fbpx

Pričakovano: Cerar si ne upa zamenjati kršiteljice družinskih pravic Anje Kopač Mrak

Anja Kopač Mrak (Foto: STA).

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak se je danes zagovarjala pri predsedniku vlade zaradi primera koroških dečkov in po pričakovanjih ni prišlo do razrešitve, čeprav je Cerar ob razsodbi Vrhovnega sodišča izrazil zaskbljenost in zadevo označil za resno.

Premier Miro Cerar se je sicer ob razsodbi Vrhovnega sodišča takoj odzval in zahteval pogovor z ministrico. Po današnjem sestanku pa je očitno, da mu zadoščajo zaveze, da bo spremenila družinsko zakonodajo, reorganizirala centre za socialno delo, spremenila zakon o delovnih razmerjih in izvedla projekt dolgotrajne oskrbe – državljani pa se z grozo sprašujemo, kakšne bodo te spremembe in reorganizacije, če je popolnoma zavozila primer velenjskih dečkov in ob tem pomendrala človekove pravice.

Upravno sodišče v Mariboru razsodilo, da je CSD ravnal nezakonito
Spomnimo, da je velenjski CSD 30. marca brez vednosti odvzel starima staršema vnuka, ki sta do tedaj bivala z njima, ter ju neposredno oddal rejnikoma. Odvetnik babice odvzetih otrok, Velimir Cugmas, je na upravnem sodišču v Mariboru vložil tožbo, da bi se razjasnilo, če je velenjski CSD ravnal nezakonito in posegel v pravice babice, kar je to sodišče 11. maja letos tudi potrdilo.

Upravno sodišče v Mariboru je razsodilo, da so bile z odvzemom otrok grobo kršene ustavne pa tudi človekove pravice njuni babici, in sicer do družinskega življenja. To pa očitno ne zadošča. CSD je vztrajal pri svojem in omejil stike babice z vnuki na enkrat mesečno, nato pa najel odvetnika. Primer se je nadaljeval na Vrhovnem sodišču, ki je razsodilo, da je bilo z odvzemom vnukov poseženo v ustavno varovano pravico tožnice do družinskega življenja.

Vrhovno sodišče potrdilo, da gre za kršenje človekovih pravic in ustavnih pravic
Senat Vrhovnega sodišča je poudaril v obrazložitvi razlogov sodbe, da je razmerje med otroki in njihovimi starimi starši varovano z Ustavo in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Razmerje med starimi starši in njihovimi vnuki (oziroma med mladoletnimi otroki in njihovimi bližnjimi sorodniki) lahko nastane in obstoji tudi brez predhodno izdanih pravnih aktov pristojnih organov.

Odnos med starimi starši in vnuki je pomemben, zlasti če otroci ostanejo brez staršev
Čeprav je odnos med starimi starši in vnuki drugačen kot razmerje med starši in otroki in uživa manjšo stopnjo pravnega varstva, lahko po mnenju Vrhovnega sodišča pride do posebnega izraza v primeru, če so mladoletni otroci ostali brez skrbi svojih staršev, kar je podano prav v konkretnem primeru. Kako absurdno, saj so na CSD babici dovolili stik z vnukoma samo enkrat na mesec!

Vrhovno sodišče je ob odločitvi poudarilo, da čeprav sprejeta odločitev o tem, da je bila tožnici kršena njena ustavna pravica do družinskega življenja pomeni določeno zadoščenje, v okviru stališč iz sodbe predstavlja tudi podlago za ureditev bodočih razmerij z mladoletnima otrokoma, njenima vnukoma.

Kot je znano, je ministrstvo babici zavrnilo tudi prošnjo za dodelitev ustreznega dovoljenja za rejništvo, kar bi s praktičnega vidika pomenilo dobrodošlo finančno injekcijo babici in njunima vnukoma, kar ob višini pokojnin gotovo ni nič čudnega. Z lahkoto pa bi CSD otroka in finance podelil tretji osebi, nad čimer se je javnost zgrozila.

Vrhovno sodišče ugotovilo možnost postopka za rejništvo
Vrhovno sodišče  je pojasnilo, da je babici za uresničitev namestitve otrok pri njej v rejništvo zagotovljen drug postopek, v katerem bi ji morala biti  dana možnost, da  izkaže pogoje za opravljanje rejništva, kar pa je CSD onemogočil. Tako bi babica pridobila dovoljenje, temu pa bi lahko sledila namestitev otrok v njenem domu.

Vrhovno sodišče: “Pravico otrok do starih staršev, pa tudi pravico starih staršev do otrok, je treba varovati ne le pred posegi države, temveč tudi z aktivnim ravnanjem in skrbjo državnih organov.”

Očitno vpletenim socialnim delavcem, nadrejenim, ministrici ter premierju ni mar za čustveni razvoj otrok, ki sta prvi šok doživela ob izgubi matere, naslednjega ob zaprtju njunega očeta (odsotnost očeta!), sledilo je ugrabljanje s strani CSD, sedaj pa to bolečino poglabljajo s podajanjem teh otrok in z ignoriranjem čustvenih vezi, ki jih imata otroka s starimi starši.

Iz postopkov je jasno, da se niso potrudili napraviti, da bi bil volk sit in koza cela: da bi otroci ostali v znanem in domačem okolju, obkroženi s starimi starši, ki pa bi s financami države lažje poskrbeli za potrebe svojih vnukov. Še več: omejili so stike med sorodniki do nerazumne meje ter spremenili tudi njuna priimka, otroka pa gotovo to trenje doživljata na čustveni ravni. O tem se je izrekel tudi psihoterapevt  Borut Pogačnik, vendar to predstavnikov države sploh ne zanima, tudi predsednika vlade, ki se bori za moralne vrednote, ne. 

A. B., STA