fbpx

Šentvidčani zgroženi: Župan Janković razlašča cerkveno premoženje, medtem ko na veliko podpira gradnjo džamije

Foto: STA

Mestna občina Ljubljana želi župnijo Šentvid nad Ljubljano razlastiti pokopališča in kapele, v kateri je pokopan tudi narodni buditelj Blaž Potočnik. Podjetje Žale namreč upravlja pokopališče Šentvid, zdaj pa ga hoče imeti še v svoji lasti, češ da brez tega ni mogoča njegova širitev. Na dogajanje so se odzvali Nadškofija Ljubljana, četrtne skupnosti in Društvo Blaž Potočnikova čitalnica (BPČ), ki so se odločno zavzeli proti razlastitvi. “To lahko razumemo samo tako, da župan prestolnice Zoran Janković v demokratičnem času z razlastninjenjem prevzema to, kar ni njegovo. Sprašujemo se, kdo bo na vrsti jutri, komu bodo z enakim postopkom vzeli del dvorišča ali njive za dosego zgolj lastnega cilja in nikakor cilja, ki bi stremel k skupnemu dobremu za vse,” so zapisali v Društvu BPČ.

V tiskovnem uradu Nadškofije Ljubljana so zapisali, da so “kapele, križi in druga znamenja, ki so jih naši predniki in jih tudi mi danes še gradimo v spomin. Postavljeni ali zgrajeni so bili iz vere kot znamenje hvaležnosti Bogu in kot takšni ne morejo biti namenjeni za posvetno rabo”. Zapisali so še, da je dejstvo, da je velika večina pokopališč v Republiki Sloveniji v lasti župnij, se pravi občestva vernikov in prebivalcev določenega območja. Šele v novejšem času so začela pokopališča nastajati tudi pod oblastjo državnih ustanov, kot so občine. Nobena župnija ni nikoli nikomur preprečevala, da bi bil pokopan na pokopališču, zato postopek Mestne občine Ljubljana toliko bolj preseneča.

MOL želi vzeti nekaj, za kar so v župniji že leta skrbeli z vsem spoštovanjem
Nadškofija Ljubljana je odločno na strani župnije Ljubljana-Šentvid in njenega župnika. MOL hoče vzeti nekaj, za kar so njihovi predniki skrbeli z vsem spoštovanjem do svojih pokojnih, in za kar danes skrbijo oni sami in to doživljajo kot del svoje dediščine. “Nobena državna ustanova nima pravice, da kot javno dobro razglasi nekaj, kar je ves čas služilo vsem prebivalcem nekega kraja, da bi si potem to lahko prilastila. V postopkih MOL-a se kaže nova oblika nacionalizacije premoženja, ki služi vsem ljudem, z nacionalizacijo pa imamo že v preteklosti preveč slabe izkušnje, da bi jo danes lahko mirno dopustili in sprejeli. Zato podpiramo prizadevanja župnije Ljubljana-Šentvid in krajanov četrtne skupnosti MOL Šentvid pri njihovih dednih in zakonitih pravicah, da pokopališče kot doslej tudi v prihodnje ostane v njihovi lasti.”

Foto: STA

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga, da MOL ustavi postopek razlastitve lokalnega pokopališča
Iz sveta so namreč sporočili, da “o ponudbi za odkup oziroma o nameri razlastninjenja obstoječega pokopališča s strani MOL-a sploh niso bili seznanjeni. Poleg tega ni smiselno, da se davkoplačevalski denar troši za nakup nepremičnine, kjer izvajalec MOL-a (JP Žale) že leta nemoteno izvaja pokopališko dejavnost in jo enako nemoteno lahko tudi v bodoče, namesto da bi se denar namenilo za (pošten) odkup dodatnega zemljišča za prepotrebno širitev”. Nerazumna je namera Mestne občine Ljubljana, da lahko v imenu “javnega dobra” brez dialoga in v nasprotju s statutom MOL-a, tudi brez kakršnega koli informiranja sveta ČS Šentvid o nameri, sproži postopke za razlastitev privatne lastnine, ki je od nekdaj in še vedno služi javnemu interesu prebivalcev Šentvida in okolice.

MOL oblastno in enostransko posega v tisočletno tradicijo
Tudi župnik Ivan Jagodic je ostro proti nameri MOL-a in pravi, da trgovanje z župnijskim pokopališčem v nobenem primeru ne pride v poštev, saj je tudi v nasprotju s kanonskim pravom, ki določa, da naj ima Cerkev lastna pokopališča. “Župnijsko pokopališče je že več kot tisočletje bistven del župnije, zato ga ni mogoče z upravno odločbo o razlastitvi enoglasno iztrgati iz župnije. Župnija brez svojega pokopališča ne bi bila več popolna. Prepričan sem, da tudi župljani, sicer vsi občani Ljubljane, takšne brezskrupulozne oblastne akcije ne bi sprejeli. Sam si ne znam predstavljati, kaj vodi mestno upravo, da se je odločila, da bo oblastno in enostransko posegla v tisočletno tradicijo.”

Šentvid z župnijsko cerkvijo (foto: Župnija Šentvid)

Pod pretvezo in z lažnimi obljubami želijo razlastiti pokopališče
Tudi Društvo BPČ iz Šentvida je zaskrbljeno zaradi samovoljne odločitve Mestne občine Ljubljana, ki želi neupravičeno razlastiti pokopališče. Pod pretvezo širitve pokopališča in z lažnimi obljubami o posodobitvi, ki jih krajani dobivajo že več let, želijo to mesto, ki že stoletja pripada Šentvidčanom in krajanom okoliških vasi, prevzeti in z njim gospodariti.

A. G.