Pritiski Društva novinarjev Slovenije neutemeljeni! Neodvisno pravno mnenje razjasnilo vse dileme glede zakonskih obveznosti STA!

Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek (Foto: STA)

Urad Vlade RS za komuniciranje (UKOM) je uspel pridobiti neodvisno pravno mnenje glede zakonskih obveznosti STA. S tem so tako razčiščene vse dileme, ki jih je kljub jasni zakonski dikciji objavilo Društvo novinarjev Slovenije v zvezi s fotografijami.

Na račun pritiskov Društva novinarjev Slovenije, da bi UKOM in STA še naprej sklepala nezakonite pogodbe, STA pa poslovala nezakonito in v nasprotju z zakonom o Slovenski tiskovni agenciji, je UKOM pridobil neodvisno pravno mnenje glede zakonskih obveznosti STA. S tem so razčiščene vse dileme, ki jih je kljub jasni zakonski dikciji objavilo DNS v zvezi s fotografijami.

Kot je sicer znano, je STA pod vodstvom nekdanjega direktorja Bojana Veselinoviča več let v nasprotju z zakonom na trgu prodajala fotografije, za katere je prejela denar od države in bi morale biti brezplačne, tako kot morajo biti brezplačne sicer vse storitve iz naslova javne službe.

Nekdanji direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič (Foto: STA)

4. člen zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) opredeljuje javno službo STA glede vsakodnevnega ustvarjanja, arhiviranja, pripravljanja in posredovanja povzetkov novic, ki vsebuje najbolj pomembne in ključne podatke o dogodkov pri nas in po svetu. 1. in 2. odstavek istega člena opredeljujeta področja, za katera se opravlja javna služba v slovenskem in angleškem jeziku. V 3. odstavku je mogoče prebrati, da STA v okviru javne službe objavlja tudi besedila radijskih novic, prirejenih za objavo v radijskem mediju, ter avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih. Vsebine sodeč po navedbah 5. odstavka istega člena brezplačno razširja prek lastne spletne strani in so dostopne vsem pod enakimi pogoji. STA pa lahko po ZSTAgen opravlja tudi tržno dejavnost.

Javna služba pomembnejša kot tržna dejavnost
Iz pravnega mnenja, ki ga je pridobil UKOM, je mogoče razbrati, da je po 3. členu zakona ustanovitelj in edini družbenik Republika Slovenija. Opravljanje javne službe je tako njen temeljni namen. “Tudi po sistematični razlagi zakon najprej obravnava javno službo kot pomembnejšo, zatem pa še tržno dejavnost, ki jo je razumeti kot nekakšno dopolnilno dejavnost podjetja”. Kot je mogoče razbrati, sta sistematična in namenska razlaga zakona pomembni za razumevanje dela zakona, ki govori o tržni dejavnosti. “V določenem smislu je tržna dejavnost STA neke vrste izjema od javne službe, določenega obsega tržne dejavnosti zato ne smemo razširjajoče razlagati. V osmih alinejah tega zakona s pomočjo jezikovne razlage ni najti možnosti, da bi vanje uvrstili fotografije.” Ta možnost pa je celo odvzeta z dobesedno razlago 4. člena, ki navaja, da mora STA na svojih straneh objavljati tudi avtorske fotografije. Fotografske dejavnosti med tržnimi dejavnostmi ne določa niti 9. člen akta o ustanovitvi STA.

Zakon tako izrecno določa avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih kot tistih, ki jih je treba objaviti brezplačno v okviru javne službe. To je dolžnost STA, poudarjajo na Inštitutu za raziskovanje v pravu Evropske pravne fakultete Nove univerze.  “Na vprašanje, ali fotografije, ki nastajajo v okviru javne službe (financirane iz državnega proračuna), lahko STA prodaja na trgu, čeprav zakon niti akt o ustanovitvi STA ne določata fotografske dejavnosti kot tržne dejavnosti STA, je treba odgovoriti negativno v smislu tega, da bi bilo tovrstno početje STA nezakonito, kolikor gre za avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih.”

Foto: STA

Poleg teksta o dogodku se pripne tudi avdio zapis, da se interesu javnosti v celoti zadosti

Na drugo vprašanje, ali mora novica vsebovati tudi avdio izjavo novice ali ne, je po navedbah iz pravnega mnenja treba odgovoriti pritrdilno. Poleg teksta o dogodku je treba pripeti tudi avdio zapis primarno zato, da se z brezplačnim dostopom do novice o najpomembnejšem dogodku interesu javnosti v celoti zadosti. Na Inštitut za raziskovanje v pravu so namreč med drugim prepričani, da je treba zakonski tekst obveznosti STA v okviru javne službe razlagati široko, kolikor je mogoče, saj agencija opravlja eno najpomembnejših služb v javno korist. “Za izraz misli je mogoče določene besede zbrati tudi v obliki avdio zapisa, kar je v novodobnem svetu, kjer je tehnologija postala bistveni del vsakodnevnega udejstvovanja, povsem običajno”. Ker se velik del misli dandanes izraža prek video in avdio zapisa, je po njihovih besedah potrebno, da se pravno normo v sklopu zadovoljevanja javnega interesa razlaga na način, da ta zajema tudi objavo originalnega avdio zapisa.

V primeru, da STA razpolaga z avdio zapisom besedila, ki je bilo pridobljeno v okviru opravljanja javne službe, je takšen avdio zapis STA dolžna omogočiti javnosti brezplačno, še poudarjajo na Inštitutu za raziskovanje v pravu.

Pravno mnenje, ki ga je pridobil UKOM.

Sara Kovač