Tretja obletnica sodbe upravnega sodišča! Bo ostala ugrabitev koroških dečkov – ena hujših sramot “socialne” države – brez epiloga?

V uvodu bi rad zastavil vprašanje Anji Kopač Mrak: “Ali bi vam zadostovali stiki z vašimi otroki enkrat na 14 dni za uro in pol, pod budnim očesom socialne delavke? Brez možnosti, da otroka peljete v park, na sprehod, na igrala, da se z njimi pomenkujete na štiri oči, zaupljivo? Da vam otroka brez moreče prisotnosti neke tuje osebe lahko zaupata, kako se v resnici imata, kaj čutita, o čem se sprašujeta od tistega marčevskega dne 2016, ko so ju neznanci za vedno iztrgali iz naročja babice, potem ko sta zgubila mamico?” Spoštovana Anja Kopač Mrak! Verjamem, da tudi vam ne bi bilo vseeno. Tako kot ni babici in dedku, krajanom Pameč, meni in vsej normalno čuteči Sloveniji! Toda, šlo je za preživetje Cerar-Židan-Erjavčeve koalicije. Koalicije zla, kot vas je imenoval psihoterapevt Borut Pogačnik, koalicije, ki le nekoliko reciklirana s Šarcem na čelu vse bolj tepta slovenski narod. Koroška dečka po treh letih ujetništva postajata simptom ravnanja vsakokratne levičarske koalicije zla, ki nam vsak dan sporoča, da najbolje ve, kaj je za “rajo” koristno!

“Obžalujem, da je bila zadeva vseskozi spolitizirana, in zadovoljna sem, da so vse sodbe slovenskih sodišč in tudi Evropskega sodišča za človekove pravice pritrdile, da je center za socialno delo ravnal v največjo možno korist otrok, kar pa je najpomembneje,” je Anja Kopač Mrak lani, v posmeh resnici in pravici, izjavila za Delo, časopis socialističnega delovnega ljudstva. Resnica je namreč povsem drugačna od izjave tedanje anti-družinske ministrice Kopač Mrakove.

Dečka sta ta dan še posebej močno in dolgo objemala babico in dedka. Šele ko jima je babica obljubila, da pride kmalu ponju, sta se umirila in izgubila v gruči otrok. Nihče od njih ni niti pomislil, da se bo čez nekaj ur zanje začela nova tragedija, po svoje prav tako boleča, kot je bila izguba mamice in hčere. Fantka sta tega dne zaradi gestapovskega ravnanja CSD Velenje izgubila še dedka in babico. CSD Velenje je namreč protipravno, brez vednosti starih staršev, pri katerih sta po umoru mame bivala, koroška dečka ugrabil iz vrtca in ju namestil k neznani rejniški družini …

Rezultat iskanja slik za babica koroški dečki

April 2016
Babica in dedek sta svojo žalost zaupala celotni Sloveniji. Začelo je vreti, a odgovorov ni bilo. V znak podpore babici in vnučkoma so prvi dnevi aprila minili v znamenju dveh manjših spontanih protestov pred CSD Velenje. Sledil je protiudarec v obliki sramotne novinarske konference Anje Kopač Mrak, na kateri je priznala osebno vpletenost, okrog sebe pa zbrala celo vojsko svojih “strokovnjakov”, ki so pričakovano “ugotovili”, da je bila ugrabitev otrok iz družine babice in dedka pravilna, ker se veselita novih posteljic, kot je izjavila Gabi Čačinovič Vogrinčič.

Nato smo krajani Pameč in nekaj strokovnjakov socialnega dela 11. aprila ustanovili Odbor za varstvo pravic vnukov in starih staršev ter pred ministrstvom za družino organizirali prvi večji protest, oddali pa smo tudi podpise civilne iniciative iz Pameč predsednici komisije za peticije in človekove pravice Evi Irgl. Irglova je sklicala tri izredne seje komisije za človekove pravice, ki so jih Cerar-Židan-Erjavčevi poslanci sramotno blokirali in ovirali ter s tem pokazali svoj pravi obraz, zaradi česar se jih je prijelo ime “koalicija zla”.

Rezultat iskanja slik za prvi protest koroška dečka

Maj 2016
Upravno sodišče v Mariboru je v sodbi, sprejeti 11. maja 2016, pritrdilo Gibanju za otroke in družine ter Odboru za varstvo pravic vnukov in starih staršev, ko je odločilo, da so bile z odvzemom koroških dečkov kršene ustavne in človekove pravice babici in vnučkoma do družinskega življenja. Tukaj se je začel moj dvoletni boj z odvetnico CSD Velenje in Slovenj Gradec Simono Marko, ki je v nasprotju z mednarodnimi konvencijami in prakso ESČP trdila, da kršenje pravice do družinskega življenja zadeva samo babico, z otrokoma pa nima nobene zveze. Tozadevni poskusi utišanja zagovornikov koroških dečkov so dobili sodni epilog z lansko januarsko oprostitvijo pisca teh vrstic na mariborskem okrožnem sodišču.

Julij 2016
Po neuspeli junijski interpelaciji zoper Anjo Kopač Mrak, ki jo je podprl celo DeSUS, smo pred ministrstvom v organizaciji Gibanja za otroke in družine ter Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev ponovili protest za izpustitev koroških dečkov. Naš boj se nadaljuje, kajti koroška dečka do pravnomočnosti odločitve upravnega sodišča ostajata ujetnika stroke Anje Kopač Mrak. Sledijo pritožbe pravne zastopnice CSD Velenje Simone Marko, kot tudi odvetnika babice koroških dečkov Velimirja Cugmasa.

Rezultat iskanja slik za protest koroški dečki

Oktober 2016
Vrhovno sodišče je 19. oktobra 2016 v javni razglasitvi sodbe v zvezi s pritožbama Centra za socialno delo Velenje in zastopnika babice koroških dečkov razsodilo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka sta bila – z drugimi besedami – spoznana za ugrabljena. S tem je vrhovno sodišče, ki je v sodbi povedalo, da sta dečka po mamini smrti z babico in dedkom dejansko živela v družinskem okolju, za upravnim sodiščem in upravno inšpekcijo že tretjič pritrdilo zagovornikom koroških dečkov, a trmasta ministrica Anja Kopač Mrak ju ni hotela vrniti v objem družine. Sledi še druga, ponovno neuspela interpelacija brezčutna ministrice. Koalicija zla nadaljuje svoje uničevanje otrok, družin in starih staršev.

Božič 2016
Tik pred božičem 2016 poteka pred Cerar-Židan-Erjavčevo vlado družinski shod za izpustitev koroških dečkov v organizaciji Gibanja za otroke in družine ter Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev. Upali smo, da se bodo božični prazniki dotaknili etičnega Cerarja in materinskega čuta Anje Kopač Mrak. Zmotili smo se. Otroka sta ostala plen brezčutne Cerarjeve vlade.

Rezultat iskanja slik za protest koroški dečki

Februar 2017
Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo odvetnice Simone Marko, ki jo je podala v imenu Anje Kopač Mrak in njenega Centra za socialno delo Velenje, in pritrdilo vrhovnemu sodišču, da gre v zadevi koroških dečkov za hudo kršenje človekovih pravic, ustave in mednarodnih konvencij koroškima dečkoma, babici in dedku.

Simona Marko se je v imenu CSD Velenje pritožila zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je odločilo, da gre v zadevi “koroška dečka” za kršenje ustavno zajamčenih človekovih pravic. Od sodnikov ustavnega  sodišča bi pričakovali, da bodo storili vse, da se agonija koroških dečkov vsaj pri njih zaključi, a žal ta še kar traja, čeprav je od sramotne ugrabitve že dve leti.

Za ustavno sodišče bi zadostovalo izvedensko mnenje strokovnjaka razvojne psihologije, ki bi zlahka dokazal, da bi se otroka primerljivo ali bolje razvijala v njuni edini družini babice in dedka, saj je med njimi že bilo vzpostavljeno tesno in pristno družinsko razmerje, ki je pogoj za zdravo rast in razvoj otrok ter predstavlja največjo dobrobit otrok.

Marec 2017

Sodišče je s še eno klofuto odpravilo kršilce človekovih pravic vnukov in starih staršev. “Primer koroških dečkov je v interesu javnosti, mediji smejo in morajo poročati vseobsežno,” je odločilo v primeru tožbe odvetnice Simone Marko za dosego popolnega medijskega molka.

Rezultat iskanja slik za sodišče

Okrajno sodišče v Ljubljani je, hvala Bogu, zavrnilo nerazumen poskus odvetnice CSD Velenje in Slovenj Gradec Simone Marko, da bi povsem utišala zagovornike koroških dečkov in dosegla prepoved omenjanja vnučkov v medijih. Odgovorni za nezakonit odvzem koroških dečkov so želeli medijem prepovedati uporabo poimenovanj “koroška dečka”, “velenjska dečka” ter “dečka, ki sta bila marca lani odvzeta babici in odpeljana v rejniško družino”. Tudi ta sodba je pritrdila zagovornikom koroških dečkov, da smo na pravi poti. A naš boj še zdaleč ni bil končan, kajti v ozadju so se že snovale kazenske ovadbe zoper mene in nekatere izpostavljene zagovornike otrok in družin.

Maj 2017

Sredi cvetočega maja 2017 je pred parlamentom ob prvi obletnici sodbe upravnega sodišča iz Maribora potekal odmeven družinski shod za izpustitev koroških dečkov v organizaciji Gibanja za otroke in družine ter Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev, ki ga je krasil 20-metrski napis: “Babi, kdaj gremo domov?” Čeprav nam je maja 2017 že jasno, da se bo koalicija zla želela obdržati tudi za ceno trpljenja najbolj nemočnih, z opozarjanjem na hudo kršenje ustave in človekovih pravic koroškima dečkoma, babici in dedku ne bomo prenehali.

Rezultat iskanja slik za protest koroški dečki

Januar 2018

Po seriji obravnav v sodni dvorani in po nerazumnih poniževanjih, ki sta jih zoper mene uprizarjali odvetnici Nuša Maček in Simona Marko, sem bil januarja 2018 oproščen v kazenskem pregonu zaradi domnevne razžalitve odvetnice CSD Velenje Simone Marko. Januarska oprostilna sodba ni le moja osebna zmaga niti samo poraz odvetnice CSD, ampak je skupna zmaga vseh slovenskih družin, otrok in starih staršev. Smisel dobi s sporočilom vsej Sloveniji, da potrebujemo takšno razumevanje otrok in družine, ki spoštuje krvne vezi in ljubezen starih staršev ceni bolj kot nove postelje in materialno ugodje.

Rezultat iskanja slik za franci donko oproščen

30. marec 2018

Ob drugi obletnici ugrabitve iz vrtca sta koroška dečka še vedno v rokah tujcev, čeprav so bile izdane 4 pravnomočne sodne odločitve, ki potrjujejo nezakonitost odvzema in med drugim navajajo, da so bile “kršene ustavna pravica do družinskega življenja in številne druge ustavne in človekove pravice”, da “med njimi (vnukoma in starimi starši) obstaja družinsko življenje” in da je “treba pravico otrok do starih staršev in pravico starih staršev do vnukov varovati pred posegi države”.

Dr. Verica Trstenjak: “Če je otrok živel v nekem okolju, kjer se je dobro počutil, ga ne moreš iztrgati iz tega okolja!” 

Zahtevam zagovornikov pravic koroških dečkov je pritrdila tudi mednarodno priznana pravnica Verica Trstenjak. V enem svojih javnih nastopov se je vprašala, kako je mogoče, da so otroka odpeljali iz družinskega okolja in jima celo prepovedali stike s starima staršema. Povedala je, da za takšno ravnanje s strani države ni nikakršnega opravičila in pristavila: “Zoper babico in dedka ni potekala nobena preiskava zaradi nasilja ali slabega ravnanja.”

Ko je iz medijev izvedela za potek zgodbe koroških dečkov, je šla preverit sodne zadeve v zvezi s sumi ugrabitev, ki jih je poznala iz prakse. S tem je tudi mednarodno priznana pravnica med vrsticami povedala natančno to, kar zagovorniki otrok in družin opozarjamo že dlje časa: “Gre za državno ugrabitev otrok!”

Rezultat iskanja slik za verica trstenjak

Na travniku je rožice nabiralo dekle …

Pred nekaj dnevi sem govoril z babico in dedkom. Pravita, da upanje ostaja, da se nista predala. Spoštovanje za vajino upanje in vztrajnost! Tisti, ki vaju spremljamo od začetka, smo še vedno z vama! Na tem mestu želim izreči zahvalo vsem, ki me pogosto vprašate, ali sta koroška dečka že pri babici in dedku, in tako pomagate ohranjati spomin na krivico vnučkoma in njuni pravi družini ter sramoto Cerar-Židan-Erjavčeve koalicije in njihove anti-družinske ministrice Anje Kopač Mrak.

Solze so mi prišle v oči, ko mi je dedek po telefonu povedal, kako z najmlajšim vnučkom, ki čaka na vrnitev bratrancev iz ujetništva, pogosto zapojeta tisto lepo pesem “Na travniku je rožice nabiralo dekle”…

Morda v spomin na umorjeno mamico koroških dečkov? Kako nepojmljivo brezsrčen moraš biti, da ne spoštuješ niti najbolj svetih vezi in babici in dedku odrečeš celo preprosto opravičilo, kot je to zavrnila Anja Kopač Mrak, ki danes sedi v udobni službi  državne sekretarke v kabinetu Marjana Šarca?

Franci Donko