fbpx

Islamska skupnost v RS se na vse pretege zavzema za obrezovanje muslimanskih dečkov v slovenskih bolnišnicah!

Foto: STA/iStock

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji opozarja na problematiko obrezovanja dečkov v islamu v Sloveniji, saj v slovenskih bolnišnicah ni mogoče zahtevati obrezovanja iz verskih razlogov. Ta vztraja pri obrezovanju dečkov na podlagi tisočletne tradicije, čeprav sta Komisija RS za medicinsko etiko in Varuh človekovih pravic oblikovala odklonilno stališče do te verske prakse zaradi posega v otroško telo.

Na oktobrski seji vlade so poleg drugih številnih zahtev Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji (zahteva po islamski duhovni oskrbi v vojski, zaporih in bolnišnicah) razpravljali o opravljanju obrednega obrezovanja muslimanskih dečkov. Muslimani so podali zahtevo, da se obrezovanje muslimanskih dečkov dovoli, torej, da se z zakonodajo v pristojnih zdravstvenih ustanovah uredi možnost uresničevanja tega verskega predpisa in zagotovi, da to ravnanje ni kaznivo dejanje, da se obrezovanje lahko opravi iz verskih razlogov in se ob tem zagotovi primerno ceno storitve.

Javna razprava leta 2012 je bila tista, ki je vplivala na to, da sta Komisija RS za medicinsko etiko in Varuh človekovih pravic oblikovala stališče, da gre pri obrezovanju dečkov zaradi posega v otroško telo za kaznivo dejanje. To dejanje pa je sočasno sovpadalo s primerom muslimanske družine, katere sina so želeli obrezati. V slovenskih bolnišnicah ni mogoče zahtevati obrezovanja iz verskih razlogov, ampak se to opravlja le iz higienskih razlogov, ki jih določi osebni zdravnik. Islamska skupnost opozarja, da se verniki zato zatekajo po pomoč v tujino, največkrat v Bosno in Hercegovino, Kosovo in Makedonijo.

Ministrstvo za zdravje izraža pomisleke glede obrezovanja v javnem zdravstvu
Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC) je sicer do leta 2010/2011 zagotavljal obrezovanje dečkov iz verskih razlogov tudi na željo staršev. Do prenehanja storitve pa je prišlo zaradi povečanja čakalne dobe za operacije pri otrocih, brez katerih bi prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Iz tega razloga so prenehali opravljati posege, ki niso bili potrebni. Ob tem v UKC ugotavljajo, da stvari večkrat niso ustrezno opravljene, zato morajo posredovati in reševati zaplete. Ministrstvo za zdravje sicer ne razpolaga z evidencami o številu opravljenih posegov pri dečkih iz verskih razlogov v zadnjih letih, izraža pa pomisleke o tem, da bi se obrezovanje opravljalo v javnem zdravstvu. Prav tako je precej strokovnih organov opozorilo, da poseg ni primeren in se tudi ne plačuje iz zdravstvene blagajne.

Foto: iStock

Varuh opozarja, da gre za znake kaznivega dejanja
Varuh človekovih pravic poudarja, da ima otrok enake pravice, kot jih imamo odrasli. Za nekatere njegove pravice skrbijo njegovi skrbniki, zakoniti zastopniki ali starši. Če imamo mi vsi pravico do telesne integritete in nam jo daje ne samo Ustava RS, ampak tudi Zakon o pacientovih pravicah, potem ni nobenega razloga, da se teh pravic ne prizna otrokom. Zato Varuh za človekove pravice nikoli ne bo privolil v to, da lahko nekdo kot starš uresničuje svojo pravico na telesu svojega otroka. Več kot jasno poudarja, da v obrezovanju vidi znake kaznivega dejanja, šlo pa bi lahko za povzročitev telesne poškodbe drugega brez njegove privolitve. Ob tem varuh izpostavlja, da poseg ni tako nedolžen in brez posledic, kot to prikazuje islamska skupnost. Poseg se namreč izvaja v splošni anesteziji, ki pomeni pomemben poseg v človeka in lahko vpliva tudi na to, da se človek morda nikoli ne zbudi.

N. Ž.