Ministrstvo za kulturo projekta Nova24TV ni prepoznalo kot dovolj pomembnega za ohranjanje slovenske nacionalne identitete – in izgubilo tožbo na upravnem sodišču!

Foto: Nova24TV

Upravno sodišče Republike Slovenije je ugodilo pritožbi Nova24TV proti ministrstvu za kulturo zaradi nedodelitve javnih sredstev iz razpisa za medijske vsebine.

Upravno sodišče je razsodilo, da se tožbi Nova24TV ugodi, in nalaga ministrstvu za kulturo (MK), da se odločba z dne 14. marca 2017 o zavrnitvi dodelitve javnih sredstev iz razpisa za medijske vsebine odpravi, celotna zadeva pa vrne MK v ponovni postopek. MK mora tudi povrniti sodne stroške v višini 347,70 evra.

Gre za še eno klofuto s strani pravne države ideološkim birokratom, ki se namesto, da bi svoje delo opravljali dosledno, prepuščajo politikantstvu. Ministrstvo za kulturo je namreč v odločbi, s katero so zavrnili prijavo Nova24TV na razpis za sredstva za medijske vsebine, zapisalo, da “komisija projekta ni prepoznala kot dovolj pomembnega za razvoj slovenske kulture in jezika ter za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete.” Šlo je za redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2017.

Obrazložitev brez razlogov za zavrnitev
Da komisija ni opravila svojega dela in odločala na podlagi določenih kriterijev, temveč na podlagi osebnih političnih prepričanj, je razvidno že samo iz očitanega. Ravno tako pa je komisijo okrcalo tudi upravno sodišče, ki je bilo kritično do odločbe, ki jo je izdalo MK. Navedbe v obrazložitvi so bile namreč povsem pavšalne, abstraktne, v celoti sta izostali opredelitev o ključnih pravno pomembnih dejstvih in argumentirana vsebinska presoja. Takrat je Nova24TV obrazložitev, ki smo jo prejeli od MK, označila za povsem izvotljeno in neobrazloženo.

Boris Tomašič.

“Ta obrazložitev pa po presoji sodišča ne zadosti niti minimalnemu standardu razumne obrazložitve.” V njej namreč niso navedeni kakršni koli konkretni razlogi v zvezi z oceno oziroma dodeljenim številom točk po posameznem razpisnem kriteriju,” so zapisali na upravnem sodišču. Iz ocen, ki so bile priložene v obrazložitvi, namreč izhaja samo mnenje komisije, ne pa tudi potrebni razlogi zanj.

Odločitev popolnoma pričakovana
“Odločitev sodišča je popolnoma pričakovana. Zaposleni na ministrstvu za kulturo so vajeni deliti sredstva med prijatelji, namesto, da bi se držali vnaprej določenih pravil razpisa,” je odločitev upravnega sodišča komentiral programski direktor Nova24TV Boris Tomašič.

Videli bomo, ali bodo tokrat na MK svojo nalogo opravili spodobno ali pa bodo še naprej zapravljali čas in denar slovenskih davkoplačevalcev s svojim nesmiselnim politikantstvom.

A. B.