fbpx

V društvu MORiS na predsednika države naslovili pismo, v katerem obsojajo potvarjanje zgodovine in brisanje meje med jugoslovanskim agresorjem in Teritorialno obrambo RS

Tank JLA, ki so ga zajeli slovenski teritorialci (foto: Peter Lemut).

Društvo MORiS Kočevska Reka je predsedniku države poslalo pismo, v katerem opozarjajo na potvarjanje zgodovine s strani jugonostalgikov, ki namerno brišejo mejo med jugoslovanskim agresorjem in Teritorialno obrambo RS. Namreč, vse bolj se skuša oblikovati podoba, da je TO RS naslednica Teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije, ki jo je v 60-ih letih v Slovenijo nastavila komunistična oblast. Iz tega razloga so v društvu pozvali predsednika države Boruta Pahorja, naj razjasni zadevo, saj so se pojavile govorice, da želijo 10. oktobra 2018, ob podpori in s prisotnostjo protokola SV, praznovati 50-letnico Teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije (TO SRS).

Društvo MORiS Kočevska reka je na strokovnem posvetu v petek, 28. septembra 2018, soglasno ugotovilo, da si “izvorno protiosamosvojitveni centri moči v naši državi čedalje bolj organizirano in brezobzirno prizadevajo za degradacijo ključnih osamosvojitvenih dosežkov in vodilnih osebnosti osamosvojitve”.

Novo poglavje v potvarjanju osamosvojitvene vojaške zgodovine Slovenije predstavlja poskus vzpostavljanja neobstoječe kontinuitete med Teritorialno obrambo RS, kot se je imenovala zmagovita slovenska oborožena sila leta 1991, in organizacijo TO SRS, ki jo je jugoslovanska armada “leta 1968 sama vzpostavila kot sebi podrejen podporni vojaški ustroj za zaščito stare države in komunističnega režima”.

Ena je bila demokratična, druga totalitarna
“Zgodovinsko dejstvo je, da je bila Teritorialna obramba Republike Slovenije slovenska oborožena sila, ki je na novo zrasla na pogorišču samorazorožene in s tem sramotno kapitulirane stare Teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije. Poveljniški kader TO SRS je bil v celoti podrejen ciljem in interesom socialistične Jugoslavije. Poveljniški kader TO RS pa je zavzeto deloval v interesu nastajanja samostojne in demokratične Slovenije,” so zapisali v društvu.

TO RS je bila tista, ki je v vojni za slovensko neodvisnost skupaj s slovensko policijo in slovenskim narodom premagala Jugoslovansko ljudsko armado. To je bil definitivni poraz za komunistično TO SRS, ki je skupaj z JLA propadla. Vsakršno nadaljnje povezovanje dveh organizacij je očitno in zlonamerno izkrivljanje zgodovinskih dejstev. Zatorej mora biti vsakršen poskus vzpostavljanja kontinuitete med dvema sovražnima stranema in pripisovanja poraženi strani zasluge zmagovalcev javno obsojen.

Rudolf Maister

“Znak TO RS, slovenska trobojnica, ki je danes uradni simbol Slovenke vojske, in rdeča zvezda, ki je bila simbol komunistične TO SRS in JLA, sta izvorno nasprotje, kot ogenj in voda.” Ob tem so v društvu povlekli primerjavo z generalom Rudolfom Maistrom, ki je svojo vojsko za obrambo severne meje oblikoval iz slovenskih vojakov, ki so se pred tem borili za Avstro-Ogrsko. “Seveda Maistru in soborcem nikoli ni prišlo na misel, da bi se kakorkoli utemeljevali na zgodovini prejšnje države, proti kateri so se na koncu borili. Tako tudi nam, ki smo se zavestno borili na strani samostojne in demokratične Slovenije, niti slučajno ne pade na pamet, da bi se utemeljevali s propadlo Jugoslavijo.”

S proslavami želijo oprati ime organizacije, ki je bila protislovenska
Zato so v društvu pozvali predsednika države Boruta Pahorja, naj razjasni zadevo, saj so se pojavile govorice, “da želijo 10. oktobra 2018, ob podpori in s prisotnostjo protokola SV, kar nosi še zlasti nesprejemljivo sporočilo, praznovati 50-letnico Teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije (TO SRS)”. Pahorja so tudi vprašali, če se tudi sam strinja s takim izkrivljanjem zgodovinskih dejstev, kjer se sedanjo Slovensko vojsko, ki je naslednica TO RS, skuša “na prireditvi 10. oktobra to zgodovinsko zlagano tezo celo legitimirati”?

“Ravno tako ne moremo verjeti, da želijo tisti, ki jim Slovenija nikoli ni bila intimna opcija, s svojim jugonostalgičnim, nečastnim slavjem, še dodatno onečastiti 10. oktober, dan, ki zaradi izgubljenega plebiscita na Koroškem predstavlja veliko rano na narodovem telesu. Bo torej 10. oktober 2018 še dodatno dan sramotnega ponižanja slovenskih osamosvojitvenih mejnikov?!”

Ivan Šokić