Tretja obletnica sodbe upravnega sodišča! Bo ostala ugrabitev koroških dečkov – ena hujših sramot “socialne” države – brez epiloga?

V uvodu bi rad zastavil vprašanje Anji Kopač Mrak: “Ali bi vam zadostovali stiki z vašimi otroki enkrat na 14 dni za uro in pol, pod budnim očesom socialne delavke? Brez možnosti, da otroka peljete v park, na sprehod, na igrala, da se z njimi pomenkujete na štiri oči, zaupljivo? Da vam otroka brez moreče prisotnosti neke tuje osebe lahko zaupata, kako se v resnici imata, kaj čutita, o čem se sprašujeta od tistega marčevskega dne 2016, ko so ju neznanci za vedno iztrgali iz naročja babice, potem ko sta zgubila mamico?” Spoštovana Anja Kopač Mrak! Verjamem, da tudi vam ne bi bilo vseeno. Tako kot ni babici in dedku, krajanom Pameč, meni in vsej normalno čuteči Sloveniji! Toda, šlo je za preživetje Cerar-Židan-Erjavčeve koalicije. Koalicije zla, kot vas je imenoval psihoterapevt Borut Pogačnik, koalicije, ki le nekoliko reciklirana s Šarcem na čelu vse bolj tepta slovenski narod. Koroška dečka po treh letih ujetništva postajata simptom ravnanja vsakokratne levičarske koalicije zla, ki nam vsak dan sporoča, da najbolje ve, kaj je za “rajo” koristno!

“Obžalujem, da je bila zadeva vseskozi spolitizirana, in zadovoljna sem, da so vse sodbe slovenskih sodišč in tudi Evropskega sodišča za človekove pravice pritrdile, da je center za socialno delo ravnal v največjo možno korist otrok, kar pa je najpomembneje,” je Anja Kopač Mrak lani, v posmeh resnici in pravici, izjavila za Delo, časopis socialističnega delovnega ljudstva. Resnica je namreč povsem drugačna od izjave tedanje anti-družinske ministrice Kopač Mrakove.

Dečka sta ta dan še posebej močno in dolgo objemala babico in dedka. Šele ko jima je babica obljubila, da pride kmalu ponju, sta se umirila in izgubila v gruči otrok. Nihče od njih ni niti pomislil, da se bo čez nekaj ur zanje začela nova tragedija, po svoje prav tako boleča, kot je bila izguba mamice in hčere. Fantka sta tega dne zaradi gestapovskega ravnanja CSD Velenje izgubila še dedka in babico. CSD Velenje je namreč protipravno, brez vednosti starih staršev, pri katerih sta po umoru mame bivala, koroška dečka ugrabil iz vrtca in ju namestil k neznani rejniški družini …

Rezultat iskanja slik za babica koroški dečki

April 2016
Babica in dedek sta svojo žalost zaupala celotni Sloveniji. Začelo je vreti, a odgovorov ni bilo. V znak podpore babici in vnučkoma so prvi dnevi aprila minili v znamenju dveh manjših spontanih protestov pred CSD Velenje. Sledil je protiudarec v obliki sramotne novinarske konference Anje Kopač Mrak, na kateri je priznala osebno vpletenost, okrog sebe pa zbrala celo vojsko svojih “strokovnjakov”, ki so pričakovano “ugotovili”, da je bila ugrabitev otrok iz družine babice in dedka pravilna, ker se veselita novih posteljic, kot je izjavila Gabi Čačinovič Vogrinčič.

Nato smo krajani Pameč in nekaj strokovnjakov socialnega dela 11. aprila ustanovili Odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev ter pred ministrstvom za družino organizirali prvi večji protest, oddali pa smo tudi podpise civilne iniciative iz Pameč predsednici komisije za peticije in človekove pravice Evi Irgl. Irglova je sklicala tri izredne seje komisije za človekove pravice, ki so jih Cerar-Židan-Erjavčevi poslanci sramotno blokirali in ovirali ter s tem pokazali svoj pravi obraz, zaradi česar se jih je prijelo ime “koalicija zla”.

Rezultat iskanja slik za prvi protest koroška dečka

Maj 2016
Upravno sodišče v Mariboru je v sodbi, sprejeti 11. maja 2016, pritrdilo Gibanju za otroke in družine ter Odboru za varstvo pravic vnukov in starih staršev, ko je odločilo, da so bile z odvzemom koroških dečkov kršene ustavne in človekove pravice babici in vnučkoma do družinskega življenja. Tukaj se je začel moj dvoletni boj z odvetnico CSD Velenje in Slovenj Gradec Simono Marko, ki je v nasprotju z mednarodnimi konvencijami in prakso ESČP trdila, da kršenje pravice do družinskega življenja zadeva samo babico, z otrokoma pa nima nobene zveze. Tozadevni poskusi utišanja zagovornikov koroških dečkov so dobili sodni epilog z lansko januarsko oprostitvijo pisca teh vrstic na mariborskem okrožnem sodišču.

Julij 2016
Po neuspeli junijski interpelaciji zoper Anjo Kopač Mrak, ki jo je podprl celo DeSUS, smo pred ministrstvom v organizaciji Gibanja za otroke in družine ter Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev ponovili protest za izpustitev koroških dečkov. Naš boj se nadaljuje, kajti koroška dečka do pravnomočnosti odločitve upravnega sodišča ostajata ujetnika stroke Anje Kopač Mrak. Sledijo pritožbe pravne zastopnice CSD Velenje Simone Marko, kot tudi odvetnika babice koroških dečkov Velimirja Cugmasa.

Rezultat iskanja slik za protest koroški dečki

Oktober 2016
Vrhovno sodišče je 19. oktobra 2016 v javni razglasitvi sodbe v zvezi s pritožbama Centra za socialno delo Velenje in zastopnika babice koroških dečkov razsodilo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka sta bila – z drugimi besedami – spoznana za ugrabljena. S tem je vrhovno sodišče, ki je v sodbi povedalo, da sta dečka po mamini smrti z babico in dedkom dejansko živela v družinskem okolju, za upravnim sodiščem in upravno inšpekcijo že tretjič pritrdilo zagovornikom koroških dečkov, a trmasta ministrica Anja Kopač Mrak ju ni hotela vrniti v objem družine. Sledi še druga, ponovno neuspela interpelacija brezčutna ministrice. Koalicija zla nadaljuje svoje uničevanje otrok, družin in starih staršev.

Božič 2016
Tik pred božičem 2016 poteka pred Cerar-Židan-Erjavčevo vlado družinski shod za izpustitev koroških dečkov v organizaciji Gibanja za otroke in družine ter Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev. Upali smo, da se bodo božični prazniki dotaknili etičnega Cerarja in materinskega čuta Anje Kopač Mrak. Zmotili smo se. Otroka sta ostala plen brezčutne Cerarjeve vlade.

Rezultat iskanja slik za protest koroški dečki

Februar 2017
Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo odvetnice Simone Marko, ki jo je podala v imenu Anje Kopač Mrak in njenega Centra za socialno delo Velenje, in pritrdilo vrhovnemu sodišču, da gre v zadevi koroških dečkov za hudo kršenje človekovih pravic, ustave in mednarodnih konvencij koroškima dečkoma, babici in dedku.

Simona Marko se je v imenu CSD Velenje pritožila zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da gre v zadevi “koroška dečka” za kršenje ustavno zajamčenih človekovih pravic. Od sodnikov ustavnega  sodišča bi pričakovali, da bodo storili vse, da se agonija koroških dečkov vsaj pri njih zaključi, a žal ta še kar traja, čeprav je od sramotne ugrabitve že dve leti.

Za ustavno sodišče bi zadostovalo izvedensko mnenje strokovnjaka razvojne psihologije, ki bi zlahka dokazal, da bi se otroka primerljivo ali bolje razvijala v njuni edini družini babice in dedka, saj je med njimi že bilo vzpostavljeno tesno in pristno družinsko razmerje, ki je pogoj za zdravo rast in razvoj otrok ter predstavlja največjo dobrobit otrok.

Marec 2017

Sodišče je s še eno klofuto odpravilo kršilce človekovih pravic vnukov in starih staršev. “Primer koroških dečkov je v interesu javnosti, mediji smejo in morajo poročati vseobsežno,” je odločilo v primeru tožbe odvetnice Simone Marko za dosego popolnega medijskega molka.

Rezultat iskanja slik za sodišče

Okrajno sodišče v Ljubljani je, hvala Bogu, zavrnilo nerazumen poskus odvetnice CSD Velenje in Slovenj Gradec Simone Marko, da bi povsem utišala zagovornike koroških dečkov in dosegla prepoved omenjanja vnučkov v medijih. Odgovorni za nezakonit odvzem koroških dečkov so želeli medijem prepovedati uporabo poimenovanj “koroška dečka”, “velenjska dečka” ter “dečka, ki sta bila marca lani odvzeta babici in odpeljana v rejniško družino”. Tudi ta sodba je pritrdila zagovornikom koroških dečkov, da smo na pravi poti. A naš boj še zdaleč ni bil končan, kajti v ozadju so se že snovale kazenske ovadbe zoper mene in nekatere izpostavljene zagovornike otrok in družin.

Maj 2017

Sredi cvetočega maja 2017 je pred parlamentom ob prvi obletnici sodbe upravnega sodišča iz Maribora potekal odmeven družinski shod za izpustitev koroških dečkov v organizaciji Gibanja za otroke in družine ter Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev, ki ga je krasil 20-metrski napis: “Babi, kdaj gremo domov?” Čeprav nam je maja 2017 že jasno, da se bo koalicija zla želela obdržati tudi za ceno trpljenja najbolj nemočnih, z opozarjanjem na hudo kršenje ustave in človekovih pravic koroškima dečkoma, babici in dedku ne bomo prenehali.

Rezultat iskanja slik za protest koroški dečki

Januar 2018

Po seriji obravnav v sodni dvorani in po nerazumnih poniževanjih, ki sta jih zoper mene uprizarjali odvetnici Nuša Maček in Simona Marko, sem bil januarja 2018 oproščen v kazenskem pregonu zaradi domnevne razžalitve odvetnice CSD Velenje Simone Marko. Januarska oprostilna sodba ni le moja osebna zmaga niti samo poraz odvetnice CSD, ampak je skupna zmaga vseh slovenskih družin, otrok in starih staršev. Smisel dobi s sporočilom vsej Sloveniji, da potrebujemo takšno razumevanje otrok in družine, ki spoštuje krvne vezi in ljubezen starih staršev ceni bolj kot nove postelje in materialno ugodje.

Rezultat iskanja slik za franci donko oproščen

30. marec 2018

Ob drugi obletnici ugrabitve iz vrtca sta koroška dečka še vedno v rokah tujcev, čeprav so bile izdane 4 pravnomočne sodne odločitve, ki potrjujejo nezakonitost odvzema in med drugim navajajo, da so bile “kršene ustavna pravica do družinskega življenja in številne druge ustavne in človekove pravice”, da “med njimi (vnukoma in starimi starši) obstaja družinsko življenje” in da je “treba pravico otrok do starih staršev in pravico starih staršev do vnukov varovati pred posegi države”.

Dr. Verica Trstenjak: “Če je otrok živel v nekem okolju, kjer se je dobro počutil, ga ne moreš iztrgati iz tega okolja!” 

Zahtevam zagovornikov pravic koroških dečkov je pritrdila tudi mednarodno priznana pravnica Verica Trstenjak. V enem svojih javnih nastopov se je vprašala, kako je mogoče, da so otroka odpeljali iz družinskega okolja in jima celo prepovedali stike s starima staršema. Povedala je, da za takšno ravnanje s strani države ni nikakršnega opravičila in pristavila: “Zoper babico in dedka ni potekala nobena preiskava zaradi nasilja ali slabega ravnanja.”

Ko je iz medijev izvedela za potek zgodbe koroških dečkov, je šla preverit sodne zadeve v zvezi s sumi ugrabitev, ki jih je poznala iz prakse. S tem je tudi mednarodno priznana pravnica med vrsticami povedala natančno to, kar zagovorniki otrok in družin opozarjamo že dlje časa: “Gre za državno ugrabitev otrok!”

Rezultat iskanja slik za verica trstenjak

Na travniku je rožice nabiralo dekle …

Pred nekaj dnevi sem govoril z babico in dedkom. Pravita, da upanje ostaja, da se nista predala. Spoštovanje za vajino upanje in vztrajnost! Tisti, ki vaju spremljamo od začetka, smo še vedno z vama! Na tem mestu želim izreči zahvalo vsem, ki me pogosto vprašate, ali sta koroška dečka že pri babici in dedku, in tako pomagate ohranjati spomin na krivico vnučkoma in njuni pravi družini ter sramoto Cerar-Židan-Erjavčeve koalicije in njihove anti-družinske ministrice Anje Kopač Mrak.

Solze so mi prišle v oči, ko mi je dedek po telefonu povedal, kako z najmlajšim vnučkom, ki čaka na vrnitev bratrancev iz ujetništva, pogosto zapojeta tisto lepo pesem “Na travniku je rožice nabiralo dekle”…

Morda v spomin na umorjeno mamico koroških dečkov? Kako nepojmljivo brezsrčen moraš biti, da ne spoštuješ niti najbolj svetih vezi in babici in dedku odrečeš celo preprosto opravičilo, kot je to zavrnila Anja Kopač Mrak, ki danes sedi v udobni službi  državne sekretarke v kabinetu Marjana Šarca?

Franci Donko

 

 

 • Slovenka

  Komunizem je čisto zlo.

  • Steiermark

   Ne samo čisto zlo ampak največje zlo!

  • SIMON ROZIC

   Komunizem je bil in bo ostal zlo vsega človeštva!
   Ubogi naši otroci otrok, če jih bo ta golazen maltretirala
   celo življenje, tako kot je nas, ki smo kot indoktrinirane
   amebe s strahom prilepljene na ostanke, ki jih komunisti
   odvržejo zaradi objestnosti same!
   Danes sem poslušal maskote komunističnega sistema na
   soočenju za EU poslance in me, kljub najmočnejšemu Ranitalu
   peklensko boli želodec! To so pravi rdeči klavci, Fajon, Šoltes, Tomič
   Vojev in tista rumena Mlinarca tusi….
   Bog nam pomagaj!

 • RATATA

  https://www.youtube.com/watch?v=ysO2atjo3ZQ
  “Duša zajoka krik bolečine”

  • Ana Job

   Nikar se je obremenjuj jaz držim s teboj v dobrem in slabem.

 • Big Bird-Veliki Tič

  Čujte, ne moreta stara…in predvsem zapita babica in dedek vzgajat svojih vnukov. Otrokoma je lepo tam kje sta. Babica in dedek pa naj raje gresta na zdravljenje. Kapish?

  • Patricija Mihelic

   Pravilno!!!!

   • Peter

    Kok ti plačajo talevi da lažeš?

    • tohuvabohu

     Tudi če nič, vsak talevi je dresiran tako, da vedno laja skupaj s kolovodji.

   • Imperial Commando

    Zakaj je to pravilno?

  • Steiermark

   Ti si stara in bedasta in posledica preveč consumirane šmarnice, ki sta je tvoja starša zaužila. Žal pa tebi nobeno “zdravljenje” ne bi pomagalo, ker za bebce ni zdravila – spaček od šmarnice se rodi in umre spaček!

  • Imperial Commando

   Kako ti veš, da jima je bolje kjer sta?

  • mona lisa

   Budalo.

 • Peter

  Zastave brez rdeče zvezde?
  Nimate šans.

  • macon

   Ja, zastave z rdečo zvezdo so napredna civilna družba, občutljivi kritiki, medtem, ko so slovenske zastave vse od kmečkih zaplankancev in katolibanov do fašistov.

   In to v “demokratični” Sloveniji!

   • Imperial Commando

    Neizobražena drhal pa to…

 • sunday

  to bi nekako moralo v svet, v svet zato, da se vidi pod kakšnim trinogom živimo, da si slučajno ne bi kdo v eu ali svetu mislil, da slo. ni komi greznica !!!

 • Amerikanc

  Stare lajdre so zagovarjale ena drugo, da so prilezle do penzij in si rešile svoje požrešne debele zadnjice pred ljudstvom.

 • Sonce
 • Antonius

  Paradoks!
  Državljani moramo spoštovati pravni red, vladi in zakonodajnemu telesu /parlamentu/ pa ni treba.
  Prvorazredni so Kučanovi kleptomani,
  trugorazredne so v vojni in takoj po njej likvidirali,
  tretjerazredni so pa mazohistična od=jebena raja, ki voli Kučanove, da se ji v brk posmehujejo in nad njo izživljajo.

 • xtc

  Komunizem ne zanimajo srečni in normalni ljjudje pač pa pohabljenci ,idioti in bedsaki ti so njihov ciljni produkt,ki jim zagotavljajo politično preživetje.

 • if

  Tretja obletnica otopelosti slovenske družbe. Koroška dečka je prepustila kriminalcem, ki so uplenili državo.

  Le manjši del slovenske družbe ju empatično išče, brani!

  • VERZIFIKATOR

   Aneja Mračnik

   ROVOKOPAČ IN ZAKONI FIZIKE

   Poklic zahteven je rovokopača,
   spodkopava, koplje, vrta rove,
   labirinte s tem ustvarja nove,
   je pa res, da stvar se dobro plača.

   Dobro se kopača nagrajuje,
   temeljev ko trhlost ugotavlja,
   nove ko podpornike postavlja,
   kar je staro, ko takoj sesuje.

   Rove koplje kajpak se na normo,
   a je važna tudi inventivnost,
   ne le gola, slepa produktivnost,
   novo da ustvari z delom formo.

   V mraku so ideje najbolj jasne,
   bolj ko vrta, staro ko sesipa,
   bolj ko v temi, v mračnih rovih tipa,
   bolj rušilne misli so in glasne.

   Novih v mraku je idej obilje,
   fizične zakone mož izumlja,
   nove kajpak, ki so plod brezumja,
   glavno v njih pa fizično nasilje.

   Temu, pravi, moraš se upreti,
   v temeljih nasilje spodkopati,
   grobo ga, nasilno kaznovati,
   pa če svet zato bo treba spreti.

   Zanj je prva delovna skupina,
   z njo v tunelih sam gradi pontone,
   s tem podira fizike zakone,
   ta skupina mu je kot družina.

   Svojo žrtvoval je bil za delo,
   sta otroka mu samo napoti,
   partnerici ju oddaja sproti,
   da čez vikend je doma veselo.

   Da lahko o normah novih grunta,
   kje, kako, otroke gre podpreti,
   partnerici kje se da upreti,
   zoper starše vse otroke punta.

   Zanj postala norma je edina,
   kot pri delu je kopač rušilen,
   tudi v mislih mračnih pač nasilen,
   norma zanj razbita je družina.

 • montyamp

  Skrijmo pse in otroke .
  Komunistično zlo namesto klanja med in po WW2 , danes s svojimi zavoženimi mladiči buzerira pse in slovenske družine .

 • Imperial Commando

  Opozarjanje na levićarske fail-e in lumparije je nabiranje političnih točk? Da ni kar sovražni govor??

  • macon

   Kaj sploh nagovarjaš to smrdljivo usrano govno?

   • Imperial Commando

    Saj v glavnem take ignoriram, kdaj pa kaj napišem, da vidim kakšne odgovore sproducirajo (če sploh).

 • Slovenec 33

  Še enkrat si preberite, kakšen nivo ima tale direktni genetsko deformirani potomec ali pa naslednik rdečih verskih blaznežev, ki so izvedli genocid nad slovenskimi rodoljubi, ki še vedno leže po več kot 600 moriščih po slovenski zemlji in so izvedli največjo veleizdajo slovenskega naroda s tem, da so omogočili nadaljevanje okupacije slovenskih dežel, ko so po slovenski zemlji hodili tuji vojaki, govorili tuj jezik in še s švasano pisavo so nas posiljevali.
  In tak nam govori o izdaji – golazen veleizdajalska – nimam lepsših besed zanj.

  • sunday

   v zadnjem času pa nad slovenski narod vabijo še preklete musli satanove podgane !!!

 • šmentanamuha

  Glejte folk, zadeva ni tako preprosta. Opravka imamo s čistim Zlom, kot je spodaj napisala Slovenka. Fanta bosta morda v ujetništvu celo odrasla. Pomembno je, da zunanji svet, kamor sodita zdaj tudi dedek in babica ohranja stike z njima in da otroka vesta, da ju nista zapustila. Meni je vse skupaj nepojmljivo in me prav boli srce, ko pomislim na celotno situacijo. Zato morata tudi dedek in babica vedeti, da imata našo podporo. Jaz ju ne poznam, ampak verjamem, da tudi moja srčna energija prodre do njiju. Kdor jima lahko pomaga od blizu, naj to stori. Predvsem pa je treba hranit vse članke, zapise in posnetke, ki bodo nekoč še pomemben dokaz zanju in njuna vnučka. Prepričana sem, da bosta lahko nekoč v prihodnosti tožila državo in dobila odškodnino.

  Mrakobno Kopačko in njeno zlobno feministično združbo pa naj pogoltne ogenj. Takšna hudobija je nekaj, česar normalno čuteč človek ne more razumeti.

  • sunday

   se popolnoma strinjam +++++++!!!

 • šmentanamuha

  Sram naj bo tebe.

 • Franc Šink

  Upam da bosta stara starša doživela polnoletnost vnučkov.Potem bo sigurno drugače

 • mona lisa

  Zaradi tega kriminalnega dejanje bi morali vsi vpleteni s Kopačko na čelu trohneti v kaki luknji. Vlada pa tudi ko to podpira.

 • Janez Kepic-Kern

  Dr. Milan ZVER je OK,
  a
  se tdi – NERAD OSTRO POLEMIZIRA.
  Na tem doočenju je manjkal – za moj občutek,
  – sicer brezperspektiivni, a polemični Zmago J.P.,
  da
  bi malo – ” ohladil” te “zblojene” ex KP,ZK – HLEPEČE – PO “LAHKEM” denarju iz EU.!?
  NAJ
  NE, NE NE – NE BODO IZVOLJENE – NE JIM DATI – GLASU ZA V EU,
  TEM
  – PONAREJENA “FAKE” LEVICA – VIOLETI T, ki je očitno “aracionalna” in je svoj čas govorila: “poslance na minimalce”, pa da se “je borila proti okupatorju”, zdaj pa
  govori “da je PROTI – KAPITALU#,
  čeprav, kot ev igralka
  o
  RESNI EKONOMIJI NE MORE IMETI – nobenega resnega znanja.
  Pa
  NE DAJATI – NAŠIH DROGCENIH VOLILNIH GLASOV
  TISTI
  – 50 LET – AVSTRIJSJSKI SLOVENKI
  – A. MLINARJEVI – iz SAB, pravnica je, naj ima pisarno ali pa PEČE PIŠKOTE,
  ŠE
  MANJ PA – NIKAKOR NE DATI GLADU
  “PODREJENKI ZLOVEŠČEGA – TIMMERMANSA”
  SD – Tanji FAJON !
  BLIZU 50 LET, Z ZFRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, BREZ LASTNE DRUŽINE – SASKA JE.
  Kako
  naj taka ženska
  ZASTOPA NAS – OK SLOVENCE !? Nikakor. Na noben način ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  O
  LMŠ JOVEVI
  IN O
  NSI “FRIVOLNI” LJ. NOVAK – NIMA SMISLA IZGUBLJATI BESED. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  TE
  s

  •Edit•Reply•Share ›

  Avatar
  Janez Kepic-Kern Janez Kepic-Kern • 9 hours ago
  IZ
  MOJE MESEČNE REVIJE “SLOVENIANA”,
  O
  NAČINU RAZREŠITVE VERSKIH KONFLIKTOV,
  KI JE
  V ZGODOVINI EVROPE – POZITIVNO – DELOVAL.

  EVROPA/MIGRACIJE, KRŠČANSTVO IN ISLAM
  “Islam-migracije” 2018 – ponovitev situacije iz 15. in 16. stoletja?

  16Slika 28: Ferdinand.II Slika 29: Slika 30: Reformni patent. Podoba listine
  16CITATNI PONAZORITVENI PREPOSNETEK
  Slika 28: Ferdinand., Povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wi…. Slika 29: Listina,
  Povzeto po: Slika 30: Reformni patent. Povzeto po: https://en.wikipedia.org/wi

  Spoštovani beroči!
  Na tem mestu na kratko le zapišem nekaj navedb o zgodovinskih dejstvih, ki so se zgodovinsko
  izpričano in dokazano – že – zgodila.
  Mislim seveda na zgodovinske dogodke in dogajanja vezana na področja, ki jih opredeljuje naslov
  tega kratkega – le “opozorilnega “ prispevka.
  Torej Slovenija, mi Slovenci, “EVROPA, MIGRACIJE, KRŠČANSTVO IN ISLAM”.
  Ta kratki prispevek sem se odločil zapisati, ker se v slovenskih medijih, zlasti pa na osrednjem
  TV slovenskem mediju, na baje da “javni in državni” RTV SLO pojavljajo prispevki z raznimi (kdo
  ve od koga) vabljenimi “gosti”, razna “omizja” z udeležbo različnih ljudi, med katerimi so poslanci
  itd.. Enkrat, če me spomin ne vara, leta 2015 – pa je te tistega leta zelo “pereče” in še vedno
  aktualne “islam migracije” – na RTV SLO razlagal celo nekoliko nenavadni generalni ali “častni
  konzul” v R. Sloveniji iz Jordanije gospod Samir A.., ki ga jaz in moji znanci poznamo izključno le
  s TV – seveda.
  “Razlage” vseh mogočih “ekspertov” za teme iz naslova – so bile- prav raznolike:
  – najpogosteje je bilo (verjetno namerno) enačenje oz. “mešanje” t.i. “beguncev” z migranti, ki so
  seveda po statusu in po motivih svojega “migrantstva” – seveda – raznoliki.
  Ker R. Slovenija ne meji z državami, ki so v vojnem stanju – pa pravih “beguncev” zaradi vojnih
  stanj – v Sloveniji – seveda – ne more biti. Po mojem osebnem mnenju, ki je mnenje mnogih.
  Najbolj moteče na takih “omizjih, pogovorih” itd. na RTV SLO o tako pomembnih temah se meni
  osebno vidi – sam vprašljiv, pogosto s “predšolskimi vprašanji” nerodno izvajan način “vodenja” teh
  “pogovorov”: voditelj namreč ne zastopa, nima nobenega svojega mnenja, pogosto vprašuje, kot
  da o temamtiki pogovora zelo malo ali celo “nič” – ne “ve”?
  Tak čisto zasebni vtis – imamo, pogosto – “nedolžni” gledalci – tovrstnih RTV SLO “omizij”.
  Da bi torej “po vtisu – predšolsko malovednim” novinarjem in redaktorjem zlasti RTV SLO
  – dal izhodišča za njih – “doinformiranje” na temo islama, migracij, itd. – preden se lotijo
  obravnave tem o islamu, o migracijah… in o podobnih zahtevnejših temah.
  Njim in tudi Vam vsem beročim, ki vas tematika t.i. “islam migracij” zanima – Vam spodaj zapisujem
  nekaj dejstev iz zgodovine!
  Zgodovinsko bolj razgledani ljudje – vemo:
  1. Konflikti med “islamom” in Evropo – niso nekaj – novega. veliko jih je bilo!
  • t.i. “križarske vojne (1095-1291) so zelo znan zgoden spopad z islamom, z Arabci,
  • že Ferdinand II, Filip II pa je leta izvedel 1567 prepoved, 1609 izgon islama iz Španije.
  • 1453. leta padec Bizanca pod – islam,
  • 15., 16. stoletje roparski, turški vpadi na Balkan in na tudi slovenska ozemlja,
  • poraz Turkov v bitki pri Sisku, leta 1593. Leta 1683 pa je Jan III. Sobieski dokončno
  porazil turško vojsko pri Dunaju.
  Kakšne “multikulturalne” interpretacije o domnevni miroljubnosti med islamom in krščanstvom – so seveda – odveč.
  Iz naše slovenske zgodovine je pozornosti in resnega premisleka vreden in potreben tudi
  2. verski spor med protestanti in katoliki v 16. stoletju!
  Iz zgodovine 16. stoletja vemo, da je deželni vladar tudi nad t.i. Kranjsko – nadvojvoda
  Ferdinand LETA 1599 izdal t.i. “PATENT” O DOKONČNEM IZGONU PROTESTANTSKIH
  PREDIKANTOV IN O PREPOVEDI PROTESTANTSKEGA BOGOSLUŽJA NA KRANJSKEM, V
  VSEH NOTRANJEAVSTRIJSKIH DEŽELAH!
  Kot vemo, so bili ukrepi, ki so izhajali iz tega Patenta – utemeljeni v “razumnem
  stališču”, da dve med seboj sovražni si, močni veri – ne moreta hkrati – obstajati
  – na istem ozemlju! Še vedno razumno stališče, tudi v letu 2018, mar ne?!
  Zapis l.r. odgovorni urednik in lastnik edicij “SLOVENIANA” Janez Kepic-Kern
  Tirolski
  Op. ta prispevek nismo opremili s povzetkom, ker je le prispevek z opozorilom na sicer pomembne tangirane dogodke.;
  BOLJ
  IZČRPNE IN BOLJ NATANČNE PODATKE O DOGAJANJIH,
  O OSEBAH, KI JIH NAVAJAM
  -BEROČI
  NAJDETE V ORIGINALNIH VIRIH. Janez K. Kern
  DAJMO SE
  IZ DOGODKOV, KI SO SE
  REALNO
  DOGAJALI, SO SE ZGODILI V ZGODOVINI –
  SE – TUDI
  KAJ NAUČITI! MAR NE? Janez K. Kern

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!