fbpx

Jelko Kacin: “Odločitev US RS je nepričakovana. Vlada bo vsekakor ravnala v skladu z načelom pravne države in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala!”

Vladni govorec Jelko Kacin (Foto: STA)

Ustavno sodišče je v četrtek odločilo, da sklepi vlade o izobraževanju na daljavo ne veljajo, ker niso bili objavljeni v uradnem listu. Vladi je dalo tri dni časa za ukrepanje, sicer se bodo šole vrnile k pouku po starem. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina je vlada nad odločitvijo ustavnega sodišča presenečena, vendar bo z načelom pravne države upoštevala odločitev ustavnega sodišča, o ukrepih pa bo na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala. “Vsekakor pa bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala, glede na stališče ustavnega sodišča, da gre za predpise, bo zadevna besedila objavila v uradnem listu,” pravi Kacin. Pri tem še poudari, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag, da so nujni zaradi reševanja življenja ljudi in ohranjanja njihovega zdravja ter da so bili sprejeti na popolnoma transparenten in javen način ter po mnenju vlade ustrezno predstavljeni in objavljeni.

V Sloveniji so v četrtek ob 6853 testih potrdili 1784 okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 26,3 odstotka. “Prvi pogoj iz načrta sproščanja ukrepov (povprečno manj kot 1350 okužb v zadnjih 7 dnevih), še ni izpolnjen. To povprečje trenutno znaša 1487,” je pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. V bolnišnico je bilo v četrtek sprejetih 123 covid-19 pacientov, odpuščenih pa je bilo 86 pacientov. Bolnišnično oskrbo je včeraj potrebovalo 1284 oseb, med njimi je intenzivno nego potrebovalo 197 pacientov, eden pacient manj kot v sredo.  Umrlo je 61 oseb.

V nadaljevanju pojasnjuje, da bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala. “Odloki sami niso omejili svoje veljavnosti in bi torej morali veljati, dokler niso razveljavljeni in je bilo zato po mnenju vlade sprejemanje sklepov o podaljšanju ukrepov ustrezno,” poudarja Kacin. Pravi, da odloki sami niso omejili svoje veljavnosti in bi torej morali veljati, dokler niso razveljavljeni in je bilo zato po mnenju vlade sprejemanje sklepov o podaljšanju ukrepov ustrezno. Obrazložil je, da je vlada preučila odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-445/20, s katerima je slednje ugotovilo neveljavnost sklepov vlade, s katerimi je podaljševala ukrepe za obvladovanje nalezljive bolezni covid-19, in neveljavnost sklepa ministrice za izobraževanje o izvajanju izobraževanja na daljavo.

Foto: epa

Po besedah Kacina je odločitev ustavnega sodišča nepričakovana, saj se v svojih prejšnjih odločitvah, ki so se nanašale na ukrepe za obvladovanje epidemije Covid-19, ni postavilo na takšno stališče. “Vsekakor pa bo vlada v skladu z načelom pravne države upoštevala predmetno odločitev ustavnega sodišča in o ukrepih na podlagi strokovnih izhodišč ponovno odločala,” še pojasnjuje. Vlada poudarja, da so bili vsi ukrepi sprejeti na podlagi strokovnih podlag, da so nujni zaradi reševanja življenja ljudi in ohranjanja njihovega zdravja ter da so bili sprejeti na popolnoma transparenten in javen način ter po mnenju vlade ustrezno predstavljeni in objavljeni. Kar zadeva šolanja na daljavo, zaenkrat po besedah Kacina še ni spremenjeno nič in ostaja, kot je bilo določeno pred odločitvijo ustavnega sodišča.

Na MDDSZ namenjajo posebno pozornost zagotavljanju varnih obiskov v DSO
Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič pravi, da se veča se število ozdravelih stanovalcev domov za starejše občane. Že približno tri tisoč se jih je vrnilo iz sivih v bele cone, samo včeraj 207. Včeraj je bilo na novo okuženih 199 stanovalcev in 89 zaposlenih v DSO. “Posebno pozornost namenjamo tudi zagotavljanju varnih obiskov v DSO, in sicer ali v varnih kotičkih ali z uporabo osebne varovalne opreme,” pojasnjuje. Pravi, da mora v domovih potekati življenje, ki je primerljivo z življenjem doma. Vedo, da je potrebno na primeren način ohranjati in vzdrževati stike s sorodniki. “Posebna komisija je priporočila obiske ena na ena. Zaščitno opremo stanovalci dobijo v domovih. Priporočilo ministrstva je, da se te ne zaračunava,” še obrazloži.

Na MDDSZ že aktivno iščejo rešitev, kako starostnikom varno omogočiti stike (Foto: STA)

Po podatkih ministrstva se zelo uspešno realizira ukrep financiranja dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, zabeležili so 367 dodatnih kadrov. S strani študentov in dijakov je bilo opravljenih 72.476 ur dela, v obliki začasnega in občasnega dela je bilo opravljenih 5096 ur, skozi program javnih del pa je bilo vsak mesec udeleženih 134 udeležencev. Po besedah Uršiča se hitri testi v DSO že izvajajo, porabljena sredstva v te namene pa bodo povrnjena iz proračuna države. Stanovalci in zaposleni v DSO bodo poleg zdravstvenih delavcev torej med prvimi, ki bodo cepljeni proti novem koronavirusu. “Zaposleni in stanovalci v domovih za starejše občane bodo prva skupina, poleg zdravstvenih delavcev, ki bodo cepljeni. Prijave v DSO so že v teku,” pojasnjuje.

Intenzivno delo zdravstvenega inšpektorata
Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je predstavila podatke o nadzoru zdravstvene inšpekcije in poudarja, da se je v zadnjem letu način dela zanje popolnoma postavil na glavo. Kot pravi, je bilo v preteklem tednu opravljenih 2.183 nadzorov, izrečenih pa 38 prekrškovnih sankcij, 252 opozoril po Zakonu o prekrških ter 101 upravni ukrep. Zdravstveni inšpektorat je prejšnji teden opravil 1.378 nadzorov. Izrečenih je bilo 28 prekrškovnih sankcij po Zakonu o prekrških, 177 opozoril in 12 upravnih ukrepov. Na zunanjih javnih površinah je bilo opravljenih 522 nadzorov, izrečenih 18 prekrškovnih sankcij in 155 opozoril po Zakonu o prekrških. “Opozorila se večinoma nanašajo predvsem na nepravilno uporabo zaščitnih mask,” pravi Potzeva.

Foto: STA

Zdravstveni inšpektorat bo v mesecu decembru redno izvajal nadzor na praznično okrašenih in drugih priljubljenih lokacijah, zato še enkrat pozivajo k osebni odgovornosti. Čeprav druženje ni dovoljeno, pravi, da to ne izključuje medsebojne pomoči. “Še vedno lahko starejše, sosede ali druge pomoči potrebne ljudi pokličemo po telefonu in jih povprašamo, če lahko namesto njih opravimo nakup v trgovini in vrečko pustimo pred vrati,” še obrazloži. Na koncu še Potzeva obrazloži nov ukrep, ki narekuje, da od ponedeljka dalje na stojnicah več ne bo možno kupiti alkoholnih pijač. “Od ponedeljka naprej več ne bo možno kupiti na stojnicah, na primer, popularnega v decembru – kuhanega vina, uživanje hrane in pijače pa je že sedaj prepovedano oziroma ni dovoljeno na javnih prostorih,” še pojasni.

število inšpektorjev po posameznih inšpektoratih

Iz tabele je razvidno število inšpektorjev po posameznih inšpektoratih, ki so od uveljavitve PKP5 pristojni za nadzor po Zakonu o nalezljivih boleznih (Foto: Vlada RS)

Namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak ugotavlja, da ljudje spoštujejo odloke. “Še posebej zelo skrbno vsakodnevno opravljamo po 21. uri nadzore v večjih mestih, prav tako pa opravljano kontrolo na cestnih povezavah, pri čemer pa zaznavamo zmanjšanje števila kršitev,” pojasnjuje. Od petka 27. novembra do danes, so policisti ob opravljanju rednih nalog iz njihove pristojnosti opravili še nadzore na 16.881 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov.

Število nadzorov policije med 27.11. in 3.12. (Foto: Vlada RS)

Od petka 27. novembra do danes, so izrekli 1.002 opozorila in izdali 617 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. “V večini primerov je šlo za kršitve odlokov o prehajanju meje ali odloka o omejitvi gibanja – prehajanje občin,” obrazloži Pečjak. Največ opozoril so izdali na območju PU Celje (404), Ljubljane (326) nato sledita upravi Maribor (75) in Koper (51). Največ glob pa je bilo izrečenih na območjih Policijskih uprav Ljubljana (201), Novo mesto (199), Celje (81) ter Maribor (67).

Kršitev odlokov (Foto: Vlada RS)

Na koncu še Pečjak še obrazloži, da je od 27. novembra do 3. decembra policija na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala 1.683 potrdil o napotitvi v karanteno na domu (1.445), od tega 1.519 za polnoletne in 164 za mladoletne osebe. Največ jih je prišlo iz Bosne in Hercegovine (672), Hrvaške (370), Srbije (188) in Kosova (160).

Sara Rančigaj