fbpx

Klemenčiča in Stareta na laž glede pranja denarja v NLB postavila tudi Komisija za preprečevanje korupcije

Foto: STA

Prejšnji teden sta vodilna z ministrstva za pravosodje, minister Goran Klemenčič in državni sekretar Darko Stare, na komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu poslala pismo, v katerem se ne strinjata, da predaja dokumentacije o spornih transakcijah v aferi #IranNLBgate s strani Komisije za preprečevanje korupcije ni nikjer evidentirana. KPK pod vodstvom Borisa Štefaneca na podlagi pregledane dokumentacije pa zdaj pojasnjuje, da postopka v zadevi “Farrokh” nista ustrezno vodila pred Uradom za preprečevanje pranja denarja niti nista podala kazenske ovadbe ali o tem kakorkoli seznanila Nacionalni preiskovalni urad! 

Pred nekaj dnevi smo na Nova24TV objavili nenavadno pismo, ki sta ga pred interpelacijo prejela dr. Anže Logar in mag. Branko Grims, obveščen pa je bil tudi Državni zbor RS. Pismo sta napisala minister za pravosodje Goran Klemenčič in državni sekretar Darko Stare, oba sta bila nekoč sodelavca v Komisiji za preprečevanje korupcije in bila o zadevi pranja denarja v NLB tudi seznanjena, vendar nista ravnala skladno z dolžnim ravnanjem, zato je bila afera pometena pod preprogo.

Zdaj se je na njuno pisanje odzvala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, predvsem na tisti del, v katerem navajata: “V javni predstavitvi in razpravi ste zlasti poslanke in poslanci poslanske skupine SDS zatrjevali, da predaja dokumentacije o spornih transakcijah s strani KPK ni nikjer evidentirana … Trditev je neresnična, pa ne le zato, ker tako pač trdiva midva kot bivša zaposlena v KPK, temveč ker očitno izhaja iz dokumentacije, ki jo je KNOVS pridobila od Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD). Iz najmanj dveh uradnih zahtevkov KPK, naslovljenih na UPPD, ki se nahajata tudi v pridobljeni dokumentaciji, je razvidno, da je bila dokumentacija, vezana na pranje denarja v NLB, tedaj tudi na KPK evidentirana, za kar verjameva, da še danes obstajajo dokazi v elektronski bazi organa.” 

Ni dokumenta, ki bi nakazoval ali predstavljal pridobitev vsebine, na podlagi katere bi KPK dala poizvedbo Uradu za preprečevanje pranja denarja!
Komisija na podlagi zgornjih navedb ponovno pojasnjuje, da postopka v zvezi s primerom “Farrokh” ni vodila, se pa res v zadevi 242-1005/2010 nahajata dva dokumenta (en izhodni – zahteva komisije UPPD ter en vhodni kot odgovor komisiji). Z namenom razjasnitve obstoja dokumentacije KPK dodatno pojasnjuje, da predmetni dokumenti (zahteva UPPD ter njihov odgovor) ne predstavljajo kakršnekoli evidentirane predaje dokumentacije o spornih transakcijah organom odkrivanja, preiskovanja in pregona s strani komisije, ampak glede na prakso in zakonske določbe, v okviru katerih komisija uresničuje svoje pristojnosti, dokumenti predstavljajo zgolj poizvedbe komisije in odgovor naslovnega organa nanje. Kot zatrjujejo, komisija v svojih evidencah nima evidentiranega nobenega vhodnega dokumenta, “ki bi predstavljal ali nakazoval na pridobitev vsebine, na podlagi katere bi komisija sploh posredovala poizvedbo na UPPD”.

Goran Klemenčič in Darko Stare (Foto: STA)

Klemenčič in Stare nista podala ovadbe ali katere koli druge dokumentacije Nacionalnemu preiskovalnemu uradu
V uradnem dopisu KPK poudarja, da v dokumentarnem gradivu niso našli nikakršne kazenske ovadbe niti zaznamka o kakršnem koli izhodnem dokumentu ali uradnega zaznamka o predaji dokumentacije oziroma zaznamka, da bi komisija v predmetnem primeru dokumentacijo ali informacije v kakršni koli obliki posredovala Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU), čemur je v svojem odgovoru na poizvedbo komisije pritrdil tudi NPU.

Komisija za preprečevanje korupcije je 2. oktobra ustanovila tudi delovno skupino za opravo internega nadzora z vidika pravilne uporabe materialnega in procesnega prava oziroma internih postopkov komisije pri postopanji v zadevi “Farrokh”. Delovna skupina bo o opravljenem pregledu pripravila poročilo, katerega ugotovitve bodo posredovali državnemu zboru.

C. Š.