fbpx

Evropski poslanec Zver: “Treba je najti pravo razmerje med regulacijo na ravni EU in nacionalno suverenostjo”

Dr. Milan Zver, poslanec v Evropskem parlamentu.

Evropski poslanec SDS dr. Milan Zver je v četrtek sodeloval v razpravi v Evropskem parlamentu v Strasbourgu o izvajanju direktive o poklicnih kvalifikacijah in potrebi po reformi poklicnih storitev. Poslanec Zver je izpostavil, da je harmonizacija poklicnih kvalifikacij občutljiva tematika zaradi različnih sistemov za določanje poklicnih kvalifikacij v državah EU. Medsebojno ocenjevanje je pokazalo, da se raven regulacije poklicev po državah močno razlikuje. Zver meni, da je treba “najti pravo razmerje med regulacijo na ravni EU in nacionalno suverenostjo”.

Dr. Zver je v razpravi v Evropskem parlamentu povedal, da nam na ravni EU primanjkuje direktiv na področju izobraževanja in uspešnega pravnega okvira na področju poklicnih kvalifikacij. Zaradi tega je direktiva, ki je bila na dnevnem redu, ena od redkih, ki si prizadeva za poenotenje poklicnih kvalifikacij na ravni EU.

Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij določa pravila za samodejno priznavanje številnih poklicev na podlagi usklajenih minimalnih zahtev usposobljenosti, splošnega sistema za priznavanje poklicnih kvalifikacij, sistema za samodejno priznavanje poklicnih izkušenj in novega sistema za čezmejno opravljanje storitev v okviru reguliranih poklicev.

Harmonizacija poklicnih kvalifikacij je po mnenju Zvera občutljiva tematika, saj imajo države članice različne sisteme za določanje poklicnih kvalifikacij. “V Nemčiji na primer določajo poklicne kvalifikacije poklicna združenja, drugje je to področje v pristojnosti javnih uslužbencev. Zato moramo biti pri uvajanju harmoniziranih poklicnih kvalifikacij pazljivi ter najti pravo razmerje med regulacijo na ravni EU in nacionalno suverenostjo,” je svoj nastop končal gospod Zver.

Razlike v regulaciji med državami velike
EU je leta 2013 z  namenom, da bi dosegla preglednost predpisov o poklicih po vsej Evropi, uvedla tako imenovani postopek medsebojnega ocenjevanja, v skladu s katerim so morale države članice do 18. januarja 2016 predložiti seznam vseh reguliranih poklicev, skupaj z zahtevami glede omejitve dostopa do ali opravljanja poklicev, v zbirko podatkov, ki jo vzdržuje Komisija. Izkazalo se je, da se raven regulacije poklicev med državami EU lahko zelo razlikuje. Po navedbah poročila o poklicnih kvalifikacijah je v EU več kot 5.500 reguliranih poklicev, pri katerih pa so občutne razlike pri regulaciji med državami članicami

Zver je tako poudaril, da so na ravni EU potrebni bolj primerljivi standardi. “Visokokakovostne poklicne storitve in učinkovito zakonodajno okolje so namreč bistveni za ohranitev ekonomskega, socialnega in kulturnega modela ter za krepitev konkurenčnosti EU, za rast, inovacije in ustvarjanje delovnih mest.”

Ivan Šokić