselinoviću. V zahtevo je direktor Ukoma dodal tudi prepis najbolj spornega izseka iz oddaje Tarča na RTV SLO, dne 06.05.2021. V oddaji je, kot že rečeno, Veselinović obtožil Urbanijo, da je vse, kar je povedal, laž in manipulacija.

Kot direktor STA tudi ves čas zavestno zavajate javnost, da UKOM nima nobenega pooblastila za izvrševanja dela, ki se nanaša na gospodarsko javno službo in da je njegova pristojnost omejena zgolj in samo na sklepanje pogodbe z STA, kar ne drži,” je še poudaril Urbanija. Nesporno dejstvo namreč je, da pravica do vpogleda v dokumentacijo o izvajanju javne službe (finančno, pravno, vsebinsko) izhaja tako iz 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, 54. člena Zakona o javnih financah in 6. člena Pogodbe št. 81/2019 o opravljanju javne službe v letu 2020, ki jo je Veselinović, kot direktor STA, podpisal z UKOM-om. V njej je jasno zapisano, da je STA dolžna UKOM-u na njegovo zahtevo posredovati vso dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko) in da kršitev te obveznosti lahko vodi do prenehanja plačevanja po pogodbi. “Vsakršno zanikanje, z vašim podpisom sprejete obveznosti, pomeni zavajanje javnosti in povzročanje škode ugledu javnih uslužbencev in mene osebno kot direktorja državnega organa, ki je dosledno upošteval pogodbena določila, ki ste jih vi sprejeli,” je opozoril Urbanija. Glede na to, da je Veselinović kot direktor STA podpisal Pogodbo št. 81/2019, v kateri so jasno določene obveznosti in posledice, ki sledijo, če se teh ne izpolni, se lahko upravičeno domneva, da je direktor STA ves čas zavestno zavajal javnost in z blatenjem ter krnitvijo ugleda UKOM-a ter Urbanije osebno, želel ustvariti medijski in javni pritisk, ki naj bi povzročil protipravna dejanja državne institucije in njenih zaposlenih.

Sara Bertoncelj