fbpx

Nepakirani pekovski izdelki sprožajo pomisleke; Lidl in Hofer se branita: spoštujemo navodila NIJZ!

Pekovski izdelki v prodajalni Lidl.

Poročali smo že o prodaji nezaščitenih pekovskih izdelkov na samopostrežnih mestih pri nekaterih večjih slovenskih trgovcih, kot sta Lidl in Hofer. Ta dva kljub svetovni epidemiji koronavirusa vztrajata pri tem, da pekovskih izdelkov na samopostrežnem mestu ne pakirata, pač pa je samozaščitno obnašanje prepuščeno kupcem. Za razliko od Mercatorja in Spara, ki sta v času epidemije prešla na prodajo pekovskih izdelkov v zaščitni embalaži in individualna izbira na sampostrežnih mestih ni več mogoča zaradi zaščite hrane, je torej po nekod to še vedno možno. Resda so v vseh trgovinah obvezne zaščitne rokavice, vendar vedno obstaja možnost, da se nekdo z rokavicami dotakne tudi nakupovalnega vozička in nato s kontaminiranimi rokavicami okuži tudi pekovske izdelke, ki jih nato kupi in zaužije druga oseba.

Vprašanja o tem, kaj je v času epidemije pravilna trgovska praksa pri prodaji pekovskih izdelkov, smo naslovili na Nacionalni inštitut za javno zdravje. Kot so nam pojasnili, tako Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navajata, da zaenkrat še ni dokazov, da bi se novi koronavirus prenašal s hrano. Vendar pa, kot poudarjajo, je ne glede na to treba pri rokovanju z živili strogo upoštevati načela dobre higienske prakse in sistema HACCP. NIJZ je tudi objavil poseben dokument za prodajalne in njihove zaposlene v delikatesi in pri prodaji kruha, kjer zahteva, da se živila predpakirajo v posebnem prostoru na manjše porcijske enote.

Vendar se zdi, da tega vsi ne upoštevajo. Zato smo na NIJZ naslovili dodatna vprašanja glede zahtev po preventivnem delovanju, saj preventivni princip zahteva, da dokler ni dokazov, ravnamo preventivno.  Nenazadnje je tudi zahteva, da vsi kupci in zaposleni v trgovinah nosijo rokavice, maske in uporabijo razkužila, namenjena prav preventivi pred okužbo s koronavirusom. Glede na to preseneča, da NIJZ med preventivne ukrepe ne uvršča tudi zaščito pekovskih izdelkov ter ne prepreči prodaje nepakiranih pekovskih izdelkov.  Dejstvo namreč je, da ni mogoče doseči, da kdo od kupcev, potencialno kužni, ne pretipa izdelkov, preden izbere pekovski izdelek. Tudi če to počne z rokavicami, je pred tem pretipal voziček, košare, izdelke na drugih policah itd. Zakaj torej NIJZ ne poskrbi za preventivne ukrepe tudi na področju nepakiranih pekovskih izdelkov in prepove takšno, potencialno nevarno početje? Na odgovor pristojnih še čakamo.

Lidl zavrača trditev, da gre pri nepakiranih izdelkih za potencialni vir okužbe
Lidl pojasnjuje, da je prodaja kruha v njihovi pekarni oblikovana v skladu s standardi HACCP, pri čemer niso pojasnili, kateri standardi HACCP, na katere se sklicujejo, določajo, da lahko pekovske izdelke prodajajo brez pakiranja tudi v času epidemije. Na pojasnila še čakamo. Kot pravijo, kupce opozarjajo, da je uporaba rokavic pri jemanju izdelkov iz pekarne nujna, prav tako je stalno na voljo zadostna količina rokavic. Prodajne površine in prijemalke redno razkužujejo, na področju Lidlove pekarne ter Lidlove tržnice pa kupci uporabljajo še dodaten par rokavic. A kljub tem zagotovilom ostaja nepojasnjeno, kako lahko trgovec zagotovi, da se kupec prej ni dotikal drugih (potencialno kužnih) stvari. Prav tako ni jasno, ali trgovec lahko zagotovi, da vsak kupec uporabi nove rokavice pred izbiro pekovskih izdelkov in da ne pretipa več pekovskega peciva, preden izbere svojega.

Lidl sicer zagotavlja, da so ob področje Lidlove pekarne namestili dodatna razkužila in poziv k skrbi za higieno rok. Kot pravijo, so dodali še navodila, da naj se kupci dotikajo zgolj izdelkov, ki jih nameravajo kupiti. Po njihovem mnenju se navedenih ukrepov kupci držijo in jih upoštevajo. Trditev, da gre pri nepakiranih izdelkih za potencialni vir okužbe, pa v Lidlu ostro zavračajo. Vendar pa niso pojasnili, na podlagi česa lahko to trditev zavračajo, zato smo jih zaprosili za dodatna pojasnila in argumente.  Zaprosili smo jih tudi za pojasnilo, zakaj ne spoštujejo navodil NIJZ o predpakiraju živil v posebnem prostoru na manjše porcijske enote.

Hofer v skladu s smernicami HACCP
Hofer nam je na vprašanje, ali so sprejeli kakšne ukrepe za zmanjšanje možnosti prenosa virusa na področju prodaje pekovskih izdelkov na samopostrežnih mestih, odgovoril, da so kupcem na voljo higienske rokavice. Ob pojavu epidemije so na področje svežih pekovskih izdelkov namestili dodatna opozorila za obvezno uporabo rokavic pri postrežbi. Na vhodu v trgovine nadzorne osebe opozarjajo kupce, da je potrebno rokavice pred odjemom izdelkov iz pekarne zamenjati s svežimi rokavicami, ki so nameščene pri pekarni.  Kot poudarjajo, je ustreznost tovrstnega sistema postrežbe pekovskih izdelkov potrjena tudi s strani pristojnih inštitucij, sistem pa je skladen s smernicami dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP. Vendar pa v Hoferju niso pojasnili, kako dejansko lahko zagotovijo, da vsak kupec uporabi nove rokavice pred izbiro pekovskih izdelkov. Zato smo na Hofer naslovili dodatna vprašanja. Zanima nas namreč, ali lahko zatrdijo, da vsi kupci, brez izjeme, spoštujejo njihova navodila in ne pretipajo več pekovskih izdelkov, preden izberejo nek izdelek. Sicer pa, ne glede na vse ukrepe nas kljub vsemu zanima, zakaj Hofer ne pakira svojih pekovskih izdelkov in s tem ravna tako kot Mercator in Spar preventivno, torej v izogib okužbi hrane.

Potrošnik naj dobro razmisli o svoji varnosti
Tako Lidl kot Hofer v času epidemije ohranjata možnost izbire pekovskih izdelkov v samopostrežni pekarni, pri čemer tudi smernice NIJZ na tem področju ne prepovedujejo tovrstne trgovske prakse. Vsak potrošnik  mora torej sam presoditi, ali se mu zdi to zadostno zaščitno obnašanje in ali bo verjel, da res vsi kupci v Lidlu in Hoferju spoštujejo navodila trgovcev ter si ob nakupu pekovskih izdelkov resnično zamenjajo rokavice, ali pa se nemara ne z njimi dotikajo tudi drugih izdelkov in nakupovalnih vozičkov. Previdnost pri tem vsekakor ni odveč. Kot smo v preteklosti že videli, je Svetovna zdravstvena organizacija že večkrat spremenila svoja mnenja in priporočila. Tako smo v primeru zaščitnih mask najprej imeli mnenje, da te sploh niso potrebne, da je torej skrb za zaščito z maskami povsem odveč, danes pa so maske celo obvezna zaščitna oprema. Brez mask (in rokavic) sploh ne smemo v trgovine.  Zato se tudi na mnenje, da se koronavirus ne prenaša prek hrane, ne moremo stoodstotno zanesti. Kajti, kot vidimo tudi iz odgovora NIJZ, glede prenosa virusa prek hrane ZAENKRAT ni dokazov, kar pa ne pomeni, da jih morda že jutri ne bo.

Tam, kjer se lahko tveganju okužbe zavestno izognemo, kot na primer pri nakupu pekovskih izdelkov, je primerno, da se v največji možni meri zaščitimo tudi tako, da izbiramo samo izdelke z ustrezno zaščitno embalažo. Računati na to, da so vsi ljudje visoko ozaveščeni in da spoštujejo poleg svojega zdravja tudi pravico do zdravja drugih ljudi,  je namreč v teh časih lahko precej tvegano. Raje poskrbimo sami, da bomo uživali zdravo in varno hrano.

Luka Perš