fbpx

V času ministrovanja Vizjaka so se povečala sredstva za vzdrževanje vodotokov, ki so bili desetletja v slabem stanju

Foto: Vlada RS

Poslanci tako imenovane koalicije KUL se tekom mandata vlade Janeza Janše poslužujejo serijskih interpelacij, od katerih se jim niti ena do sedaj ni izšla v njihov prid. Kakorkoli, čeprav so interpelacije motile vlado pri delu, je potrebno priznati, da so bile te pozitivne z vidika razkritja konkretnih dosežkov, ki so bili storjeni v času aktualne vlade po posameznih področjih. V času levih vlad prepotrebnih premikov ni bilo. Ostalo je pri obljubah ali pa se je naročalo drage študije, ki naj bi predstavljale predpogoj za ukrepanje. Te so bile tako same sebi namen.  Na nedavni interpelaciji ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka se je izkazalo, da se v času te vlade rešuje desetletja nakopičene zaostanke na omenjenem področju.

Reševanje desetletja nakopičenih zaostankov, pospeševanje investicij, poenostavljanje birokratskih ovir in zmanjševanje poplavne ogroženosti v vseh porečjih Slovenije so rezultati dela ministrstva za okolje in prostor, ki ga vodi Andrej Vizjak.

Ministrstvo za okolje in prostor je po besedah Vizjaka lahko res ponosno na dosežke v tem mandatu. Od marca 2020 je bilo namreč potrjenih več kot 50 investicijskih projektov za vodoooskrbo, kanalizacijske sisteme in zagotavljanje poplavne varnosti po vsej Sloveniji iz Dogovora za razvoj regij, zaradi učinkovitejšega dela je bilo izdanih več kot 30 gradbenih dovoljenj za izvedbo pomembnih investicij. V ta namen se je namenilo 400 milijonov evrov.

Prispevalo se je k večji varnosti ljudi
Stanje na vodotokih se je v preteklosti zaradi nerealiziranih programov sanacij poslabševalo, odslej pa je za ta namen na voljo 10 milijonov evrov na leto. S tem se je tako lahko končno začela odprava škode na objektih, ki so jih vodne ujme povzročile v zadnjih desetletjih.  Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo 154 sanacij plazov in objektov v 87 občinah, v vrednosti kar 25,5 milijonov evrov. S tem se je prispevalo k izboljšanju varnosti ljudi.

V času Vizjakovega ministrovanja so bili storjeni premiki pri zapiranju odlagališč in sanaciji. V skladu s koalicijsko zavezo je bila izvedena invertizacija potencialno onesnaženih območij (teh je bilo okrog 550). Potrebno je omeniti, da je prišlo tudi do prenovitve stanovanjske zakonodaje. Na podlagi tega je bilo dano zagotovilo, da bo do leta 2026 zagotovljena gradnja vsaj 5 tisoč dodatnih javnih najemnih stanovanj.

Državljanom se je na podlagi zakona o urejanju prostora in gradbenega zakona omogočilo rešitve za gradnjo, ki so bolj enostavne, cenejše, hitrejše in pa digitalizirane. Z zakonom o odpravi ovir pri izvedb pomembnih investicij za zagon gospodarstva, s ciljem učinkovitejših postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj, je bilo do sedaj po podatkih ministrstva izdanih preko 30 gradbenih dovoljenj in preko 120 prostorskih dokumentov. Med dosežki je potrebno omeniti tudi sprejetje Pomorskega prostorskega plana Slovenije, s katerim se v naši državi prvič po osamosvojitvi uvaja strateško planiranje za trajnostni  razvoj dejavnosti in rabe na morju.

Odkar Ministrstvo za okolje in prostor vodi Vizjak, je le to po prepričanju vodje poslanske skupine Danijela Krivca bistveno bolj odzivno na pobude, ki so posredovane s strani poslancev ali poslank. Za Ljubljančanke in Ljubljančane pa je nedvomno najpomembnejše to, da je minister ustavil gradnjo kanala C0, ki poteka čez vir pitne vode.

Nina Žoher