SDS zahteva sklic nujne skupne seje – številni občani MOL nasprotujejo izgradnji kanala C0

Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne skupne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bi obravnavali ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem. “Ob upoštevanju potencialnih vplivov na življenjsko okolje več kot 300 tisoč ljudi, ustavno varovani pravici do čiste pitne vode in neodtujljivi pravici do zasebne lastnine, je o projektu glede na njegovo vplivno območje in aktualnem dogajanju treba opraviti razpravo tudi v Državnem zboru RS,” so poudarili.

“Obravnava te točke je nujna, ker številni občani MOL nasprotujejo izgradnji kanala C0, saj ta ogroža pitno vodo, poleg tega po navedbah lastnikov zemljišč MOL nima ustreznih dovoljenj za gradnjo na njihovih zemljiščih,” poudarjajo v poslanski skupini SDS in dodajajo, da ob tem skoraj ne mine teden, da ne bi v medijih zasledili novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković tudi z uporabo nasilja urediti gradnjo kanalizacijskega sistema na območju ljubljanskega vodonosnika.

Pri tem pa gre za nevarno početje, saj mnogi opozarjajo, da gradnja poteka skozi vodovarstveno območje. Poleg tega se nad lastniki zemljišč, ki se s to gradnjo župana ne strinjajo, dogaja nasilje. V zvezi z nasilnim ravnanjem policije nad državljankami in državljani velja spomniti na izjavo predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki je junija lani na izredni seji DZ dejala: “Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakor koli drugače.” Ob tem je še poudarila, da je pravica do protesta ustavna pravica in da nihče ne bo razganjal protestnikov, so še spomnili v poslanski skupini SDS.

“V poslanski skupini SDS predlagamo, da odbora zaradi vsega navedenega med drugim Vlado RS in Policijo pozoveta, da v postopkih, povezanih z gradnjo kanala C0, preveri pravilnost postopanja policije glede uporabe prisilnih sredstev, Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo pa, da v roku enega meseca pripravita podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanala C0, predvsem nasilno ravnanje posameznikov do lastnikov zemljišč. Poleg tega predlagamo še, da odbora pozoveta Vlado RS, Ministrstvo za naravne vire in Policijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku,” so pozvali v poslanski skupini SDS.

Ob upoštevanju potencialnih vplivov na življenjsko okolje več kot 300 tisoč ljudi, ustavno varovani pravici do čiste pitne vode in neodtujljivi pravici do zasebne lastnine, je o projektu glede na njegovo vplivno območje in aktualnem dogajanju treba opraviti razpravo tudi v Državnem zboru RS, so še poudarili v poslanski skupini, kjer so prepričani, da bi moralo Ministrstvo za naravne vire in prostor gradnjo kanala C0 zadržati.

Sara Bertoncelj