Janša: Dolenjska je cvetoča gospodarska in demografska regija

Skupina poslancev Slovenske demokratske stranke⁩ se je danes mudila že na 2. terenskem obisku, tokrat na Dolenjskem. Namen obiska je bil srečanje z župani v regiji in seznanitev z gospodarskimi in socialnimi izzivi regije

Najprej so se poslanci ustavili v Žužemberku, kjer sta jih sprejela predsednik občinskega odbora SDS Bojan Vidmar in župan občine Žužemberk Jože Papež, ki je bil izvoljen tudi s podporo stranke SDS.

Med obiskom so si ogledali Železo-livarski muzej na Dvoru, ki ga je podprlo tudi kulturno ministrstvo vlade ⁦Janeza Janše pod vodstvom dr. Vaska Simonitija, in obrat družinskega podjetja Kovinska Galanterija Novinc, kjer sta poslance gostoljubno sprejela Stanka in Stanko Novinc, direktorja podjetja.

Foto: SDS

V nadaljevanju pa jih je pot zanesla tudi v muzej dveh slovenskih velikanov, in sicer Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer sta poslance toplo sprejela vodja muzeja Ljudmila Bajc in župan Mirne Peči Andrej Kastelic, sicer izvoljen tudi s podporo stranke SDS. 

Foto: SDS

Terenski obisk so poslanci zaokrožili z ogledom vodarne v Šmarjeških Toplicah, kjer so jih sprejeli župan Šmarjeških Toplic Marjan Hribar, direktor komunale Novo mesto Bojan Kekec ter člani občinskega odbora SDS Šmarješke Toplice.

Foto: SDS

Kot je ob koncu obiska povedala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, so se seznanili z nekaj projekti, ki se zelo uspešno nadaljujejo iz časov prejšnje vlade, pa tudi s problematiko zaustavljanja projektov in investicij. Izpostavila je občine, ki jih je poslanska skupina obiskala danes (Žužemberk, Mirna Peč, Šmarješke Toplice). Kot je dejala vodja poslanske skupine SDS, se te dokaj uspešne, sicer po številu prebivalcev male občine trudijo da ohranjajo demografsko sliko zelo dobro, da mladi ostajajo v občinah in da se razvija gospodarstvo, podjetništvo, predvsem družinska podjetja. Kot je dejala, bodo problematiko in ideje, ki so jih danes slišali, prenesli tudi v Državni zbor. Ob tem se je Jelka Godec zahvalila vsem županom, ki so jih sprejeli, tudi županu Mestne občine Novo mesto Gregorju Macedoniju.

Župan Novega mesta Gregor Macedoni je po srečanju dejal, da je vesel obiska poslanske skupine SDS, ker verjame, da je ravno seznanitev s problemi na terenu tisto, kar lahko prispeva k boljšemu delu naše zakonodajne veje oblasti. Povedal je, da se lahko v občini pohvalijo s kar nekaj dejstvi, med njimi je zagotovo uspešno gospodarstvo, ki zagotavlja kvalitetna delovna mesta, kar na nek način tudi pomaga ohranjati pozitivno demografsko sliko. Na drugi strani pa je Macedoni dejal, da si želijo, da bodo z razvojno politiko, ki se dotika tako razvoja univerze in stanovanjske politike, tudi v prihodnje zagotavljali to uspešno sliko dolenjske prestolnice. Ob tem je opozoril tudi na nekaj specifičnih problemov v regiji, predvsem na romsko problematiko. Kot je dejal, so se župani te problematike lotili lansko jesen, ko so pripravili zakonodajno pobudo na področju štirih zakonov. Po njegovih besedah se ta pobuda zaenkrat v Državnem zboru ni nikamor premaknila, zato so se župani odločili, da bodo skušali zbrati podpise občanov in na tak način vložili zakonodajne spremembe v Državni zbor, kjer računajo tudi na podporo poslanske skupine SDS.

Foto: SDS

Cvetoča gospodarska in demografska regija
“Danes je na Dolenjskem lep sončen dan. Ne samo zaradi lepega vremena, ampak tudi zaradi številnih spodbudnih podatkov, ki smo jih dobili od naših članov, županov štirih občin, ki smo jih obiskali, številnih gospodarstvenikov,”
je v izjavi za javnost izpostavil Janez Janša in dodal, da je Dolenjska v slovenskih razmerah cvetoča gospodarska regija, ki ima v svojem večjem delu pozitivno demografsko sliko, kar pa  je v bistvu najpomembnejše. Župani imajo tako veliko sladkih skrbi, ker morajo zagotavljati prostore v vrtcih, nove kapacitete v osnovnih šolah in zdravstvenih domovih. “V veliki večini to zmorejo. V občinah, ki smo jih obiskali, smo naleteli tudi na nekatere probleme, ki imajo že daljšo brado, kot je denimo romska problematika. Tukaj je dejansko treba zastaviti ukrepe, ki bodo dali trajne rešitve. Ključno tukaj je po mojem mnenju vezava otroških dodatkov, socialnih podpor za izobraževanje. Torej, kdor ne pošilja otrok v šolo, nima pravice do socialne podpore, sicer smo v nekem začaranem krogu, ker ne pride do socializacije, in problemi se ponavljajo.”

Dolenjska regija je po besedah Janše ena od gospodarskih razvojnih vlečnih moči v slovenskem merilu. Povedal je, da se človek v pogovoru s številnimi gospodarstveniki, ki so jih srečali, naleze optimizma. “Gledajo v prihodnost, ne pričakujejo prav veliko od države, pričakujejo pa “fair play”, torej, da bodo pravila veljala za vse enako in da se bo spodbujalo tudi tiste, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ki so dokazali, da zmorejo in imajo jasen pogled v prihodnost v zvezi s tem, kaj deluje, kaj ne deluje in kaj bo delovalo.” 

SDS in njena poslanska skupina si bo po Janševih besedah tudi v času, ko smo v opoziciji in nimamo vzvodov moči, prizadevala za večjo kakovost življenja, za večjo blaginjo vseh. “Glede na to, da smo močna poslanska skupina, lahko tudi v tej poziciji veliko naredimo.”

Foto: SDS

Ob koncu so se sogovorniki dotaknili še draginje, ki viša stroške tudi občinam. Vodja poslanske skupine SDS je ob tem dejala, da je bil v Državnem zboru sprejet sklep, da za primere povišanja cen vrtcev občinam določena sredstva nameni tudi država, vendar pa je bilo pred nekaj dnevi na vladi sprejeto, da teh sredstev občine ne potrebujejo in da naj bi se cene vrtcev celo znižale. Ob tem je dejala: “Jaz lahko županom rečem samo, vso srečo pri tem”. Glede na draginjo in glede na to, da povprečnine niso tako visoke, kot župani pričakujejo oziroma glede na to, da so povprečnine nižje od tega, kar vsebinsko občine morajo narediti, Jelka Godec meni, da bi država vendarle morala pristopit k pomoči vsaj v primeru vrtcev in šol.

Poslanka Anja Bah Žibert je ob tem opozorila, da so se v času vlade Janeza Janše povprečnine dvignile, poleg tega pa so takrat občine, ki se srečujejo z romsko problematiko, prejele dodatna sredstva. Poudarila je, da je to primer dobre prakse, dobrih rešitev, kako pomagati tistim delom, ki potrebujejo pomoč. Kot je dejala: “Mislim, da bi morala država danes, v tem trenutku pomagat slovenskim občinam, da ne bo prihajalo ne samo do podražitev vrtcev, ampak tudi komunalnih storitev in drugih zadev. To se da, samo volja je potrebna”.

Župan Novega mesta je dodal, da je bil oktobra na pogajanjih z ministrico za javno upravo in ministrom za finance in da je takrat dogovorjeno zvišanje povprečnine za leto 2023 in 2024 zajemalo samo do tedaj znane stroške. Kot je poudaril, navedbe, da je vse, kar se dogaja letos, zajeto v tem dvigu, ne držijo: “Dejstvo je, da je po teh pogajanjih in tej uskladitvi prišlo do dviga plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcu, ta del sigurno ni zajet, prav tako so bili še drugi dvigi, ki prav tako niso zajeti, npr. minimalna plača, ki se je povišala z novim letom”. Opozoril je, da so vse to dvigi, ki jih je treba še letos izpogajat. Kot je zaključil: “Mislim, da nas je bilo kar nekaj za mizo in da nam zgodovinski spomin še ni čisto do konca ošibil”.

Sara Kovač