fbpx

Spor med Brglezom in Cerarjem? Za vse so krivi neresni ministri.

Foto: STA

To, da se ministri ne udeležujejo rednih sej državnega zbora in posledično ne odgovarjajo na poslanska vprašanja, je opazil tudi predsednik DZ Milan Brglez. Cerarju je med drugim poslal dva dopisa, v katerih ga je opozoril na naloge predstavnikov vlade, zlasti pri poslanskih vprašanjih, ki so eden ključnih institutov nadzora zakonodajnega telesa nad vlado.

Milan Brglez je za Novo24TV pojasnil, da je bila primerna zastopanost predstavnikov vlade pri delu državnega zbora že nekajkrat izpostavljena, nazadnje 15. aprila letos na seji kolegija predsednika državnega zbora, v okviru katere je vlado ponovno pozval k ustrezni udeležbi.

Brglez je Cerarja večkrat opozoril, vendar zaman
“Že pred tem pa sem na predsednika vlade naslovil dva dopisa, v katerih sem podčrtal določila Poslovnika državnega zbora glede sodelovanja predstavnikov vlade pri delu državnega zbora, zlasti pri poslanskih vprašanjih, ki so eden ključnih institutov nadzora zakonodajnega telesa nad vlado,” je potarnal Brglez.

V svojih dopisih je ob tem izpostavil tudi dejstvo, da sprejme državni zbor dovolj zgodaj, ponavadi že v začetku novembra, program dela za naslednje leto, kar po njegovem mnenju ministrom in ministricam omogoča pravočasno načrtovanje svojih obveznosti.

Brglez meni, da je sodelovanje vlade pri delu državnega zbora izjemnega pomena ne le za izvrševanje pristojnosti državnega zbora, temveč tudi z vidika spoštovanja razmerij med obema vejama oblasti. Na kabinet predsednika vlade smo naslovili vprašanja, ali je Cerar po prejemu omenjenih dopisov ukrepal ter na kakšen način in kakšno je njegovo stališče glede izostajanja njegovih ministrov s sej DZ. Na odgovore po tednu dni še vedno čakamo. Za zdaj kaže, da se je Cerar v zvezi s temi vprašanj zavil v molk.

Pristojnega ministra lahko na seji nadomešča državni sekretar
V primeru odsotnosti ali zadržanosti pa lahko pristojnega ministra nadomešča državni sekretar ali predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa njegov namestnik. Če sta tako minister kot državni sekretar zadržana zaradi obveznosti v institucijah Evropske unije ali zaradi mednarodnih obveznosti, ju lahko na seji delovnega telesa nadomešča generalni direktor direktorata na ministrstvu. Na seji državnega zbora pa je takšno nadomeščanje mogoče le, če tako odloči Kolegij predsednika državnega zbora.

Minister na poslansko vprašanje mora odgovoriti
Poslovnik DZ ureja tudi področje poslanskih vprašanj. Na poslanska vprašanja oziroma pobude odgovarjajo vlada, pristojni minister oziroma generalni sekretar vlade. V primeru prijave ustnega poslanskega vprašanja pa predsednik državnega zbora to vprašanje takoj pošlje bodisi predsedniku vlade bodisi pristojnemu ministru oziroma generalnemu sekretarju vlade. Ti odgovorijo na prvi naslednji redni seji državnega zbora.

Če zaradi časovne omejitve, odsotnosti predsednika vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade ali zaradi drugega razloga ti ne morejo odgovoriti v okviru ustnih poslanskih vprašanj na relevantni seji državnega zbora, mora naslovnik na vprašanje pisno odgovoriti v 30 dneh, razen v primeru, da poslanec, ki je postavil vprašanje, izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru se vprašanje uvrsti na naslednjo sejo državnega zbora, je še pojasnil Brglez.

Cerarjevi ministri sicer svojo odsotnost opravičujejo različno. Vesna Györkös Žnidar naj bi bila precej službeno odsotna, Dušan Mramor in Dejan Židan sploh ne vesta, kolikokrat sta manjkala, Karl Erjavec pa ima ogromno obveznosti v tujini.

Nina Knapič