fbpx

SDS predlaga spremembe v zdravstvu: Več zdravja za manj denarja

Foto: Twitter

Odbor za zdravstvo pri Strokovnem svetu Slovenske demokratske stranke predlaga reformni program za slovensko zdravstvo. Dolge čakalne vrste, korupcija, nekakovost in druge nepravilnosti namreč kličejo po velikih reformah zdravstva. SDS zato predlaga celovito nadgradnjo sistema. 

Reformo sta predstavila  Alenka Forte in France Cukjati, člana strokovnega sveta, sicer tudi strokovnjaka s področja zdravstva. Reforma ohranja javno, solidarno in vzajemno zdravstveno zavarovanje, cilj pa je ob finančni vzdržnosti zdravstvenega sistema izboljšati kakovost medicine, povečati dostopnost državljanov do zdravstvene oskrbe in zagotoviti konkurenčnost slovenske medicine v evropskem prostoru.

Po njihovem mnenju bi morala država izvajalce zdravstvene dejavnosti obravnavati enakopravno, državljan in pacient pa mora postati središče zdravstvenega sistema. ”Denar mora slediti bolniku,” menijo v SDS, zaradi česar je nujno potrebno spremeniti zakonodajo.

Reforma ne zahteva le spremembe zdravstva, pač pa je nujna tudi sprememba zavarovalniškega sistema. ”Sistem zdravstvenega zavarovanja sicer mora ohraniti obvezno socialno zdravstveno zavarovanje, vendar je potrebno ZZZS reorganizirati v pravo zdravstveno zavarovalnico z upravo in nadzornim svetom,” menijo v SDS, kjer se zavzemajo tudi za uvedbo novega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Nabor pravic na dva dela
Nabor pravic iz zdravstvenega zavarovanja je potrebno očistiti ne-zdravstvenih storitev in jih razdeliti na košarico A, ki bi jo krilo obvezno solidarnostno zavarovanje, ter na košarico B, ki bi jo krilo obvezno pogodbeno zavarovanje, ki danes velja za dopolnilno zavarovanje. Kot pojasnjujejo, je namreč iz sedanjega zavarovanja potrebno izločiti ne-zdravstvene storitve, ki jih krije državni proračun.

Tako bi lahko dosegli transparentnost obsega in vrste pravic ter konkurenco med zavarovalnicami in izvajalci. To bi povzročilo skrajšanje čakalnih vrst ter bolj učinkovito delo, zaradi česar bi se storitve na državni ravni pocenile.

Preoblikovanje javnih zavodov za večjo samostojnost
Predlog SDS vsebuje tudi idejo o preoblikovanju javnih zavodov v gospodarske družbe splošnega pomena. Tako bi postali organizacijsko in finančno bolj samostojni, tako glede upravljanja kot glede plačne poliitke, so prepričani. Predlagajo, naj ministrstvo vzpostavi zdravstveno mrežo primarne in sekundarne ravni ter na novo definira terciarno dejavnost. Izvajalci, ki bi izpolnjevali zakone, pa bi se nato lahko enakopravno potegovali za mesto v mreži in pogodbe z zavarovalnicami.

Nujna reorganizacija delovanja ministrstva
Kot še poudarjajo, želijo reorganizirati tudi administrativno plat. S kadrovsko in vsebinsko reorganizacijo znotraj ministrstva za zdravje bi se ustanovila neodvisna agencija za normative, standarde, kakovosti in cene, njeni podatki pa bi morali biti dostopni javnosti. S prenosom dela kadrov iz nacionalnega inštituta za javno zdravje neposredno na ministrstvo bi se delo ministrstva kadrovsko in strokovno okrepilo. Kot poudarjajo, pa je nujno, da se zmanjša tudi administracija na vseh ravneh.

M. G.