Vlada je v mesecu marcu odprla številne projekte, ki se bodo financirali iz evropskih sredstev!

Foto: Pixabay

Služba za razvoj in kohezijsko politiko je samo v mesecu marcu 2021 namenila preko 85 milijonov evrov sredstev za projekte v vrednosti 160 milijonov evrov na lokalni ravni za razvoj. V te projekte so všteti številni projekti za izgradnjo manjših vetrnih elektrarn, razvoj železniške infrastrukture, za razvoj različnih poslovnih con in ureditev pohodniških poti. Poleg vsega omenjenega pa bo vlada s pomočjo evropskih sredstev financirala tudi vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture, gradnjo kolesarskih poti in sanirala ter gradila neprofitna stanovanja. 

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za “Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023”. Za javni razpis v višini 1,3 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval dober milijon evrov. Dodatno so dobrili evropska sredstva za projekt “Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj”. Za slabega 2,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,5 milijona evrov. Za projekt spodbujanja podjetništva na območju KP Goričko pa bo namenjenih dobrih 1,2 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Šalovci, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo prispeval dobrih 570 tisoč evrov.

V skladu z usmerjenostjo k zelenim energijam so izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša štiri milijone evrov in jih bo v celoti prispeval Kohezijski sklad. V nadaljevanju bodo finančno podprli projekt oskrbe s pitno vodo na območju Zgornje Save, prvi sklop. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta znaša 14,6 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 6,1 milijona evrov.

https://twitter.com/vladaRS/status/1376948219494666243?s=20

Sredstva bodo namenjena tudi za finančno podporo projekta odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Sore v občini Škofja Loka. Za 2,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga Občina Škofja Loka izvaja v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 793 tisoč evrov. Prav tako pa bodo obnovili cestno in komunalno infrastrukturo v industrijsko storitveni coni Sejmišče Šentjernej. Za dobrih 820 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Šentjernej, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 440 tisoč evrov.

Slika je simbolična (Foto: Twitter)

Poleg vseh investicij v železniško infrastrukturo bodo odobrili sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 40 milijonov evrov za projekt nadgradnje in posodobitve postaje Pragersko in železniškega vozlišča. Celotna vrednost projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, znaša dobrih 90 milijonov evrov. Ker ponekod ni interesa za investicije v širokopasovna omrežja, bodo na območjih, kjer ni tržnega interesa za njihovo izgradnjo v višini 21 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 17,3 milijona evrov.

Obnavljale se bodo tudi številne poslovne cone
V načrtu SVRK je tudi obnova številnih poslovnih con. Med njimi so odobrili evropska sredstva za projekt “Spodbujanje podjetništva v Naturi 2000 – Poslovna cona Vudina”. Za dobrih 940 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Velika Polana, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 700 tisoč evrov. V nadaljevanju se bo širila tudi poslovna cona Arnovski gozd, kjer ima tudi Lidl svoj logistični center. Za nekaj manj kot 3 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Žalec, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

Evropska sredstva bodo namenjena tudi v razvoj poslovne cone Arnovski gozd (Foto: Celje.info)

V nadaljevanju se bo urejal tudi projekt poslovno industrijske cona Cikava. Za okoli 3,5 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Novo mesto, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 1,7 milijona evrov. Od vseh naštetih poslovnih con pa se bo obnavljala tudi poslovna cona Jesenice, kjer bodo rekonstruirali prometno infrastrukturo. Za okoli 1,1 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Jesenice, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 610 tisoč evrov. V planu pa je tudi razširitev industrijsko poslovne cone Lendava. Za dobrih 318 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Lendava, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 193 tisoč evrov.

https://twitter.com/vladaRS/status/1376948601365139457?s=20

SVRK bo skozi evropska sredstva namenil sredstva za obnovitev planinskih in kolesarskih poti. Skozi Javni razpis za podporo planinski in rekreacijski infrastrukturi v višini 5 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 4,5 milijona evrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Gradile se bodo številne kolesarske povezave
V SVRK so odobrili evropska sredstva za projekt “DRR Gradnja kolesarskih povezav na območju Občine Ivančna Gorica”. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj regij Osrednjeslovenske razvojne regije, znaša dobra dva milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot milijon evrov. V nadaljevanju se bo izvajal tudi projekt “DRR Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica”. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta v okviru Dogovora za razvoj razvojne regije Posavje, znaša 375 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 110 tisoč evrov. Prav tako pa nastaja projekt južne kolesarske povezave v občini Beltinci in Črenšovci. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša slabih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 550 tisoč evrov.

Fotografija je simbolična (foto: iStock)

Preko pol milijona sredstev bo namenjenih za obnovo in gradnjo neprofitnih stanovanj
Vlada si je v naslednjih desetih letih zadala zagotoviti deset tisoč novih neprofitnih stanovanj, manjši delež tega pa bo pričela realizirati skozi evropska sredstva. Skozi javni razpis za sofinanciranje infrastrukture za vzpostavitev stanovanjskih skupin za mlajše od 65 let bodo namenili 7 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 5,5 milijona evrov. Dodatno so odobrili prenovo stanovanj v lasti Mestne občine Kranj. Za 260 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispevala nekaj manj kot 155 tisoč evrov. Prenavljalo pa se bo obstoječe naselje na Cesti španskih borcev v Ljubljani. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša skoraj 2,2 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 430 tisoč evrov.

https://twitter.com/vladaRS/status/1376948729643737091?s=20

Negovalna bolnišnica v Ljubljani je v tem trenutku le v delno funkcionalnem stanju, a je nujno potrebujemo. Zato se je vlada odločila, da bo pomočjo sredstev za okrevanje po epidemiji uredila prenovo stavbe v višini 4,5 milijona evrov. Negovalna bolnišnica bo namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja iz oddelkov UKC Ljubljana v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege, preden se vrnejo v domače okolje. Zaradi dotrajanosti pa je SVRK še dodatno odobril evropska sredstva s katerimi bodo energetsko prenovili stavbo. Skupna višina sredstev za izvedbo projekta, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 3,3 milijona evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval milijon evrov.

Sara Rančigaj